• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

8;40 20/6

Nнữɴɡ ɴɡɑ̀ʏ ɡầɴ ᴆâʏ, Ԁư ʟυậɴ ᴆượᴄ ρнᴇɴ хôɴ хɑᴏ вɑ̀ɴ тάɴ զυɑɴн ѕự ᴠιệᴄ вɑ̀ Nɡυʏễɴ Pнươɴɡ Hằɴɡ – ᴄнủ ᴋнυ Ԁυ ʟịᴄн Ðạι Nɑм ɴổι тιếɴɡ, ᴠợ ᴆạι…

19;00 19/6

Tɪɴ ʙᴜồɴ: Ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ ᴛừ ᴛʀầɴ, ʜưởɴɢ ᴛʜọ 76 ᴛᴜổɪ Ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ, ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴛậᴛ, ᴛᴜổɪ ᴄᴀᴏ, sứᴄ ʏếᴜ đã ᴛừ ᴛʀầɴ ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ, ʜưởɴɢ ᴛʜọ 76 ᴛᴜổɪ. Nɢàʏ 19.6, ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Hᴜʏ – ɴɢườɪ đượᴄ ᴍệɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟà Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ Nᴀᴍ Kỳ ʟụᴄ ᴛỉɴʜ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ, ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴛậᴛ, ᴛᴜổɪ ᴄᴀᴏ, sứᴄ ʏếᴜ đã ᴛừ ᴛʀầɴ ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ʟúᴄ 2 ɢɪờ 30 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 18.6, ʜưởɴɢ ᴛʜọ 76 ᴛᴜổɪ. Tʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛᴀɴɢ ʟễ, ôɴɢ Đứᴄ sẽ đượᴄ ʜỏᴀ ᴛáɴɢ ᴠàᴏ sáɴɢ 20.6, ᴛạɪ Sùɴɢ ᴛʜɪệɴ Đườɴɢ, ấᴘ Tʀà Văɴ, TT.Cʜâᴜ Hưɴɢ, ʜ.Vĩɴʜ Lợɪ, Bạᴄ Lɪêᴜ. Ôɴɢ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Đứᴄ – ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Côɴɢ ᴛử Bạᴄ Lɪêᴜ Tʀầɴ Tʀɪɴʜ Hᴜʏ…

16;00 19/6

Tỷ ᴘʜú Pʜạᴍ Nʜậᴛ Vượɴɢ ᴍᴜốɴ xâʏ ᴅựɴɢ sâɴ ʙᴀʏ ʟớɴ ɴʜấᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʀộɴɢ 3000 HA ᴠà đóɴ ʜơɴ 5 ᴛʀɪệᴜ đợᴛ ᴋʜáᴄʜ/ɴăᴍ Kʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴍở Cʜᴜ Lᴀɪ sẽ đượᴄ ᴄʜắᴘ ᴛʜêᴍ đôɪ ᴄáɴʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʜơɴ ɴữᴀ ᴋʜɪ sâɴ ʙᴀʏ Cʜᴜ Lᴀɪ đượᴄ đầᴜ ᴛư, ɴâɴɢ ᴄấᴘ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜàɴɢ ʜóᴀ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛầᴍ Đôɴɢ Nᴀᴍ…

15;10 19/6

Nóɴɢ: Dɪễɴ ᴠɪêɴ Hữᴜ Tíɴ ᴄó ᴛʜể đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴍứᴄ áɴ 15-20 ɴăᴍ ʜᴏặᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜâɴ Côɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 8, TP.HCM, đã ᴛốɴɢ đạᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị…

12;30 19/6

Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ: Cʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ɢɪàɴʜ ɴɢôɪ Á ᴠươɴɢ Tʜế ɢɪớɪ 2022 Nɢᴜʏễɴ Hữᴜ Aɴʜ – ǫᴜê Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, sɪɴʜ ɴăᴍ 2000 – ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 5 Mᴀɴ Oғ Tʜᴇ Wᴏʟʀᴅ, ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ sắᴄ đẹᴘ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ, ᴛốɪ 18/6. Đêᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Bᴀɢᴜɪᴏ, ᴠớɪ 22 ᴛʜí sɪɴʜ đếɴ ᴛừ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. Sᴀᴜ ᴄáᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ᴍặᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs, đồ ᴛắᴍ, ᴅạ ʜộɪ, Hữᴜ Aɴʜ ʟầɴ ʟượᴛ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ʟọᴛ ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 15, ᴛᴏᴘ 10. Cʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ đượᴄ ᴄʜọɴ ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 5 ᴠớɪ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ứɴɢ xử. Tʜí sɪɴʜ. Nɢᴜʏễɴ Hữᴜ Aɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴍᴀɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ. Kʜáᴄ ᴍọɪ ɴăᴍ, ʙᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜôɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ᴄʜọɴ ɴɢẫᴜ ɴʜɪêɴ ʟá ᴄờ ɪɴ ᴍộᴛ ᴄâᴜ ᴅᴀɴʜ ɴɢôɴ ᴠà ᴛʜᴜʏếᴛ ᴛʀìɴʜ. Tʜí sɪɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜùɴɢ ʙɪệɴ ᴠề đề ᴛàɪ ɴʜữɴɢ ᴄʜướɴɢ ɴɢạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴠà ᴄáᴄʜ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ. Aɴʜ ᴛʀả ʟờɪ ɴɢắɴ ɢọɴ ʙằɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ: Để ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ɴàʏ, ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ. ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ɢɪᴀɴ ᴋʜó ᴠẫɴ ᴄứ ʟặᴘ ʟạɪ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴠà ᴛôɪ ᴘʜảɪ ᴄố ʜếᴛ sứᴄ. ᴛôɪ ɴʜậɴ ʀᴀ: ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴏɴ đườɴɢ ɴàᴏ ᴅễ ᴅàɴɢ, ᴄʜíɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ sẽ đưᴀ ᴛᴀ đếɴ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ. Hữᴜ Aɴʜ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴠì ᴋếᴛ ǫᴜả ɴʜư ᴋỳ ᴠọɴɢ. ᴀɴʜ ɴóɪ: Tôɪ ᴍãɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴠì đã ᴅốᴄ ʜếᴛ sứᴄ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ. ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ᴄũɴɢ để ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴠớɪ ᴛôɪ, ᴄáᴄ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠàᴏ ɴɢôɪ ɴʜà ᴄʜᴜɴɢ đềᴜ ᴛʜàɴʜ ʙạɴ ʙè, ʜếᴛ ʟòɴɢ ɢɪúᴘ đỡ ɴʜᴀᴜ. Tʀướᴄ đó, ᴄʜᴜʏêɴ ᴛʀᴀɴɢ ɴʜᴀɴ sắᴄ Mɪssᴏsᴏʟᴏɢʏ ᴄũɴɢ ᴅự đᴏáɴ Hữᴜ Aɴʜ ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ 5.…

10;40 19/6

Đắᴋ Lắᴋ: Mộᴛ ɴɢườɪ ᴛʀồɴɢ, ʙáɴ ʜᴏᴀ ᴄầɴ sᴀ ᴘʜơɪ ᴋʜô 3 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍỗɪ ᴋý Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴛʀồɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ số ʟượɴɢ ʟớɴ ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ ᴛạɪ ᴠườɴ ɴʜà, ɴɢàʏ 18/6, Lê Đìɴʜ Đệ, ᴛʀú ᴛạɪ ʙᴜôɴ Xê Đăɴɢ, xã Eᴀ Sᴀʀ, ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ, đã ʙị ᴋʜởɪ ᴛố. Nɢàʏ 18/6, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ.ý (ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 4 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ʟê Đɪ̀ɴʜ Đệ (48 ᴛᴜổɪ) ᴛʀú xᴀ̃ Eᴀ Sᴀʀ, ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ, ᴛɪ̉ɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ.ý ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 194 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. Cáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ. Tʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 16 ɢɪờ ɴɢàʏ 11/5, ᴍộᴛ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍ.ᴀ ᴛ.ᴜ.ý, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Eᴀ Kᴀʀ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Năɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴛạɪ ᴠườɴ ɴʜà Lê Đɪ̀ɴʜ Đệ ở ʙᴜôɴ Xê…

9;00 19/6

Gầɴ ɴɢàʏ ʜếᴛ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ đượᴄ CĐM ‘ɴɢợɪ ᴋʜᴇɴ’: “Nʜữɴɢ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛᴏ ʟớɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ǫᴜêɴ” Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ “xộ ᴋʜáᴍ”, ᴛʜôɴɢ…

19;00 18/6

Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄó ‘ʜàɴʜ độɴɢ ɴóɴɢ’ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ CEO Pʜươɴɢ Hằɴɢ Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄùɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ…

16;10 18/6

 Hếᴛ ‘ǫᴜᴀʏ xᴇ’ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜị ᴘʜɪ ʟạɪ ɢâʏ ᴄʜɪếɴ, ɴổ ʙɪếɴ ᴄăɴɢ ᴠớɪ Tʜủʏ Bɪ Sᴀᴜ ʟᴏạᴛ ồɴ àᴏ ᴠớɪ ɴữ CEO Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Qᴜỳɴʜ Nʜư đã ʙấᴛ ɴɢờ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ Nếᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʟùᴍ xùᴍ ɢɪữᴀ CEO Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ‘đấᴜ ᴛố’ 1 ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ ɴʜư Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠề ᴠấɴ đề ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì sẽ ǫᴜᴇɴ ᴍặᴛ ᴠớɪ ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Qᴜỳɴʜ Nʜư. Tʜᴇᴏ đó, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ᴛừɴɢ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄùɴɢ ɴữ CEO. Cô ᴛừɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ʙàɴ ʟᴜậɴ sôɪ ɴổɪ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ɴʜắᴄ đếɴ Tʀấɴ Tʜàɴʜ, Tʜủʏ Tɪêɴ. Dù ᴛừɴɢ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠề sᴀᴜ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ʟạɪ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ɴữ CEO Đạɪ Nᴀᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ɢᴀʏ ɢắᴛ ɴʜắᴍ đếɴ ɴữ CEO Bìɴʜ Dươɴɢ: ʟý ᴅᴏ ɢì ᴄô ɴóɪ ᴄᴏɴ ᴅạʏ đờɪ ᴄô. Cô đừɴɢ ᴄó đáɴʜ đồɴɢ ᴄᴏɴ ᴠớɪ Nʜâᴍ Hᴏàɴɢ Kʜᴀɴɢ, ᴄô đừɴɢ ᴄó ɴóɪ ᴄᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ᴄᴏɴ ᴄòɴ ᴛʀẻ ɢì đó. Cᴏɴ ɴóɪ ᴠớɪ ᴄô ʟà ᴄáɪ ᴛầᴍ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄᴏɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜᴀ ɢì ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄô đâᴜ. Cáɪ ɴàʏ Qᴜỳɴʜ Nʜư ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ ᴠớɪ ᴄô ʟᴜôɴ. Đáɴɢ ɴóɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ Tʀấɴ Tʜàɴʜ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ɴữᴀ đã đượᴄ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ăɴ ᴄʜặɴ’, Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Qᴜỳɴʜ Nʜư đã ᴄó 1 ᴍàɴ ‘ǫᴜᴀʏ xᴇ’ ᴋʜɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ xɪɴ ʟỗɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ. Đáɴɢ ɴóɪ, sᴀᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ể đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ɴữ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ᴄòɴ ʟêɴ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄʟɪᴘ để ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴠề sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ. Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠạ ᴍɪệɴɢ, ɴʜưɴɢ Qᴜỳɴʜ Nʜư ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʙàɴ ʟᴜậɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʜᴏᴛ. Tʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, Qᴜỳɴʜ Nʜư ᴄòɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴄʟɪᴘ ᴠề ᴠụ Tʜủʏ…

16;00 18/6

Dᴜʏ Mạɴʜ ʟạɪ đăɴɢ đàɴ ‘đá xᴏáʏ’ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, CĐM ʜả ʜê ᴠì ɴɢʜɪ ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ Tʜủʏ Tɪêɴ, Hᴏàɪ Lɪɴʜ Dᴜʏ Mạɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó ʙàɪ đăɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ đứɴɢ ɴɢồɪ ᴋʜôɴɢ ʏêɴ ᴋʜɪ ᴄó ý áᴍ ᴄʜỉ đếɴ ʟùᴍ xùᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Mớɪ đâʏ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 18/6, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ Dᴜʏ Mạɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ đăɴɢ ᴛảɪ ᴍộᴛ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠɪệᴄ ᴀɴʜ ᴠừᴀ ᴍớɪ ᴄó ᴄʜᴜʏếɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ở Tʜᴀɴʜ Hóᴀ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ʟạɪ đăɴɢ ảɴʜ ᴍìɴʜ đᴀɴɢ ăɴ ʜảɪ sảɴ ᴠớɪ 1 ʙàɪ ᴠɪếᴛ đầʏ ẩɴ ý: Rᴀ Tʜᴀɴʜ Hᴏá ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠấᴛ ᴠả ᴍệᴛ ᴍỏɪ ᴛʜậᴛ đấʏ. Ăɴ ᴜốɴɢ ᴠấᴛ ᴠả ᴛʜậᴛ. Mᴜốɴ ăɴ ᴍì ɢóɪ ʟɪᴠᴇ sᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜɪêɴ ʜạ ᴛʜấʏ sự ᴠấᴛ ᴠả ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Tʜế ᴍà ᴄʜả ᴄó ᴍì ɢóɪ ᴍà ăɴ. Bà ᴄᴏɴ ɴɢʜèᴏ ɴɢᴏàɪ đó ᴛᴏàɴ ʙắᴛ ăɴ ʜảɪ sảɴ ᴛôᴍ, ᴄᴜᴀ, ɢʜẹ, ᴛᴜ ʜàɪ…! Ăɴ ᴍà ᴄũɴɢ ᴋʜổ ᴛʜế ɴàʏ!!! Nɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ, ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ đó ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, Dᴜʏ Mạɴʜ đᴀɴɢ ᴄó ý ‘ʙóɴɢ ɢɪó’ ᴠề ồɴ àᴏ ᴠɪệᴄ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. Tʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 9/2021, Dᴜʏ Mạɴʜ ᴛừɴɢ ʟà ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʜɪếᴍ ʜᴏɪ ᴅáᴍ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ 1 ʟᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ʟùᴍ xùᴍ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Vớɪ ᴛíɴʜ ᴄáᴄʜ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜắɴ, ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ đụɴɢ ᴄʜạᴍ, Dᴜʏ Mạɴʜ ᴛừɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ɢâʏ sốᴄ ᴠớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ: Nɢʜệ sĩ ᴄũɴɢ ʟà ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛʜôɪ, ʙấᴛ ᴋì ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛồɴ ᴛạɪ ʟòɴɢ ᴛʜᴀᴍ. ᴛôɪ ɴɢʜᴇ đếɴ số ᴛɪềɴ ᴛỷ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ‘ᴛʜèᴍ’ ʟắᴍ ᴄʜứ. Cʜíɴʜ ʙởɪ ᴠậʏ ᴍà ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ɴàʏ ᴄòɴ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ᴄᴀ ᴋʜúᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛựᴀ đề “Tôɪ ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ ᴋê Đâᴜ” để ᴛʜể ʜɪệɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠề ồɴ àᴏ ɴàʏ. Cʜíɴʜ ᴠì ᴠậʏ ᴍà ᴅòɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ Dᴜʏ Mạɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴀɪ ɴấʏ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ ʀᴀ ʀằɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ đᴀɴɢ ᴄʜâᴍ ʙɪếᴍ ᴠɪệᴄ đɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ 1 số ɴɢʜệ sĩ. Đáɴɢ ɴóɪ, ᴠɪệᴄ Dᴜʏ Mạɴʜ ʜàɪ ʜướᴄ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴀɴʜ ᴍᴜốɴ ăɴ ᴍì ɢóɪ ʟɪᴠᴇ sᴛʀᴇᴀᴍ để ᴍọɪ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ sự ᴠấᴛ ᴠả ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ʙị ʙà ᴄᴏɴ ʙắᴛ ăɴ ʜảɪ sảɴ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴀɴʜ đᴀɴɢ ‘ʙóɴɢ ɢɪó’ áᴍ ᴄʜỉ Tʜủʏ Tɪêɴ. Tʜᴇᴏ đó, ᴋʜɪ đɪ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴍɪềɴ Tʀᴜɴɢ, Tʜủʏ Tɪêɴ đã ᴛừɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄʜɪᴀ sẻ ʜìɴʜ ảɴʜ ăɴ ᴍì ᴛôᴍ ɢɪữᴀ ᴛâᴍ ʟũ. Ở ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó ɴữ ᴄᴀ sĩ đã đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜᴇɴ ɴɢợɪ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄô ʙị ᴄʜấᴛ ᴠấɴ ᴠề sự ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʜì ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ᴛʀêɴ ʟạɪ ʙị ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜỉ ʟà để ‘ʟàᴍ ᴍàᴜ’. Ở ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɴʜắᴄ đếɴ ᴠấɴ đề ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ: Cʜị ᴛɪêɴ đâᴜ ʀồɪ ɴʜở ᴠàᴏ sʜɪᴘ ᴍỳ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴍạɴʜ đɪ ạ  ᴍᴀɴɢ đĩᴀ đấʏ ʀᴀ ᴄʜỗ ɴàᴏ ɴướᴄ sâᴜ ᴛý ɪᴅᴏʟ ơɪ, xᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄảᴍ ơɴ ᴄáᴄ ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ɴữᴀ ᴄʜứ  ʙáᴄ ɴɢườɪ ᴛʜậᴛ ᴠɪệᴄ ᴛʜậᴛ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴʜư ᴀɪ đó ʟúᴄ đɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì ăɴ ᴍì ᴛôᴍ, ᴛốɪ ᴠề ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄả ᴇᴋɪᴘ ᴠàᴏ ɴʜà ʜàɴɢ ɴăᴍ sᴀᴏ ăɴ ᴅê ɴúɪ ᴠà sơɴ ʜàᴏ ʜảɪ ᴠị. Đáɴɢ ɴóɪ, ᴠớɪ 1 ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ʜàɪ ʜướᴄ đầʏ ᴄʜâᴍ ʙɪếᴍ ᴄủᴀ 1 ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ: Ôɴɢ ăɴ ᴄʜặɴ đᴄ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ʀồɪ ᴍà ăɴ sᴀɴɢ ᴛʜế ᴋɪᴀ”, Dᴜʏ Mạɴʜ đã ᴛʀả ʟờɪ: 14 ᴛỏɪ (14 ᴛỷ) Câᴜ ᴛʀả ʟờɪ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ Dᴜʏ Mạɴʜ đᴀɴɢ ᴍᴜốɴ ᴍᴜốɴ áᴍ ᴄʜỉ đếɴ ʟùᴍ xùᴍ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴄʜậᴍ 14 ᴛỷ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ủɴɢ ʜộ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴄủᴀ NS Hᴏàɪ Lɪɴʜ. Hɪệɴ ᴛạɪ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄủᴀ Dᴜʏ Mạɴʜ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄʜú ý ᴄùɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ.