• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

admin

10;15 20/6

Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Đấᴜ ɢɪá đấᴛ sôɪ độɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó ở ʜᴜʏệɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ Sơɴ Hà Tʜị ᴛʀấɴ Dɪ Lăɴɢ – Đô ᴛʜị ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ Mɪềɴ Tâʏ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜᴜʏệɴ ʟỵ Sơɴ Hà ᴠừᴀ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴘʜɪêɴ đấᴜ ɢɪá đấᴛ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ʟà sôɪ độɴɢ, ᴋịᴄʜ ᴛíᴄʜ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó. Đấᴜ ɢɪá đấᴛ sôɪ độɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó ở ʜᴜʏệɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ Sơɴ Hà. Mộᴛ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴘʜɪêɴ đấᴜ ɢɪá 39 ʟô đấᴛ ᴛʜᴜộᴄ Kʜᴜ ᴅâɴ ᴄư Cà Tᴜ, ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố Làɴɢ Dầᴜ, Tʜị ᴛʀấɴ Dɪ Lăɴɢ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜôɪ ʙàɴ ʟᴜậɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ɢᴀʏ ᴄấɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴍứᴄ ɢɪá ᴄᴀᴏ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đưᴀ ʀᴀ. Tʜᴇᴏ đó, ɴɢàʏ 17/6, ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ʜᴜʏệɴ Sơɴ Hà đưᴀ ʀᴀ đấᴜ ɢɪá ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ ᴛạɪ ᴅự áɴ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ǫᴜỹ đấᴛ ᴅᴏ ʜᴜʏệɴ ʟàᴍ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư. Bᴀɴ Qᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư Xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ǫᴜỹ đấᴛ ʜᴜʏệɴ Sơɴ Hà ʟà ᴄʜủ ᴛàɪ sảɴ, ᴄôɴɢ ᴛʏ Đấᴜ ɢɪá ʜợᴘ ᴅᴀɴʜ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴠà ɢɪá ᴄả Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ – ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ʟà đơɴ ᴠị ᴛổ ᴄʜứᴄ đấᴜ ɢɪá. Tʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 11/5, UBND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ đã ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ để ᴛổ ᴄʜứᴄ đấᴜ ɢɪá ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ đốɪ ᴠớɪ 39 ʟô đấᴛ ɴàʏ ᴛạɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số 437/QĐ-UBND. Nɢàʏ 23/5, đơɴ ᴠị ᴛổ ᴄʜứᴄ đấᴜ ɢɪá đã ᴘʜáᴛ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɢửɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ɴɪêᴍ ʏếᴛ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ để đôɴɢ đảᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴍᴜᴀ, ɴộᴘ ʜồ sơ, ᴛɪềɴ đặᴛ ᴛʀướᴄ. Tổɴɢ 39 ʟô đượᴄ đưᴀ ʀᴀ đấᴜ ɢɪá ʟầɴ ɴàʏ ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ʜơɴ 5.344ᴍ2, ᴛʀᴏɴɢ đó ʟô ɴʜỏ ɴʜấᴛ ʜơɴ 126ᴍ2, ʟô ʟớɴ ɴʜấᴛ ʜơɴ 175ᴍ2, ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ʜơɴ 414 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ʟô, ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʜơɴ 782 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ʟô. Tổɴɢ ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ ʜơɴ 20,4 ᴛỷ đồɴɢ, ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đấᴜ ɢɪá ɴộᴘ ᴛɪềɴ đặᴛ ᴛʀướᴄ 20% ɢɪá ᴛʀị ʟô đấᴛ ᴄăɴ ᴛʜᴇᴏ ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ. Dᴏ ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ đượᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛươɴɢ đốɪ ᴘʜù ʜợᴘ ɴêɴ đã ᴛạᴏ đượᴄ sứᴄ ʜấᴘ ᴅẫɴ ᴄʜᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ, ǫᴜᴀ đó ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʜơɴ 1.000 ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ʜồ sơ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đấᴜ ɢɪá. Kếᴛ ᴛʜúᴄ ᴘʜɪêɴ, ᴛấᴛ ᴄả 39 ʟô đấᴛ đã đượᴄ đấᴜ ɢɪá ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ, số ᴛɪềɴ ᴛʀúɴɢ đấᴜ ɢɪá ʟà ʜơɴ 44,8 ᴛỷ đồɴɢ, ᴛăɴɢ ʜơɴ ɢấᴘ đôɪ sᴏ ᴠớɪ ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ (20,4 ᴛỷ đồɴɢ), ᴠượᴛ xᴀ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴍà UBND ʜᴜʏệɴ Sơɴ Hà đề ʀᴀ. Có ᴍặᴛ ᴛạɪ ʙᴜổɪ đấᴜ ɢɪá, ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Báᴏ đɪệɴ ᴛ.ử Xâʏ ᴅựɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ sự ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ, ʙàɪ ʙảɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜâᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ đấᴜ ɢɪá ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ. Có đếɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠề ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ đấᴜ ɢɪá ɴêɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ đượᴄ ʜᴜʏ độɴɢ ᴠớɪ ǫᴜâɴ số đôɴɢ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự, ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ… ʟãɴʜ đạᴏ UBND ʜᴜʏệɴ, ᴄʜủ ᴛàɪ sảɴ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴄủᴀ ʜᴜʏệɴ đượᴄ ᴍờɪ ᴛớɪ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴘʜɪêɴ đấᴜ ɢɪá. Tʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ, ʜầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ʟô đềᴜ đượᴄ đấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ở ᴍứᴄ ᴛăɴɢ ɢấᴘ 2-3 ʟầɴ ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ. Đơɴ ᴄử ʟô ᴄó ɢɪá ᴋʜởɪ đɪểᴍ ᴄʜỉ ʜơɴ 600 ᴛʀɪệᴜ, ɴʜưɴɢ đượᴄ đấᴜ ʟêɴ ʜơɴ 1,8 ᴛỷ, ʟô ʜơɴ 700 ᴛʀɪệᴜ đấᴜ ʟêɴ 1,8 ᴛỷ đồɴɢ… để đɪ đếɴ ᴍứᴄ ɢɪá ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, đᴀ ᴘʜầɴ ᴄáᴄ ʟô ᴘʜảɪ ǫᴜᴀ íᴛ ɴʜấᴛ ᴛừ 10-15 ᴠòɴɢ, ᴄó ʟô ʟêɴ đếɴ ɢầɴ 30 ᴠòɴɢ đấᴜ. ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ɢᴀʏ ᴄấɴ ᴄùɴɢ ᴍứᴄ ɢɪá ᴋʜá ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ ᴘʜɪêɴ đấᴜ ɢɪá đượᴄ ɴʜậɴ địɴʜ ʟầɴ đầᴜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ Sơɴ Hà. Hɪệɴ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀúɴɢ đấᴜ ɢɪá đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʀìɴʜ để ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ, ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴛʀúɴɢ đấᴜ ɢɪá sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɴộᴘ ᴛɪềɴ sᴀᴜ 30 ɴɢàʏ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴộᴘ ᴛɪềɴ. Nɢườɪ ᴅâɴ, ɢɪớɪ đầᴜ ᴛư đᴀɴɢ ᴅàɴʜ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄʜᴏ ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ đô ᴛʜị Dɪ Lăɴɢ.…

8;40 20/6

Nнữɴɡ ɴɡɑ̀ʏ ɡầɴ ᴆâʏ, Ԁư ʟυậɴ ᴆượᴄ ρнᴇɴ хôɴ хɑᴏ вɑ̀ɴ тάɴ զυɑɴн ѕự ᴠιệᴄ вɑ̀ Nɡυʏễɴ Pнươɴɡ Hằɴɡ – ᴄнủ ᴋнυ Ԁυ ʟịᴄн Ðạι Nɑм ɴổι тιếɴɡ, ᴠợ ᴆạι…

19;00 19/6

Tɪɴ ʙᴜồɴ: Ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ ᴛừ ᴛʀầɴ, ʜưởɴɢ ᴛʜọ 76 ᴛᴜổɪ Ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ, ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴛậᴛ, ᴛᴜổɪ ᴄᴀᴏ, sứᴄ ʏếᴜ đã ᴛừ ᴛʀầɴ ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ, ʜưởɴɢ ᴛʜọ 76 ᴛᴜổɪ. Nɢàʏ 19.6, ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Hᴜʏ – ɴɢườɪ đượᴄ ᴍệɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟà Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ Nᴀᴍ Kỳ ʟụᴄ ᴛỉɴʜ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ, ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴛậᴛ, ᴛᴜổɪ ᴄᴀᴏ, sứᴄ ʏếᴜ đã ᴛừ ᴛʀầɴ ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ʟúᴄ 2 ɢɪờ 30 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 18.6, ʜưởɴɢ ᴛʜọ 76 ᴛᴜổɪ. Tʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛᴀɴɢ ʟễ, ôɴɢ Đứᴄ sẽ đượᴄ ʜỏᴀ ᴛáɴɢ ᴠàᴏ sáɴɢ 20.6, ᴛạɪ Sùɴɢ ᴛʜɪệɴ Đườɴɢ, ấᴘ Tʀà Văɴ, TT.Cʜâᴜ Hưɴɢ, ʜ.Vĩɴʜ Lợɪ, Bạᴄ Lɪêᴜ. Ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ – ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Hᴜʏ…

16;00 19/6

Tỷ ᴘʜú Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ ᴍᴜốɴ xâʏ ᴅựɴɢ sâɴ ʙᴀʏ ʟớɴ ɴʜấᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʀộɴɢ 3000 HA ᴠà đóɴ ʜơɴ 5 ᴛʀɪệᴜ đợᴛ ᴋʜáᴄʜ/ɴăᴍ Kʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴍở Cʜᴜ Lᴀɪ sẽ đượᴄ ᴄʜắᴘ ᴛʜêᴍ đôɪ ᴄáɴʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʜơɴ ɴữᴀ ᴋʜɪ sâɴ ʙᴀʏ Cʜᴜ Lᴀɪ đượᴄ đầᴜ ᴛư, ɴâɴɢ ᴄấᴘ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜàɴɢ ʜóᴀ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛầᴍ Đôɴɢ Nᴀᴍ…

15;10 19/6

Nóɴɢ: Dɪễɴ ᴠɪêɴ Hữᴜ Tíɴ ᴄó ᴛʜể đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴍứᴄ áɴ 15-20 ɴăᴍ ʜᴏặᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ Côɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 8, TP.HCM, đã ᴛốɴɢ đạᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị…

12;30 19/6

Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ: Cʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ɢɪàɴʜ ɴɢôɪ Á ᴠươɴɢ Tʜế ɢɪớɪ 2022 Nɢᴜʏễɴ Hữᴜ Aɴʜ – ǫᴜê Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, sɪɴʜ ɴăᴍ 2000 – ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 5 Mᴀɴ Oғ Tʜᴇ Wᴏʟʀᴅ, ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ sắᴄ đẹᴘ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ, ᴛốɪ 18/6. Đêᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Bᴀɢᴜɪᴏ, ᴠớɪ 22 ᴛʜí sɪɴʜ đếɴ ᴛừ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. Sᴀᴜ ᴄáᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ᴍặᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs, đồ ᴛắᴍ, ᴅạ ʜộɪ, Hữᴜ Aɴʜ ʟầɴ ʟượᴛ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ʟọᴛ ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 15, ᴛᴏᴘ 10. Cʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ đượᴄ ᴄʜọɴ ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 5 ᴠớɪ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ứɴɢ xử. Tʜí sɪɴʜ. Nɢᴜʏễɴ Hữᴜ Aɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴍᴀɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ. Kʜáᴄ ᴍọɪ ɴăᴍ, ʙᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜôɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ᴄʜọɴ ɴɢẫᴜ ɴʜɪêɴ ʟá ᴄờ ɪɴ ᴍộᴛ ᴄâᴜ ᴅᴀɴʜ ɴɢôɴ ᴠà ᴛʜᴜʏếᴛ ᴛʀìɴʜ. Tʜí sɪɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜùɴɢ ʙɪệɴ ᴠề đề ᴛàɪ ɴʜữɴɢ ᴄʜướɴɢ ɴɢạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴠà ᴄáᴄʜ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ. Aɴʜ ᴛʀả ʟờɪ ɴɢắɴ ɢọɴ ʙằɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ: Để ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ɴàʏ, ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ. ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ɢɪᴀɴ ᴋʜó ᴠẫɴ ᴄứ ʟặᴘ ʟạɪ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴠà ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴄố ʜếᴛ sứᴄ. ᴛôɪ ɴʜậɴ ʀᴀ: ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴏɴ đườɴɢ ɴàᴏ ᴅễ ᴅàɴɢ, ᴄʜíɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ sẽ đưᴀ ᴛᴀ đếɴ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ. Hữᴜ Aɴʜ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴠì ᴋếᴛ ǫᴜả ɴʜư ᴋỳ ᴠọɴɢ. ᴀɴʜ ɴóɪ: Tôɪ ᴍãɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴠì đã ᴅốᴄ ʜếᴛ sứᴄ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ. ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ᴄũɴɢ để ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴠớɪ ᴛôɪ, ᴄáᴄ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠàᴏ ɴɢôɪ ɴʜà ᴄʜᴜɴɢ đềᴜ ᴛʜàɴʜ ʙạɴ ʙè, ʜếᴛ ʟòɴɢ ɢɪúᴘ đỡ ɴʜᴀᴜ. Tʀướᴄ đó, ᴄʜᴜʏêɴ ᴛʀᴀɴɢ ɴʜᴀɴ sắᴄ Mɪssᴏsᴏʟᴏɢʏ ᴄũɴɢ ᴅự đᴏáɴ Hữᴜ Aɴʜ ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 5.…

10;40 19/6

Đắᴋ Lắᴋ: Mộᴛ ɴɢườɪ ᴛʀồɴɢ, ʙáɴ ʜᴏᴀ ᴄầɴ sᴀ ᴘʜơɪ ᴋʜô 3 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍỗɪ ᴋý Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴛʀồɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ số ʟượɴɢ ʟớɴ ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ ᴛạɪ ᴠườɴ ɴʜà, ɴɢàʏ 18/6, Lê Đìɴʜ Đệ, ᴛʀú ᴛạɪ ʙᴜôɴ Xê Đăɴɢ, xã Eᴀ Sᴀʀ, ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ, đã ʙị ᴋʜởɪ ᴛố. Nɢàʏ 18/6, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ.ý (ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 4 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ʟê Đɪ̀ɴʜ Đệ (48 ᴛᴜổɪ) ᴛʀú xᴀ̃ Eᴀ Sᴀʀ, ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ, ᴛɪ̉ɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ.ý ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 194 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. Cáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ. Tʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 16 ɢɪờ ɴɢàʏ 11/5, ᴍộᴛ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ.ý, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Năɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴛạɪ ᴠườɴ ɴʜà Lê Đɪ̀ɴʜ Đệ ở ʙᴜôɴ Xê…

9;00 19/6

Gầɴ ɴɢàʏ ʜếᴛ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ đượᴄ CĐM ‘ɴɢợɪ ᴋʜᴇɴ’: “Nʜữɴɢ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛᴏ ʟớɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ǫᴜêɴ” Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ “xộ ᴋʜáᴍ”, ᴛʜôɴɢ…

19;00 18/6

Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄó ‘ʜàɴʜ độɴɢ ɴóɴɢ’ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ CEO Pʜươɴɢ Hằɴɢ Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄùɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ…

16;10 18/6

 Hếᴛ ‘ǫᴜᴀʏ xᴇ’ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜị ᴘʜɪ ʟạɪ ɢâʏ ᴄʜɪếɴ, ɴổ ʙɪếɴ ᴄăɴɢ ᴠớɪ Tʜủʏ Bɪ Sᴀᴜ ʟᴏạᴛ ồɴ àᴏ ᴠớɪ ɴữ CEO Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Qᴜỳɴʜ Nʜư đã ʙấᴛ ɴɢờ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ Nếᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʟùᴍ xùᴍ ɢɪữᴀ CEO Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ‘đấᴜ ᴛố’ 1 ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ ɴʜư Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠề ᴠấɴ đề ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì sẽ ǫᴜᴇɴ ᴍặᴛ ᴠớɪ ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Qᴜỳɴʜ Nʜư. Tʜᴇᴏ đó, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ᴛừɴɢ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄùɴɢ ɴữ CEO. Cô ᴛừɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ʙàɴ ʟᴜậɴ sôɪ ɴổɪ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ɴʜắᴄ đếɴ Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ. Dù ᴛừɴɢ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠề sᴀᴜ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ʟạɪ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ɴữ CEO Đạɪ Nᴀᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ɢᴀʏ ɢắᴛ ɴʜắᴍ đếɴ ɴữ CEO Bìɴʜ Dươɴɢ: ʟý ᴅᴏ ɢì ᴄô ɴóɪ ᴄᴏɴ ᴅạʏ đờɪ ᴄô. Cô đừɴɢ ᴄó đáɴʜ đồɴɢ ᴄᴏɴ ᴠớɪ Nʜâᴍ Hᴏàɴɢ Kʜᴀɴɢ, ᴄô đừɴɢ ᴄó ɴóɪ ᴄᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ᴄᴏɴ ᴄòɴ ᴛʀẻ ɢì đó. Cᴏɴ ɴóɪ ᴠớɪ ᴄô ʟà ᴄáɪ ᴛầᴍ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄᴏɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜᴀ ɢì ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄô đâᴜ. Cáɪ ɴàʏ Qᴜỳɴʜ Nʜư ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ ᴠớɪ ᴄô ʟᴜôɴ. Đáɴɢ ɴóɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ Tʀấɴ Tʜàɴʜ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ɴữᴀ đã đượᴄ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ăɴ ᴄʜặɴ’, Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Qᴜỳɴʜ Nʜư đã ᴄó 1 ᴍàɴ ‘ǫᴜᴀʏ xᴇ’ ᴋʜɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ xɪɴ ʟỗɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ. Đáɴɢ ɴóɪ, sᴀᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ể đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ᴄòɴ ʟêɴ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄʟɪᴘ để ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴠề sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ. Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠạ ᴍɪệɴɢ, ɴʜưɴɢ Qᴜỳɴʜ Nʜư ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʙàɴ ʟᴜậɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʜᴏᴛ. Tʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, Qᴜỳɴʜ Nʜư ᴄòɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴄʟɪᴘ ᴠề ᴠụ Tʜủʏ…