• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

Month: April 2022

15;20 27/4

Xóᴛ xᴀ: Cʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄᴏɴ ʙị xᴇ ᴛảɪ ᴄáɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ ᴍặᴛ, ɴɢườɪ ᴍẹ ôᴍ ᴄᴏɴ ɢ.à.ᴏ кнóᴄ ɢɪữᴀ đườɴɢ Đᴀᴜ xóᴛ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍẹ ôᴍ ᴄᴏɴ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ɢɪữᴀ đườɴɢ Tʀêɴ đườɴɢ ᴄʜở ᴄᴏɴ đɪ ʜọᴄ ᴠề, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙị ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ, ɴɢườɪ ᴍẹ ôᴍ ᴄᴏɴ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ɢɪữᴀ đườɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴀɪ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴄũɴɢ đᴀᴜ xóᴛ. Hɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ Tʀêɴ Qᴜốᴄ ʟộ 14ᴄ (đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴ 6, xã Đắᴋ Bᴜᴋ Sᴏ, ʜᴜʏệɴ Tᴜʏ Đứᴄ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ) xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛɴɢᴛ ɢɪữᴀ xᴇ ᴍáʏ…

12;15 27/4

Nóɴɢ: Pʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ ʙấᴛ ɴɢờ ɢửɪ ʟờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ đếɴ “Fᴀɴ ᴄʜíɴʜ ɴɢʜĩᴀ” PV Hàɴ Nɪ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ đẩʏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ “ᴠàᴏ đườɴɢ ᴄùɴɢ” ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴛʀᴜʏ ᴄùɴɢ đᴜổɪ ᴛậɴ Pʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ ᴋʜᴜʏêɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ủɴɢ ʜộ ɴêɴ ɴʜìɴ ᴠàᴏ ᴛấᴍ ɢươɴɢ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ǫᴜá ᴍᴜộɴ. Tʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɢâʏ ʜấɴ ᴠớɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ ʟà ɴɢườɪ đượᴄ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ “ᴄʜăᴍ sóᴄ” ᴛậɴ ᴛìɴʜ ɴʜấᴛ. Cʜᴏ ʀằɴɢ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ɴàʏ đã ʙịᴀ đặᴛ ᴠề ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ, CEO Đạɪ Nᴀᴍ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄ.ʜ.ử.ɪ Hàɴ Nɪ ᴛʀêɴ sóɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. Vợ ôɴɢ Dũɴɢ ʟò ᴠôɪ ᴄòɴ 2 ʟầɴ ᴛìᴍ đếɴ ᴛʀụ sở ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ để “xᴀɴʜ ᴄʜíɴ” ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ. Vụ ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴍxʜ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋì, ɢâʏ ᴍấᴛ ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ. Ở ᴄʜɪềᴜ ɴɢượᴄ ʟạɪ ᴛʜì ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴛᴀʏ ᴠừᴀ ᴋʜɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ʜướɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó ʟà ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ “ᴄà ᴋʜịᴀ” ɴữ CEO Đạɪ Nᴀᴍ. Nɢàʏ 19/04, ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ x.á.ᴄ ɴʜậɴ đã đếɴ Côɴɢ ᴀɴ TP. Hồ Cʜí Mɪɴʜ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Tʀᴏɴɢ đơɴ, đạɪ ɢɪᴀ ᴋɪᴍ ᴄươɴɢ ᴋ.ɪ.ệ.ɴ ɴữ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠề ᴠɪệᴄ “x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ”. Yêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜᴜ ʜồɪ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ đượᴄ sự đồɴɢ ý, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʜɪệᴛ ʜ.ạ.ɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Mớɪ đâʏ, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ᴄá ɴʜâɴ. Pʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴠụ á.ɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Bà ɴʜấɴ ᴍạɴʜ, ʟᴜậᴛ đưᴀ ʀᴀ ɴʜằᴍ ʙảᴏ ᴠệ ʟợɪ íᴄʜ ᴄôɴɢ ʙằɴɢ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄôɴɢ ᴅâɴ. Kʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴍxʜ để đưᴀ ʀᴀ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ɴʜằᴍ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʙôɪ ɴ.ʜ.ọ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. Tʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ, ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴄó ý địɴʜ đẩʏ ʙà Hằɴɢ ᴠàᴏ đườɴɢ ᴄùɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠì ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ᴄủᴀ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đạɪ Nᴀᴍ ᴄʜưᴀ đượᴄ xử ʟý ɴêɴ ʙà ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋʜởɪ ᴋ.ɪ.ệ.ɴ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ ᴄũɴɢ ɢửɪ ʟờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟấʏ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜĩᴀ ғᴀɴ ᴄʜíɴʜ ɴɢʜĩᴀ để “ᴛáᴛ ɴướᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴍưᴀ”. Đɪ ᴠàᴏ ᴠếᴛ xᴇ đổ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀướᴄ đó. Nɢᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ Hàɴ Nɪ: Đừɴɢ ᴛʜấʏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴠượᴛ đèɴ đỏ đượᴄ ʀồɪ ᴅ.ạ.ɪ ᴅ.ộ.ᴛ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴀ! Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ á.ɴ đã ᴍɪɴʜ ᴄʜứɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴄʜị ủɴɢ ʜộ ʙà ʜ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ, ᴠɪệᴄ ᴄ.ʜ.ử.ɪ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜứɴɢ ᴄứ ʟà ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ. Nɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ ᴛôɪ đã ᴠɪệɴ ᴅẫɴ ʜếᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ǫᴜʏ ᴄʜế sử ᴅụɴɢ MXH, ɴɢʜị địɴʜ xử ᴘʜạᴛ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ,…

11;16 27/4

Cʜᴜʏệɴ ᴄảᴍ độɴɢ ᴠề đôɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴍù ʟàᴍ ᴄʜổɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ, ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ᴋʜôɴ ʟớɴ Hìɴʜ ảɴʜ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜụ ʙị ᴍ.ù, ᴅắᴛ ᴅíᴜ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜốɴɢ ɢậʏ, ɢáɴʜ ᴄʜổɪ đɪ ʙáɴ ᴍỗɪ ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ đã ǫᴜá ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ở ᴘʜố Aɴ Dươɴɢ, Yêɴ Pʜụ (Tâʏ Hồ, Hà Nộɪ). Hᴀɪ ᴍảɴʜ đờɪ, ᴍộᴛ số ᴘʜậɴ Nɢôɪ ɴʜà ʀộɴɢ ʜơɴ 30ᴍ2 ɴằᴍ sâᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢõ ɴʜỏ ở ᴘʜố Aɴ Dươɴɢ, ʟà ᴄʜỗ ở ᴄủᴀ 6 ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Bùɪ Dᴏãɴ Tʜụ (71 ᴛᴜổɪ), ʙà Tʀịɴʜ Tʜị Mᴀɪ (69 ᴛᴜổɪ), ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄùɴɢ 2 đứᴀ ᴄʜáᴜ. Tʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ɴʜỏ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜụ ᴠẫɴ ᴛấᴛ ʙậᴛ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄʜổɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ. Vớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ʟàᴍ ɴêɴ ᴍộᴛ ᴄâʏ ᴄʜổɪ đã ᴋʜó. Tʜế ɴʜưɴɢ, ɢầɴ 30 ɴăᴍ ɴᴀʏ 2 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜụ ʙị ᴋʜ.ɪếᴍ ᴛʜ.ị ʙẩᴍ sɪɴʜ ᴠẫɴ xâʏ ɴêɴ ᴛổ ấᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ, ɴᴜôɪ đượᴄ ᴄô ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ ᴄʜổɪ. Vợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜᴜ ʙị ᴍ.ù ʙẩᴍ sɪɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴍɪệᴛ ᴍàɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄʜổɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ. Vừᴀ ᴄắᴛ ᴅâʏ ᴛʜéᴘ để ʙᴜộᴄ ᴄʜổɪ, ôɴɢ Tʜụ ᴍỉᴍ ᴄườɪ ᴋể ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴɢʜᴇ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ đờɪ ᴍìɴʜ. Íᴛ ᴀɪ ʙɪếᴛ đượᴄ, để ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴʜư ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ôɴɢ đã ᴘʜảɪ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴋʜôɴɢ íᴛ sóɴɢ ɢɪó. Từ ɴʜỏ, ᴋʜɪ sɪɴʜ ʀᴀ ôɴɢ Tʜụ đã ʙị ᴍù ʙẩᴍ sɪɴʜ. Cᴜộᴄ sốɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛʜɪếᴜ ᴛʜốɴ ᴄộɴɢ ᴠớɪ sự ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴋʜɪ đôɪ ᴍắᴛ ᴋʜôɴɢ ɴʜìɴ ʀõ ᴋʜɪếɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜơ ᴄủᴀ ôɴɢ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴɢàʏ ᴛăᴍ ᴛốɪ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙà Mᴀɪ ᴘʜụ ɢɪúᴘ ᴄʜồɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴠặᴛ ᴛʜì ôɴɢ Tʜụ ᴛᴀʏ ᴋʜỏᴇ ʜơɴ đᴀɴɢ ʙᴜộᴄ ʟạɪ ᴄáɴ ᴄʜổɪ ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ sợɪ ᴛʜéᴘ. Lúᴄ ɴʜỏ ᴛôɪ ᴍặᴄ ᴄảᴍ, ᴛự ᴛɪ ᴍấᴛ ʜếᴛ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, sốɴɢ ᴋʜéᴘ ᴋíɴ, ᴛʜᴜ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠỏ ʙọᴄ. Đếɴ ᴋʜɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴅáᴍ ɴɢʜĩ sẽ ʏêᴜ ᴀɪ ᴠà ᴄó ᴍộᴛ ᴀɪ đó ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟấʏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍù ɴʜư ᴛôɪ, ôɴɢ Tʜụ ᴄʜɪᴀ sẻ. Tʜế ɴʜưɴɢ, đượᴄ sự độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ɴăᴍ 1980 ôɴɢ Tʜụ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ʜộɪ ɴɢườɪ ᴍù ᴄủᴀ TP.Hà Nộɪ. Tʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴɢàʏ ʜòᴀ ɴʜậᴘ đó, đɪềᴜ ᴋỳ ᴅɪệᴜ ᴍà ôɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ɴɢʜĩ ᴛớɪ đã đếɴ ᴠớɪ ôɴɢ đầʏ ʙấᴛ ɴɢờ. Nɢàʏ đó, ôɴɢ Tʜụ đã ɢặᴘ đượᴄ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đíᴄʜ ᴛʜựᴄ ᴄủᴀ đờɪ ᴍìɴʜ, ʟà ʙà Tʀịɴʜ Tʜị Mᴀɪ ở Hà Đôɴɢ, ᴠợ ôɴɢ ʙâʏ ɢɪờ. Qᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ʙà Mᴀɪ, ôɴɢ Tʜụ đã ᴅầɴ ᴄó ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴋéᴍ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ɴʜư ᴍìɴʜ. Bà Mᴀɪ ᴄũɴɢ ʙị ᴍ.ù ʙẩᴍ sɪɴʜ, đượᴄ sự ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ᴄảɴʜ ɴɢ.ộ, ʙà Mᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ʜộɪ ɴɢườɪ ᴍù. Tạɪ đâʏ, ʙà Mᴀɪ ᴠà ôɴɢ Tʜụ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ, ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴍặᴛ ɴʜưɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ, ʙằɴɢ sự ᴄảᴍ ᴛʜôɴɢ, ᴛʜươɴɢ ᴍếɴ ʜọ đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ᴄùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜịᴘ đậᴘ. Nʜớ ʟạɪ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đầᴜ ᴍớɪ ʏêᴜ ɴʜᴀᴜ, ôɴɢ Tʜụ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʟúᴄ đó ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴀɪ ʙêɴ đã ᴘʜ.ảɴ đốɪ ʀấᴛ ᴋịᴄʜ ʟɪệᴛ. Mọɪ ɴɢườɪ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ʟᴏ sợ ᴋẻ ᴍù, ɴɢườɪ ᴋʜɪ,ếᴍ ᴛʜị ʟấʏ ɴʜᴀᴜ ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ sẽ ᴄàɴɢ ᴠấᴛ ᴠả ʜơɴ. Rồɪ đếɴ ᴋʜɪ ᴄó ᴄᴏɴ ᴄáɪ, sẽ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɢáɴʜ ɴặɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ. Hᴀɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴍặᴛ ɴʜưɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ, ʙằɴɢ sự ᴄảᴍ ᴛʜôɴɢ, ᴛʜươɴɢ ᴍếɴ ʜọ đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ᴄùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜịᴘ đậᴘ. Mẹ ᴛôɪ ɴóɪ ʜᴀɪ đứᴀ ᴋʜôɴɢ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ɢì, ʟấʏ ɴʜᴀᴜ ᴠề ᴄʜỉ ᴄó ᴋʜổ ᴄả đờɪ, ʀồɪ ʟấʏ ɢì ᴍà ăɴ. Tôɪ ᴄʜỉ ɴóɪ ᴄʜúɴɢ ᴄᴏɴ đã ʜợᴘ ɴʜᴀᴜ ʀồɪ ʙố ᴍẹ để ᴄʜúɴɢ ᴄᴏɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ. Nếᴜ ʟấʏ ɴɢườɪ ᴍắᴛ sáɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴀ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ᴍìɴʜ ᴄòɴ ᴋʜổ ʜơɴ, ôɴɢ Tʜụ ɴóɪ. Bằɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ, sự ủɴɢ ʜộ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ᴄảɴʜ ɴɢ.ộ, ʜᴀɪ ʙêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄũɴɢ ɢậᴛ đầᴜ đồɴɢ ý ᴄʜᴏ ôɴɢ ʙà ɴêɴ ᴅᴜʏêɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ. Năᴍ 1983, sᴀᴜ ᴍâᴍ ᴄơᴍ ɴʜỏ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴛổ ᴛɪêɴ ɴêɴ ɴɢʜĩᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ, ʙà Mᴀɪ ᴅọɴ ᴠề ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ᴠớɪ ôɴɢ Tʜụ ở ᴛâʏ ʜồ, Hà Nộɪ. Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ, ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜâɴ ʟêɴ ᴋʜɪ ôɴɢ ʙà sɪɴʜ đượᴄ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ đầᴜ, ʙà Mᴀɪ đượᴄ sự ɢɪúᴘ đỡ ᴄủᴀ ʙố ᴍẹ 2 ʙêɴ ᴠɪệᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄᴏɴ ɢáɪ. Lâᴜ ᴅầɴ, ʙà Mᴀɪ ʜọᴄ ᴄáᴄʜ ᴛự ᴛᴀʏ ᴄʜăᴍ ᴄᴏɴ. Nɢàʏ đó ᴛôɪ ᴠẫɴ ʙế ẵᴍ ᴠà ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ăɴ ᴜốɴɢ đượᴄ. Làᴍ ᴅâᴜ ᴍấʏ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ɴᴀʏ ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴠẫɴ ᴄơᴍ ɴướᴄ, đɪ ᴄʜợ ʟᴏ ɴấᴜ ăɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜà ᴄʜồɴɢ đủ đầʏ. Mọɪ ᴠậᴛ ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà đượᴄ ᴛôɪ ᴄấᴛ ɢọɴ ɢàɴɢ ɴêɴ ʀấᴛ ᴅễ ʟấʏ, ʙà Mᴀɪ ᴋể. Kʜɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʟớɴ ʟêɴ ʜọᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴄấᴘ ʀồɪ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ Cᴀᴏ đẳɴɢ ᴋế ᴛᴏáɴ, ʜɪệɴ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ổɴ địɴʜ ᴛạɪ ᴍộᴛ ɴʜà sáᴄʜ ɢầɴ ɴʜà. Cᴏɴ ɢáɪ ʙà Mᴀɪ ᴄũɴɢ đã ᴋếᴛ ʜôɴ, ᴄó 2 ᴄᴏɴ (1 ᴛʀᴀɪ, 1 ɢáɪ) ᴠà ᴅọɴ ᴠề sốɴɢ ᴄùɴɢ ʙố ᴍẹ ᴛạɪ ᴘʜố Aɴ Dươɴɢ để ᴛɪệɴ ᴄʜăᴍ sóᴄ. Vớɪ ɴɢườɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʜì ᴠɪệᴄ ɴộɪ ᴛʀợ, ᴄʜăᴍ ᴄᴏɴ đã ᴋʜó ᴠà ᴠấᴛ ʀồɪ ɴʜưɴɢ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴋʜɪ.ếᴍ ᴛʜị ɴʜư ʙà Mᴀɪ ᴛʜì ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ ᴄàɴɢ ᴋʜó ɢấᴘ ʙộɪ ʟầɴ ɴʜưɴɢ ʙà ᴠẫɴ ᴠᴜɪ ᴠẻ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ.…

9;30 27/4

Lý Hảɪ, Mɪɴʜ Hà ɢɪàᴜ ᴄó ᴠẫɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ đồ ᴄũ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ, ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙé ʜọᴄ ᴛʀườɴɢ ᴄôɴɢ, ɴɢủ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀêɴ sàɴ ɴʜà Nếᴜ ɴʜư ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴅự áɴ ᴘʜɪᴍ, Lý Hảɪ, Mɪɴʜ Hà ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴄ ᴛɪềɴ đầᴜ ᴛư ᴄʜᴏ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʜì ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴄáɪ, ʜọ ʟạɪ ᴄâɴ đᴏ, đᴏɴɢ đếᴍ ʀấᴛ ᴋỹ Kʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄᴏɴ ᴄáɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ɢɪàᴜ ᴛʜì sẽ ɴảʏ sɪɴʜ sᴜʏ ɴɢʜĩ ỷ ʟạɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ɴỗ ʟựᴄ ᴍà ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɢɪàᴜ ᴄó ɴʜưɴɢ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴄủᴀ ʜọ ᴠẫɴ ᴄựᴄ ᴋỳ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ, ᴛự ʟậᴘ ᴠà ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ. Đɪềᴜ đó ᴄũɴɢ đồɴɢ ɴɢʜĩᴀ, ᴄʜíɴʜ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴄơ ʙảɴ ᴍà ʙố ᴍẹ ᴛʀᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ʟà ʏếᴜ ᴛố ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʟàᴍ ɴêɴ ᴛʜàɴʜ ᴛựᴜ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴄáɪ sᴀᴜ ɴàʏ. Nʜư ɢɪᴀ đìɴʜ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Lý Hảɪ, Mɪɴʜ Hà, ᴅù ᴍỗɪ ᴅự áɴ ʟàᴍ ᴘʜɪᴍ ᴛʜᴜ ᴠề ʜơɴ 100 ᴛỷ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ʟᴜôɴ…

8;30 27/4

Gɪọᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ ʙấᴛ ʟựᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʙị đɪệɴ ɢɪậᴛ ᴍấᴛ ᴛứ ᴄʜɪ ᴋʜɪ ʜáɪ xᴏàɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ: ʙị ᴛʜế ɴàʏ ɢɪờ ᴇᴍ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ʟàᴍ sᴀᴏ đâʏ Nɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴍấᴛ ᴄả ᴛứ ᴄʜɪ ᴠì đɪệɴ ɢɪậᴛ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴄâʏ sắᴛ ʜáɪ xᴏàɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ Cáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ɴỗ ʟựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ʙảᴏ ᴛồɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜâɴ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị ʙỏ.ɴɢ ǫᴜá ɴặɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɢɪữ ʟạɪ. Tᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ xảʏ ʀᴀ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴍẹ đᴀɴɢ ᴅùɴɢ ᴄâʏ sắᴛ ʜáɪ xᴏàɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʜì ʙị đɪệɴ ᴄᴀᴏ ᴛʜế ᴘʜ.óɴɢ xᴜốɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜị ɢ.ụ.ᴄ ᴛạɪ ᴄʜỗ. Đó ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ᴄʜị Bùɪ Tʜị Bíᴄʜ T. (34 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ) đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ʙỏ.ɴɢ, Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ Rẫʏ TPHCM. Nɢàʏ 11/4, ᴄʜị đượᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢ.ᴜʏ ᴋị.ᴄʜ ᴠớɪ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ʙị ʙỏ.ɴɢ đɪệɴ. Tᴀɪ ɴạɴ đɪệɴ đã ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴠĩɴʜ ᴠɪễɴ ᴍấᴛ ᴄả ᴛứ ᴄʜɪ Kʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ʙệɴʜ sử ᴄủᴀ ʙáᴄ sĩ ᴛừ ᴘʜíᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ, ᴄʜị Bíᴄʜ T. đã ᴅùɴɢ ᴄâʏ sắᴛ để ʜáɪ xᴏàɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜáɪ đượᴄ ᴛʀáɪ ᴛʜứ ɴʜấᴛ, ᴄʜị ᴄʜᴜʏểɴ ᴠị ᴛʀí để ʜáɪ ᴛʀáɪ ᴛʜứ 2 ɢầɴ ᴠớɪ đườɴɢ ᴅâʏ đɪệɴ. Kʜɪ đᴀɴɢ đưᴀ ᴄâʏ sắᴛ ʟêɴ ᴄᴀᴏ, ʙấᴛ ɴɢờ ʟᴜồɴɢ đɪệɴ ᴘʜóɴɢ xᴜốɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜị ɢ.ụ.ᴄ ᴛạɪ ᴄʜỗ. Nạɴ ɴʜâɴ đã đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ sơ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ʀồɪ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ sᴀᴜ đó ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ Rẫʏ. BS Nɢô Đứᴄ Hɪệᴘ, Tʀưởɴɢ ᴋʜᴏᴀ ʙỏ.ɴɢ ᴠà Pʜ.ẫᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ ᴛạᴏ ʜìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Nữ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị ʙỏ.ɴɢ đɪệɴ ᴠà ᴛ.ɪ.ᴀ ʟ.ử.ᴀ đɪệɴ 32% ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴛᴏàɴ ᴄơ ᴛʜể (độ 2, độ 3 ᴠà độ 4). Vùɴɢ ʙị ʙỏ.ɴɢ ɴặɴɢ ɴʜấᴛ ʟà ᴛứ ᴄʜɪ, ᴄổ, ᴍôɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙỏ.ɴɢ đɪệɴ đã ᴋʜɪếɴ ᴛứ ᴄʜɪ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄ.ʜ.ế.ᴛ ᴄơ, xươɴɢ. Cáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ɴỗ ʟựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴠớɪ ʜʏ ᴠọɴɢ ʙảᴏ ᴛồɴ đượᴄ ᴘʜầɴ ᴄʜɪ ᴛʜể ɴàᴏ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ sẽ ᴛốᴛ ᴘʜầɴ đó. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙỏ.ɴɢ đɪệɴ ǫᴜá ɴặɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜâɴ ᴛᴀʏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜụᴄ ʜồɪ. Hᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ đẩʏ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠàᴏ ᴄảɴʜ ᴋʜốɴ ᴄùɴɢ Để ᴛʀáɴʜ ɴɢ.ᴜʏ ᴄơ ʜᴏ.ạɪ ᴛ.ử ᴅẫɴ ᴛớɪ ɴʜɪễᴍ ᴛʀùɴɢ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ᴛíɴʜ ᴍạ.ɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ɴɢàʏ 13/4 ê ᴋíᴘ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ đã ᴘʜảɪ đᴏạɴ ʙỏ 1/3 ᴛʀêɴ ᴄẳɴɢ ᴛᴀʏ ᴄả 2 ʙêɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ. Tɪếᴘ đếɴ, ɴɢàʏ 16/4 ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜảɪ ᴄ.ắ.ᴛ 1/3 ᴛʀêɴ ᴄẳɴɢ ᴄʜâɴ ᴛʀáɪ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ɴɢàʏ 20/4 đếɴ ʟượᴛ ᴄʜâɴ ᴘʜảɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴘʜảɪ đᴏạɴ ʙỏ. Từ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ, ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ xảʏ ʀᴀ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ʙị ᴛ.à.ɴ ᴛ.ậ.ᴛ ᴍấᴛ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴠậɴ độɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛự ᴄʜăᴍ sóᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ. Tʀêɴ ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ, ᴄʜị Bíᴄʜ T. ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ: Eᴍ ᴄòɴ 3 đứᴀ ᴄᴏɴ ɴʜỏ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 1 đứᴀ ʙị ʙ.ạ.ɪ ɴ.ã.ᴏ. Từ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ, ᴇᴍ đɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ, ᴄʜồɴɢ đɪ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴄâʏ ᴘʜụ ɢɪúᴘ ᴛʜêᴍ, ɢɪờ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴄʜâɴ ᴛᴀʏ ɴữᴀ, ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ sẽ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ɴàᴏ.

9;50 25/4

Tᴀɪ ɴạɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴋʜɪếɴ 3 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ: Họ ᴠừᴀ ăɴ ᴄơᴍ ᴛốɪ xᴏɴɢ, ɴạɴ ɴʜâɴ sắᴘ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴄướɪ Cʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ đ.â.ᴍ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ɴʜà ᴅâɴ ᴋʜɪếɴ 3 ɴɢườɪ ᴛ.ử ɴ.ạ.ɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠừᴀ ăɴ ᴄơᴍ ᴛốɪ xᴏɴɢ, ʀᴀ ɴɢồɪ ᴛʀướᴄ ʜɪêɴ ɴʜà ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʜì ʙị ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ʟᴀᴏ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ᴋʜɪếɴ 3 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ, 3 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ. Cʜɪếᴄ xᴇ ᴄʜạʏ ɴʜᴀɴʜ ʟắᴍ, ʟᴀᴏ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ Mộᴛ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋɪ.ɴʜ ʜᴏ.àɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜôɴ Bãɪ Dɪɴʜ (xã Dâɴ Hᴏá, ʜᴜʏệɴ Mɪɴʜ Hᴏá, ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Bìɴʜ) ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜếᴛ ʙà.ɴɢ ʜᴏ.àɴɢ, xóᴛ xᴀ ᴄʜᴏ 3 ɴ.ạ.ɴ ɴʜ.âɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ. Bà ᴄᴏɴ, ʜàɴɢ xóᴍ ᴛʜᴀʏ ɴʜᴀᴜ đếɴ ɢɪúᴘ đỡ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Đɪɴʜ Văɴ Tʜᴀɴʜ. Ôɴɢ Tʜᴀɴʜ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪêɴ ʀắɴ ʀỏɪ, ɴằᴍ ᴋʜóᴄ ᴛứᴄ ᴛưởɪ ở ᴍộᴛ ɢóᴄ ɴʜà. Vợ ôɴɢ, ʙà Cᴀᴏ Tʜị Sỹ (sɴ 1969), 2 ᴄᴏɴ ʟà Đɪɴʜ Mɪɴʜ Hᴏàɴ (sɴ 1995), Đɪɴʜ Tʜị Hồɴɢ (sɴ 1991) ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ ᴛʜ.ảᴍ ᴋʜ.ốᴄ ᴠàᴏ ᴛốɪ 23/4. Họ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴠì ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ sᴀᴜ ʙữᴀ ᴄơᴍ ᴛốɪ, ᴋʜɪ đᴀɴɢ ɴɢồɪ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜíɴʜ ɴɢôɪ ɴʜà ᴍìɴʜ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʜề ʙướᴄ ᴄʜâɴ ʀᴀ đườɴɢ. Họ ᴠừᴀ ăɴ ᴄơᴍ ᴛốɪ xᴏɴɢ ᴛʜì ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ʀᴀ ɴɢồɪ ᴛʀướᴄ ʜɪêɴ ɴʜà ᴠừᴀ ᴜốɴɢ ɴướᴄ ᴠừᴀ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ. Cʜɪếᴄ xᴇ ᴄʜạʏ ɴʜᴀɴʜ ʟắᴍ, ʟᴀᴏ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ɴơɪ ʜọ đᴀɴɢ ɴɢồɪ. Nɢôɪ ɴʜà ᴄủᴀ ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴄũɴɢ ʙị đ.â.ᴍ s.ậ.ᴘ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʜàɴɢ xóᴍ ᴋể ʟạɪ. Ôɴɢ Tʜᴀɴʜ (ɴằᴍ) ʙà.ɴɢ ʜᴏ.àɴɢ ᴋʜɪ ᴍấᴛ đɪ ᴠợ ᴠà 2 ᴄᴏɴ. Tʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʜàɴɢ xóᴍ, ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴛʜᴏáᴛ ɴạɴ ᴠì sᴀᴜ ʙữᴀ ᴄơᴍ ᴛʜì đɪ sᴀɴɢ ɴʜà ᴛʀưởɴɢ ᴛʜôɴ Bãɪ Dɪɴʜ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠà ʙàɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ɴạɴ ɴʜâɴ Đɪɴʜ Tʜị Hồɴɢ ᴅù đã ʟấʏ ᴄʜồɴɢ xᴀ ɴʜưɴɢ ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜì ᴠượᴛ 30 ᴋᴍ ᴠề ᴛʜăᴍ ᴄʜᴀ ᴍẹ. Cʜị Hồɴɢ sᴀᴜ đó ở ʟạɪ ăɴ ᴄơᴍ ᴛʜì ɢặᴘ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪếɴɢ đ.â.ᴍ ᴍạɴʜ ɴêɴ ᴄʜạʏ ʀᴀ xᴇᴍ. Căɴ ɴʜà ʙị s.ậ.ᴘ. Mọɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜôɴ ɢọɪ ɴʜᴀᴜ đếɴ đàᴏ ʙớɪ đốɴɢ đổ ɴáᴛ để ᴛìᴍ ɴɢườɪ ɴʜưɴɢ ʀấᴛ ʟâᴜ ᴍớɪ đượᴄ. 3 ɴɢườɪ đã ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴄòɴ ᴍấʏ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. Aɪ ᴄũɴɢ sợ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ xᴇ ᴄʜạʏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴍà ʟᴀᴏ ǫᴜᴀ ᴛʀáɪ đườɴɢ ʀồɪ đ.â.ᴍ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ɴʜà ᴅâɴ, ôɴɢ Hồ Tí, ʜàɴɢ xóᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴóɪ. Mộᴛ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà Pʜó Bí ᴛʜư Đᴏàɴ, sắᴘ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴄướɪ Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠề ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ, ôɴɢ Hồ Xʏ, Bí ᴛʜư Đảɴɢ ᴜỷ xã Dâɴ Hᴏá ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ʜộ ɴɢʜèᴏ, ᴋʜó ᴋʜăɴ. Tᴜʏ ᴠậʏ, ᴄả ɴʜà đềᴜ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʟàᴍ ăɴ, ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xã ʜộɪ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴạɴ ɴʜâɴ Đɪɴʜ Mɪɴʜ Hᴏàɴ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʟà Pʜó Bí ᴛʜư xã Đᴏàɴ xã Dâɴ Hᴏá. Nɢôɪ ɴʜà ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị sᴀɴ ᴘʜẳɴɢ. Hᴏàɴ ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴛʀẻ ʜếᴛ sứᴄ ɴăɴɢ ɴ.ổ, ɴʜɪệᴛ ʜᴜ.ʏếᴛ ᴠà ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ, đượᴄ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ʙà ᴄᴏɴ ᴅâɴ ʙảɴ ʜếᴛ sứᴄ ǫᴜý ᴍếɴ, ôɴɢ Xʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ. Tʜᴇᴏ ôɴɢ Xʏ, ᴄáᴄʜ đâʏ íᴛ ɴɢàʏ, ʜᴏàɴ đã ᴄó đơɴ ɢửɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ xɪɴ ᴘʜéᴘ ǫᴜᴀ ᴛᴜầɴ đượᴄ ɴɢʜỉ ᴘʜéᴘ để đɪ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴄướɪ. Hᴏàɴ ᴄũɴɢ đã ᴅự địɴʜ ɴɢàʏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ᴄướɪ ɴʜưɴɢ ᴛᴀɪ ɴạɴ ậ.ᴘ đếɴ ǫᴜá ʙấᴛ ɴɢờ. Vụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴạ.ɴ ᴋʜɪ.ếᴘ ǫᴜá. Cả ᴄáɪ ɴʜà ʙị sᴀɴ ᴘʜẳɴɢ. Bà ᴄᴏɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đềᴜ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ, xóᴛ xᴀ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ. Cʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ xã ʜɪệɴ đã ᴄó ʜỗ ᴛʀợ ʙᴀɴ đầᴜ để ɢɪúᴘ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟᴏ ᴍᴀɪ ᴛá.ɴɢ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴠậɴ độɴɢ để sớᴍ ᴅựɴɢ ʟạɪ ɴʜà ᴄʜᴏ ʜọ, ôɴɢ Xʏ ɴóɪ. Cʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ. Tʀướᴄ đó ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 21ʜ ɴɢàʏ 23/4 ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 12ᴀ đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴ Bãɪ Dɪɴʜ (xã Dâɴ Hᴏá, ʜᴜʏệɴ Mɪɴʜ Hᴏá, ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Bìɴʜ). Cʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ᴄʜở ʜàɴɢ ᴍᴀɴɢ BKS ᴄủᴀ ɴướᴄ Làᴏ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 12ᴀ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴛừ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ ǫᴜốᴄ ᴛế Cʜᴀ Lᴏ ᴠề ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜᴜʏệɴ Mɪɴʜ Hᴏá. Kʜɪ xᴇ đếɴ ɴɢã 3 ᴛượɴɢ đàɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜôɴ Bãɪ Dɪɴʜ ᴛʜì ᴍấᴛ ᴘʜᴀɴʜ, ʟᴀᴏ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ᴘʜíᴀ ʙêɴ ᴛʀáɪ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴠàᴏ ɴʜà ᴅâɴ. Vụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ 3 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ, 3 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ. Nɢôɪ ɴʜà ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị sᴀɴ ᴘʜẳɴɢ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ʙ.ẹ.ᴘ ᴅ.ú.ᴍ.

07:00 23/04/2022

LÒɴɢ ʙɪẾᴛ Ơɴ ᴠỀ MỘᴛ Cᴏɴ NɢƯỜɪ RỘɴɢ RÃɪ! Tôɪ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ số ᴋᴏʟ (đượᴄ ʜɪểᴜ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ᴄó ᴛầᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ʟớɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄụ ᴛʜể ɴàᴏ đó) ᴠɪếᴛ ʙàɪ “s.ỉ ᴠ.ả – ɴóɪ xấᴜ” ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ – ᴄʜủ KDL Đạɪ…

19:00 22/04/2022

Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ʙà ʜằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015, sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 2017. Nɢàʏ 22-4, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ để ʟàᴍ ʀõ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ…

07:00 22/04/2022

Qᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜà ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɢɪúᴘ ʙᴠ ᴄʜợ ʀẫʏ 24,4 ᴛỷ đồɴɢ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ Tʀᴏɴɢ 6 ɴăᴍ, ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ɢɪúᴘ đỡ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ Rẫʏ (TPHCM) ʜơɴ 24 ᴛỷ đồɴɢ để ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ ᴄʜᴏ 519 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴɢʜèᴏ. Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʜựᴄ ᴛʀạɴɢ ᴠà ᴄʜɪ ᴘʜí đɪềᴜ ᴛʀị ᴛ.ɪ.ᴍ ʙ.ẩᴍ sɪɴʜ ᴅᴏ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ ɢɪúᴘ đỡ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ…