• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

Uncategorized

11;30 29/6

Đắᴋ Lắᴋ: Lễ ʜộɪ sầᴜ ʀɪêɴɢ 2022: Cú ʜíᴄʜ ǫᴜảɴɢ ʙá ɴôɴɢ sảɴ Nɢàʏ 16/6, UBND ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ đã ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ Đề áɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ʜộɪ sầᴜ ʀɪêɴɢ ɴăᴍ 2022. Đâʏ đượᴄ ᴋỳ ᴠọɴɢ ʟà ʟễ ʜộɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ǫᴜảɴɢ ʙá ᴄʜᴏ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴄủᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴍà ᴄòɴ ᴋíᴄʜ ᴄầᴜ ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ. Sầᴜ ʀɪêɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴠàᴏ… ʜộɪ! Tʜᴇᴏ đề áɴ, ʟễ ʜộɪ ᴅự ᴋɪếɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛừ ɴɢàʏ 1/9 – 4/9/2022 ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜỗɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ: Hộɪ ɴɢʜị xúᴄ ᴛɪếɴ ᴋêᴜ ɢọɪ đầᴜ ᴛư ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴôɴɢ sảɴ, ɴôɴɢ  ɴɢʜɪệᴘ ʙềɴ ᴠữɴɢ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ; Lễ ʜộɪ đườɴɢ ᴘʜố; Lɪêɴ ʜᴏᴀɴ ʜáᴛ ᴅâɴ ᴄᴀ ᴠà ᴅɪễɴ ᴛấᴜ ɴʜạᴄ ᴄụ ᴅâɴ ᴛộᴄ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ  Pắᴋ; ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ᴋʜᴜ ᴅɪ ᴛíᴄʜ ʟịᴄʜ sử đồɴ đɪềɴ Cᴀᴅᴀ; Bìɴʜ ᴄʜọɴ Vườɴ sầᴜ ʀɪêɴɢ đẹᴘ – ᴛʜâɴ ᴛʜɪệɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛʜưởɴɢ ᴛʜứᴄ sầᴜ ʀɪêɴɢ… Nɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã Eᴀ Kêɴʜ (ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ) đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴄᴀɴʜ ᴛáᴄ sầᴜ ʀɪêɴɢ. Bà Nɢô Tʜị Mɪɴʜ Tʀɪɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Hɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ʟễ ʜộɪ sầᴜ ʀɪêɴɢ Kʀôɴɢ Pắᴋ ʟầɴ ᴛʜứ ɪ ɴăᴍ 2022 đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. Cʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄũɴɢ đã đặᴛ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʟầɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ʜộɪ ʟầɴ ɴàʏ. Đó ʟà ǫᴜảɴɢ ʙá ᴠề ʜìɴʜ ảɴʜ, ǫᴜê ʜươɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ đếɴ ᴠớɪ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ᴛỉɴʜ; ǫᴜᴀ đó ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ đặᴄ ᴛʜù ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ʜᴜʏệɴ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴛʜúᴄ đẩʏ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ. Tᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ǫᴜảɴɢ ʙá, ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ đặᴄ sảɴ sầᴜ ʀɪêɴɢ Kʀôɴɢ Pắᴋ, ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʀáɪ ᴄâʏ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ đặᴄ sảɴ ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ, ᴛʜế ᴍạɴʜ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴠà ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ ɴóɪ ʀɪêɴɢ. Lễ ʜộɪ ʟà ɴơɪ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴄᴜɴɢ, ᴄầᴜ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪữᴀ ɴʜà ɴôɴɢ, ᴛʜươɴɢ ɴʜâɴ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴠà ɴʜà ǫᴜảɴ ʟý; ᴛạᴏ ᴄơ ʜộɪ ɢɪᴀᴏ ᴛʜươɴɢ ɢɪữᴀ ɴɢườɪ ᴛʀồɴɢ, ɴɢườɪ sảɴ xᴜấᴛ, ᴄʜế ʙɪếɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛừ ᴛʀáɪ ᴄâʏ ᴠà ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛôɴ ᴠɪɴʜ ɴʜữɴɢ ɢɪá ᴛʀị ᴋɪɴʜ ᴛế ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʀáɪ ᴄâʏ đặᴄ sảɴ, ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ đặᴄ sảɴ ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ, ᴛʜế ᴍạɴʜ địᴀ ᴘʜươɴɢ. Qᴜᴀ ʟễ ʜộɪ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ǫᴜảɴɢ ʙá ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ, ᴛʜế ᴍạɴʜ ᴄủᴀ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴄ ᴠề ᴋɪɴʜ ᴛế ɢắɴ ᴠớɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠà ᴛʀɪểɴ ᴠọɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙềɴ ᴠữɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ đầᴜ ᴛư ᴠàᴏ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴄ ᴛʀêɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ʜữᴜ ɴɢʜị, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ᴛʜúᴄ đẩʏ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʜóᴀ, ʜɪệɴ đạɪ ʜóᴀ ᴛʀᴏɴɢ xᴜ ʜướɴɢ ʜộɪ ɴʜậᴘ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ ᴄả ɴướᴄ. Tậᴘ ʜᴜấɴ ᴄᴀɴʜ ᴛáᴄ sầᴜ ʀɪêɴɢ ʙềɴ ᴠữɴɢ ở xã Eᴀ Kêɴʜ Cơ ʜộɪ ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ᴛʜế ᴍạɴʜ ᴄủᴀ ᴄâʏ ăɴ ᴛʀáɪ đặᴄ sảɴ…

19;00 30/6

Nôɴɢ ᴅâɴ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ồ ạᴛ ʙáɴ ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ ᴠì đượᴄ ɢɪá Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʀớᴛ ɢɪá, ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ɢɪá ɢỗ ᴋᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ɴôɴɢ ᴅâɴ ở ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴘʜấɴ ᴋʜởɪ ᴠì ᴄó ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴋʜá. Tʜế ɴʜưɴɢ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴠì ᴛʜấʏ ʟợɪ ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ đã ồ ạᴛ ʙáɴ ᴄả ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ ᴄʜưᴀ đếɴ ᴋỳ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ. Hᴀɪ ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ, ʙà Đỗ Tʜị Nɢᴜʏệᴛ, ở ᴛʜôɴ Đèᴏ Gɪó, xã Sơɴ Hạ, ʜᴜʏệɴ Sơɴ Hà, ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ʙáɴ ʜơɴ 2 ʜᴀ ᴋᴇᴏ ᴠớɪ ɢɪá 1.150.000 đồɴɢ/ᴛấɴ. Mớɪ đâʏ, ɢɪá ᴋᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛăɴɢ ʟêɴ đếɴ 1,53 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴛấɴ, ᴅù ᴋᴇᴏ ᴍớɪ 3 ɴăᴍ ᴛᴜổɪ ɴʜưɴɢ ʙà Nɢᴜʏệᴛ đã ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴛʜêᴍ ɢầɴ 1 ʜéᴄ ᴛᴀ để ʙáɴ ᴠì sợ ɢɪá ᴋᴇᴏ ʜạ ᴛʀở ʟạɪ. Vớɪ ɢɪá ᴋᴇᴏ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʜì ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄũɴɢ ᴛươɴɢ đốɪ ổɴ địɴʜ, ɴếᴜ ɴʜư ʀừɴɢ ᴋᴇᴏ ɢầɴ đườɴɢ, ᴄʜɪ ᴘʜí íᴛ ᴛʜì ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄũɴɢ ᴛốᴛ – ʙà Nɢᴜʏệᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ. Nếᴜ ɴʜư ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴄâʏ ᴋᴇᴏ ᴛʀồɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 4 đếɴ 5 ɴăᴍ ᴛᴜổɪ ᴍớɪ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴛʜì ɴᴀʏ ɴɢườɪ ᴛʀồɴɢ ᴋᴇᴏ ở Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ʟạɪ ồ ạᴛ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ để ʙáɴ. Nʜɪềᴜ ʀừɴɢ ᴋᴇᴏ ᴄʜỉ ᴍớɪ 3 ɴăᴍ ᴛᴜổɪ, sảɴ ʟượɴɢ ɢỗ ᴋʜôɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴠẫɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ʙáɴ ɴᴏɴ. Nôɴɢ ᴅâɴ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ồ ạᴛ ʙáɴ ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ ᴠì đượᴄ ɢɪá. Ôɴɢ Đɪɴʜ Cʜỉ, ở xã Sơɴ Hạ, ʜᴜʏệɴ Sơɴ Hà, ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, ᴄʜủ ᴄủᴀ ʜơɴ 8 ʜéᴄ ᴛᴀ ʀừɴɢ ᴋᴇᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴếᴜ ʙáɴ ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ ᴛʜì ɴăɴɢ sᴜấᴛ ɢỗ ɢɪảᴍ súᴛ, ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ɢỗ ᴛʜấᴘ, ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜưɴɢ ᴠớɪ ɢɪá ᴄᴀᴏ ɴʜư ʜɪêɴ ɴᴀʏ, ɴɢườɪ ᴛʀồɴɢ ᴋᴇᴏ ᴄó ʟãɪ. Gɪá ᴋᴇᴏ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʜì ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ʀấᴛ đảᴍ ʙảᴏ, ʙìɴʜ ǫᴜâɴ 1 ʜᴀ ᴋᴇᴏ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ 100 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛʀừ ᴄáᴄ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄôɴɢ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ. Hơɴ 10 ɴăᴍ ᴛʀở ʟạɪ đâʏ, ᴄâʏ ᴋᴇᴏ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ɴɢᴜồɴ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ʟớɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴôɴɢ ᴅâɴ ở ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ. Bà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜúʏ Vɪêɴ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND xã Sơɴ Hạ, ʜᴜʏệɴ Sơɴ Hà, ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠɪệᴄ ᴛʀồɴɢ ʀừɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜủ ʏếᴜ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴛự ᴘʜáᴛ. Tâᴍ ʟý ɴɢườɪ ᴅâɴ sợ ʀủɪ ʀᴏ ᴅᴏ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ ɴêɴ ᴋʜɪ đượᴄ ɢɪá, ʙà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ʙáɴ, ᴋể ᴄả ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ. Để ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʟâᴍ ɴɢʜɪệᴘ ʟâᴜ ᴅàɪ ʙềɴ ᴠữɴɢ, địɴʜ ʜướɴɢ ᴄủᴀ xã ʟà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴛʀồɴɢ ʀừɴɢ sảɴ xᴜấᴛ, ᴛʀồɴɢ ᴄâʏ ɢỗ ʟớɴ. Tᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪểᴜ ʀõ ʜơɴ ᴠề ᴛʀồɴɢ ᴄâʏ ɢỗ ʟớɴ sẽ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ, ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế đồɴɢ ᴛʜờɪ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ – ʙà Vɪêɴ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ. Gɪá ᴄâʏ ᴋᴇᴏ ᴛăɴɢ ʟà ᴛíɴ ʜɪệᴜ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ ɴôɴɢ ᴅâɴ, ɴʜưɴɢ đɪềᴜ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴋéᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴôɴɢ ᴅâɴ ở ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴛʜᴜ ʜᴏạᴄʜ ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ, ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴄáɴʜ ʀừɴɢ ᴄʜưᴀ đủ ᴛᴜổɪ để ʙáɴ. Vɪệᴄ ʙáɴ ᴋᴇᴏ ɴᴏɴ ᴠề ʟâᴜ ᴅàɪ sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ɢỗ ʀừɴɢ ᴛʀồɴɢ.

10;30 29/6

Nɢʜệ Aɴ: Kʜởɪ ᴛố ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ Nɢʜệ Aɴ – Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Dᴜʏ Dũɴɢ ᴠì ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ 51 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄủᴀ 5 ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ xɪɴ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ. Nɢᴜʏễɴ Dᴜʏ Dũɴɢ (37 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛʀú xã Lạᴄ Sơɴ, ʜᴜʏệɴ Đô Lươɴɢ, Nɢʜệ Aɴ) ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴛộɪ ʟạᴍ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ,…

13;00 30/6

Nỗ ʟựᴄ ᴛừ 3 ᴋʜôɴɢ, ɴữ sɪɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ xᴜấᴛ sắᴄ ɢɪàɴʜ ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴅᴜ ʜọᴄ Mỹ Vớɪ 3 ᴋʜôɴɢ: Kʜôɴɢ ʜồ sơ đẹᴘ – Kʜôɴɢ ɪᴇʟᴛs – Kʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ, Pʜạᴍ Tʜị Mɪɴʜ Tʜảᴏ đã ɴỗ ʟựᴄ ɢɪàɴʜ ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴛᴏàɴ ᴘʜầɴ ᴛʀị ɢɪá 5 ᴛỷ đồɴɢ ᴛừ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ Mỹ. Cᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 3/2021, Pʜạᴍ Tʜị Mɪɴʜ Tʜảᴏ (sɪɴʜ ɴăᴍ 2003, ᴛạɪ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ) ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜư ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ɢɪàɴʜ đượᴄ ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴛᴏàɴ ᴘʜầɴ ᴛʀị ɢɪá ʜơɴ 5 ᴛỷ đồɴɢ ᴛừ Đạɪ ʜọᴄ Bᴇʀᴇᴀ (Mỹ). Tʜảᴏ ᴅự ᴋɪếɴ sẽ ʜọᴄ ɴɢàɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴠà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị. Đượᴄ ʙɪếᴛ, Đạɪ ʜọᴄ Bᴇʀᴇᴀ ʟà ᴛʀườɴɢ ᴄó ᴛỉ ʟệ ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ǫᴜốᴄ ᴛế ʀấᴛ ᴛʜấᴘ (ᴄʜỉ 3%). Mɪɴʜ Tʜảᴏ đã ᴠượᴛ ǫᴜᴀ 1.000 ʙộ ʜồ sơ để ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 30 sɪɴʜ ᴠɪêɴ ǫᴜốᴄ ᴛế đượᴄ ɴʜậɴ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ. Tʜᴇᴏ đó, ɴữ sɪɴʜ ɴàʏ sẽ đượᴄ ᴄấᴘ 56.000 đô ʟᴀ Mỹ/1 ɴăᴍ ʜọᴄ, ᴛươɴɢ đươɴɢ ɢầɴ 1,3 ᴛỉ đồɴɢ/ɴăᴍ. Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠậʏ, Mɪɴʜ Tʜảᴏ ᴄòɴ đượᴄ ɴʜậɴ sự ʜỗ ᴛʀợ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴠề ᴄʜɪ ᴘʜí ăɴ ở, ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴠà đượᴄ ᴛʀợ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ 2 ᴋỳ ᴛʜựᴄ ᴛậᴘ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ. X.á.ᴄ địɴʜ ʀõ đɪểᴍ ᴍạɴʜ ᴠà đɪểᴍ ʏếᴜ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ  Mɪɴʜ Tʜảᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴠì x.á.ᴄ địɴʜ đɪểᴍ ɢᴘᴀ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ᴄᴀᴏ (8.0), ᴋʜôɴɢ xéᴛ ʙằɴɢ đɪểᴍ ɪᴇʟᴛs, ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó ʟà đɪểᴍ ᴅᴇᴛ (ᴅᴜᴏʟɪɴɢᴏ ᴇɴɢʟɪsʜ ᴛᴇsᴛ) đạᴛ 120, ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴋʜóᴀ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ, ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴠậʏ ɴêɴ Tʜảᴏ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ đặᴛ ᴄượᴄ ở ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, đó ʟà ʙàɪ ʟᴜậɴ. Nữ sɪɴʜ sɪɴʜ ɴăᴍ 2003 đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đặᴛ ʜếᴛ ᴛâᴍ sứᴄ ᴠàᴏ ʙàɪ ʟᴜậɴ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄốᴛ ʟõɪ đượᴄ xâʏ ᴅựɴɢ xᴜʏêɴ sᴜốᴛ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋể ᴠề ɴɪềᴍ đᴀᴍ ᴍê ʜọᴄ ʟịᴄʜ sử ᴠà ᴄáᴄʜ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ. Pʜạᴍ Tʜị Mɪɴʜ Tʜảᴏ đã ɴỗ ʟựᴄ để ɢɪàɴʜ đượᴄ ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴅᴜ ʜọᴄ Mỹ. (Ảɴʜ: ɴᴠᴄᴄ) Tʀướᴄ đó, Tʜảᴏ đã đượᴄ ɴʜậɴ ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴛᴏàɴ ᴘʜầɴ Cʜíɴʜ ᴘʜủ Tʜổ Nʜĩ Kỳ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ Mɪᴅᴅʟᴇ Eᴀsᴛ Tᴇᴄʜɴɪᴄᴀʟ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ – ɴɢôɪ ᴛʀườɴɢ đượᴄ xếᴘ ʜạɴɢ ᴛᴏᴘ 1 Tʜổ Nʜĩ Kỳ ᴠà ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴛᴏàɴ ᴘʜầɴ ᴛừ Đạɪ ʜọᴄ Pʜụ ɴữ ᴄʜâᴜ Á (Asɪᴀɴ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ Fᴏʀ Wᴏᴍᴇɴ) ᴄùɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2021. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đó đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ɴữ sɪɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ. Mìɴʜ ᴄó ướᴄ ᴍơ ᴅᴜ ʜọᴄ ᴛừ ᴋʜɪ ʜọᴄ ʟớᴘ 8, ʜồɪ đó ᴍìɴʜ ᴛʜíᴄʜ ʜọᴄ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ɴêɴ ᴄàɴɢ ʜọᴄ, ᴍìɴʜ ᴄàɴɢ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ sâᴜ ʜơɴ ᴠề ᴠăɴ ʜóᴀ ᴄáᴄ ɴướᴄ. Nʜữɴɢ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴘʜɪêᴜ ʟưᴜ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ᴛáᴄ ɢɪả Nɢᴜʏễɴ Tʜị Pʜươɴɢ Mᴀɪ, Hᴜʏềɴ ᴄʜɪᴘ đã đᴇᴍ ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ᴋʜᴀᴏ ᴋʜáᴛ ᴋʜáᴍ ᴘʜá ᴛʜế ɢɪớɪ ɴɢᴏàɪ ᴋɪᴀ. Lúᴄ đó, ᴍìɴʜ ɴɢʜĩ ᴅᴜ ʜọᴄ ʟà ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ để ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ ʜóᴀ ướᴄ ᴍơ ấʏ, Mɪɴʜ Tʜảᴏ ᴛâᴍ sự. Mộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʟí ᴅᴏ ᴋʜɪếɴ Tʜảᴏ đủ ᴄᴀɴ đảᴍ ɴộᴘ đơɴ xɪɴ ʜọᴄ ʙổɴɢ ᴄủᴀ Mỹ ʟà ᴠì ᴍᴜốɴ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʙảɴ ᴛʜâɴ.…

9;00 29/6

Bàɪ ᴅự ᴛʜɪ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄʜị ɢáɪ ở Nɢʜệ Aɴ ɴʜờ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ʟᴀɴ ᴛỏᴀ để ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʜấᴛ ʟạᴄ 18 ɴăᴍ: Về ɴʜà ᴛʜôɪ ᴇᴍ, ǫᴜê ᴍìɴʜ ᴄòɴ ᴄó ᴍẹ! Bàɪ ᴅự ᴛʜɪ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴʜờ ‘ᴠề ɴʜà ᴛʜôɪ’ Lᴀɴ ᴛỏᴀ để ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʜấᴛ ʟạᴄ 18 ɴăᴍ: Về ɴʜà ᴛʜôɪ ᴇᴍ, ǫᴜê ᴍìɴʜ ᴄòɴ ᴄó ᴍẹ! Mặᴄ ᴅù đã ʜếᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴʜậɴ ʙàɪ ᴅự ᴛʜɪ, ɴʜưɴɢ ᴠì ʟý ᴅᴏ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴍà ᴛáᴄ ɢɪả ɢửɪ ɢắᴍ, BTC ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ sẽ đăɴɢ ᴛảɪ ʙàɪ ᴛʜơ ɴàʏ. Cᴜộᴄ ᴛʜɪ Về ɴʜà ᴛʜôɪ đã ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴʜậɴ ʙàɪ ᴅự ᴛʜɪ ʟúᴄ 23ʜ59 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 26/6/2022. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ đếɴ 14ʜ ɴɢàʏ 27/6 ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʙấᴛ ɴɢờ ɴʜậɴ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴍᴀɪʟ ᴠớɪ ᴄùɴɢ 1 ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị Hồ Tʜị Xᴜâɴ Lᴀɴ (Nɢʜệ Aɴ). Cʜị Lᴀɴ ʙàʏ ᴛỏ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ɢửɪ ʙàɪ đếɴ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴠì ɢɪảɪ ᴛʜưởɴɢ, ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴄứ ʟợɪ íᴄʜ ɴàᴏ ᴋʜáᴄ. Mà ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜị ʟà ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʜấᴛ ʟạᴄ 18 ɴăᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ‘Mᴏɴɢ BTC ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʙàɪ ᴄủᴀ ᴇᴍ đượᴄ đăɴɢ ᴛʜôɪ. Eᴍ ʜɪ ᴠọɴɢ đâʏ ʟà ᴄơ ʜộɪ để ᴇᴍ ᴄó ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ᴛɪᴀ sáɴɢ để ᴛìᴍ ɴɢườɪ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ đã ᴛʜấᴛ ʟạᴄ 18 ɴăᴍ ɴᴀʏ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠừᴀ ʀồɪ ᴅᴏ ǫᴜá ʙậɴ ʟᴏ ᴠɪệᴄ ɢɪỗ đầᴜ ᴠà ᴄầᴜ sɪêᴜ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ɴêɴ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ɢửɪ ʙàɪ. Eᴍ ᴋʜôɴɢ ᴍᴏɴɢ ɢɪảɪ ᴛʜưởɴɢ đâᴜ ạ, ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ ᴄó ᴄó ʜộɪ sẻ ᴄʜɪᴀ, Lᴀɴ ᴛᴏả ɴỗɪ ʟòɴɢ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴇᴍ ʟâᴜ ɴᴀʏ. Mộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴍᴏɴɢ BTC ᴄʜɪếᴜ ᴄố. ᴇᴍ xɪɴ ᴄáᴍ ơɴ ʀấᴛ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.’ – ᴄʜị Xᴜâɴ Lᴀɴ ᴛâᴍ sự. Tʀướᴄ ɴỗɪ ʟòɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị Lᴀɴ, BTC ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đăɴɢ ᴛảɪ ʙàɪ ᴛʜơ ᴄủᴀ ᴄʜị ɢửɪ đếɴ ɴɢườɪ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Hʏ ᴠọɴɢ ʙàɪ ᴛʜơ ᴋʜɪ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ sẽ Lᴀɴ ᴛỏᴀ ᴛʜậᴛ ɴʜɪềᴜ để ᴍᴏɴɢ ᴘʜéᴘ ᴍàᴜ sẽ đếɴ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị Xᴜâɴ Lᴀɴ. Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ᴄʜị Xᴜâɴ Lᴀɴ, ᴀɴʜ Hồ Tʜᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 1983, ᴄòɴ ɢọɪ ʟà Qᴜᴀɴɢ Cʜầᴜ). Gɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ᴄó 5 ɴɢườɪ, ʙố ᴍẹ, 2 ᴀɴʜ ᴄʜị đầᴜ ᴠà ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ʟà úᴛ. Aɴʜ Qᴜᴀɴɢ ᴛừɴɢ ʜọᴄ Tʀườɴɢ THPT Cʜᴜʏêɴ Pʜᴀɴ Bộɪ Cʜâᴜ (Nɢʜệ Aɴ), sᴀᴜ đó ʜọᴄ ĐH Xâʏ ᴅựɴɢ Hà Nộɪ ᴋʜóᴀ 2000 – 2005. Năᴍ 2004 ᴠì xᴜɴɢ độᴛ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴀɴʜ ʙỏ đɪ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ĐH Xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà sᴀᴜ đó ʙặᴛ ᴠô âᴍ ᴛíɴ. Aɴʜ Qᴜᴀɴɢ (ɴɢᴏàɪ ᴄùɴɢ ʙêɴ ᴘʜảɪ) ᴄʜụᴘ ᴄùɴɢ ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ ᴠà ᴄáᴄ ʙạɴ Tʀườɴɢ THPT Cʜᴜʏêɴ Pʜᴀɴ Bộɪ Cʜâᴜ (Nɢʜệ Aɴ). Cʜị Lᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋʜɪ ʀᴀ đɪ ᴀɴʜ ᴄó để ʟạɪ ᴍộᴛ ʙứᴄ ᴛʜư, ᴄʜɪᴀ sẻ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ᴍᴜốɴ ᴛìᴍ ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴄủᴀ ʀɪêɴɢ ᴍìɴʜ. Gɪᴀ đìɴʜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ɴʜưɴɢ ʙấᴛ ᴛʜàɴʜ. Đã 18 ɴăᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ʙỏ đɪ, ʙố ᴀɴʜ đã ᴍấᴛ, ᴄòɴ ʟạɪ ᴍẹ ɢɪà. Gɪᴀ đìɴʜ ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Hồ Tʜᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ. VỀ ɴʜÀ ᴛʜÔɪ ᴇᴍ,  ǫᴜÊ ᴍÌɴʜ ᴄÒɴ ᴄÓ ᴍẸ Về ɴʜà ᴛʜôɪ ᴇᴍ! Đã ᴍườɪ ᴛáᴍ ɴăᴍ ᴛʀòɴ Từ ɴɢàʏ ᴇᴍ ᴛʜấᴛ ʟạᴄ Gɪᴀ đìɴʜ ᴛᴀ ʙãᴏ đổ. Qᴜᴀɴʜ ɴăᴍ ướᴛ sâɴ ɴʜà Mẹ ᴛʀôɴɢ ɴɢóɴɢ ʀᴀ ᴠàᴏ Cʜᴀ ᴛʜở ᴅàɪ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ.…

8;30 29/6

Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ʙộ TT-TT ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bộ Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà Tʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ đã ɴêᴜ ʀõ ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ɢỡ ʙàɪ, ǫᴜảɴ ʟý ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ… Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đɪệɴ ᴛ.ử Nɢàʏ 28-6, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bộ Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà Tʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ (TT-TT), ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ɴɢàʏ 24-6 đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ số 723/ᴋʟ-ᴛᴛʀᴀ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề ʙáᴏ ᴄʜí ᴛạɪ Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ…

18;30 28/6

Bé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ ʙ.ạᴏ ʜà.ɴʜ đóɴ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴛʀờɪ, ɴɢàɴ ʟờɪ ᴄʜúᴄ ʙìɴʜ ᴀɴ đếɴ ᴄᴏɴ Kẻ đốɪ xử ᴠớɪ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ᴛᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛấᴄ sắᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴄó sứᴄ ᴋʜáɴɢ ᴄự sẽ ᴘʜảɪ ᴛʀả ɢɪá. Nʜưɴɢ ᴀɪ sẽ ᴛʀả ʟạɪ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴄủᴀ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ᴠớɪ ʙᴀᴏ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ đᴀɴɢ ʀộɴɢ ᴍở. Kʜɪ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ʀấᴛ ʜɪếᴍ ʜᴏɪ ᴠề ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ ở ɴʜà ʙố ᴠà ᴅì ᴋế đượᴄ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ, ɴʜɪềᴜ ʙậᴄ ʟàᴍ ᴄʜᴀ ʟàᴍ ᴍẹ ᴛʜựᴄ sự đᴀᴜ ʟòɴɢ. Đó ʟà ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ɴʜấᴛ, sᴏ ᴠớɪ ʙảɴ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 5 ᴠừᴀ ʀồɪ. Nʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ʙấᴛ ʟựᴄ ʙởɪ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴅáᴍ ɴɢʜĩ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴄó ᴛʜể đốɪ xử ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ᴛʜế, ʜᴜốɴɢ ɢì ʟà ᴄʜᴀ ᴠà ᴄᴏɴ ɢáɪ, ʟà ʜᴀɪ ɴɢườɪ ʟớɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ᴄầɴ sự ᴄʜở ᴄʜᴇ ᴄủᴀ ʜọ. Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ʟươɴɢ ᴛʀɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đã ʟàᴍ ᴄʜᴀ ʟàᴍ ᴍẹ ᴍớɪ ʀớᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ đó, ᴄʜỉ ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ sᴀᴏ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ɴɢâʏ ᴛʜơ ʜồɴ ɴʜɪêɴ ɴʜư ᴠậʏ ʟạɪ ᴋʜéᴘ ᴍắᴛ ǫᴜá sớᴍ. Hìɴʜ ảɴʜ đượᴄ ʟᴜậᴛ sư ɢɪᴀ đìɴʜ ʙé V.A. ᴛɪếᴛ ʟộ (Ảɴʜ ᴍxʜ) Sáɴɢ ɴᴀʏ ʟướᴛ ᴛɪɴ ᴍạɴɢ ᴍớɪ ʙɪếᴛ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ɴɢàʏ ɢɪᴀ đìɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ᴄũɴɢ ʟà sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ V.A đó ᴄáᴄ ᴍẹ. Nɢàʏ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴛʜɪêɴ ᴛʜầɴ ɴʜỏ ᴛʀòɴ 9 ᴛᴜổɪ, ɴʜưɴɢ ᴄᴏɴ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴛʀêɴ đờɪ ɴữᴀ. Lẽ ʀᴀ ɢɪờ ɴàʏ ᴄᴏɴ đã ᴛổɴɢ ᴋếᴛ ɴăᴍ ʜọᴄ, đượᴄ đɪ ᴄʜơɪ ᴄùɴɢ ᴍẹ ᴄùɴɢ ᴇᴍ, đượᴄ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛᴜɴɢ ᴛăɴɢ ɴô đùᴀ, đượᴄ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴠà ᴄʜăᴍ sóᴄ. Nʜưɴɢ áɴʜ sáɴɢ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ đã ᴛắᴛ ʟịᴍ, ᴄʜỉ ʙởɪ ᴠì ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴋʜᴏᴀɴ ᴅᴜɴɢ ᴠớɪ ᴄᴏɴ – đứᴀ ᴛʀẻ ʙướᴄ ʀᴀ ᴛừ ᴄᴜộᴄ ʜôɴ ɴʜâɴ ᴛᴀɴ ᴠỡ. Nếᴜ đã ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴍộᴛ ᴍáɪ ấᴍ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʜãʏ để ᴄᴏɴ ở ᴠớɪ ᴍẹ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ MXH ɴóɪ (Ảɴʜ ᴍxʜ) Eᴍ đọᴄ ᴛʀêɴ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴛʜì ᴠụ ʙé 8 ᴛᴜổɪ ở ᴠớɪ ʙố ᴠà ᴅì ᴋế sẽ đượᴄ TAND TP.HCM xử ᴋíɴ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 21-7 ᴛớɪ đâʏ. Dự ᴋɪếɴ ᴄó 4 ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ để ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ʙé V.A.. ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ Tʀᴀɴɢ (ʙạɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ʙố ᴄʜáᴜ ʙé) ᴠà Tʜáɪ (ʙố ʀᴜộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé) Tʜáɪ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ, ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄʜáᴜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ɴàᴏ ʙảᴏ ᴠệ, ᴄʜᴇ ᴄʜở ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Tʜậᴍ ᴄʜí ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɢâʏ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ʟầᴍ ʟỗɪ ᴠớɪ đứᴀ ᴛʀẻ.   Kʜɪ ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ, ʙố ʙé A. đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ xóᴀ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ để ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ʙạɴ ɢáɪ. Bé V.A đã ᴋʜôɴɢ đóɴ đượᴄ ɢɪáɴɢ sɪɴʜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʏêᴜ, ᴄàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đóɴ ᴛᴜổɪ ᴍớɪ, ᴄʜíɴʜ ʟà ʜôᴍ ɴᴀʏ, ɴɢàʏ 28/6.   Tʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ʟᴜậᴛ sư ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ʙé ᴄũɴɢ ʜé ʟộ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ đᴀᴜ ʟòɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʙé ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ. Cư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ʙé ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sốɴɢ ᴠớɪ ʙố ᴠà ʙạɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ʙố: Nʜìɴ ᴛʜôɪ đã ʀơɪ ɴướᴄ ᴍắᴛ. Tʜươɴɢ ʙé ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛʜì ᴄàɴɢ ɢɪậɴ ᴋẻ ʟàᴍ ᴄʜᴀ, sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể đốɪ xử ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ɴʜư ᴠậʏ? Cáᴄʜ đâʏ 9 ɴăᴍ ᴄᴏɴ đã ᴄʜàᴏ đờɪ ᴛʀᴏɴɢ sự ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ (Ảɴʜ ᴍxʜ) Tôɪ ᴛʜươɴɢ ʙé ᴠô ᴄùɴɢ ᴍỗɪ ʟầɴ đọᴄ ᴛôɪ đềᴜ ᴋʜóᴄ ᴠà đᴀᴜ xóᴛ ɴʜư ᴄʜíɴʜ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ. Nʜìɴ ảɴʜ ɴàʏ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜĩ đâʏ ʟà ʙố ʀᴜộᴛ đốɪ xử ᴠớɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴍìɴʜ ɴʜư ᴠậʏ Cʜâɴ ᴅᴜɴɢ ᴅì ᴋế ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ (Ảɴʜ ɴʟĐ) Gɪá ᴍà ᴄó ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ɴó ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ʜếᴛ ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜúɴɢ ɴó đã ʟàᴍ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ʙé. Tʜươɴɢ xóᴛ ʙé ᴠô ʜạɴ Tʜươɴɢ ᴄᴏɴ đáᴍ ᴍâʏ ᴀɴ ʟàɴʜ .Cᴏɴ sᴀɴʜ ʀᴀ đúɴɢ ɴɢàʏ ɢɪᴀ đìɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ 28/6, ɴɢàʏ ᴛôɴ ᴠɪɴʜ sự ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ, sᴜᴍ ᴠầʏ, đᴏɴɢ đầʏ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴠậʏ ᴍà ᴄᴏɴ ʟạɪ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ᴠớɪ 2 ᴄᴏɴ ɴɢườɪ đó Nếᴜ ɴɢườɪ ʙố ᴄòɴ sóᴛ ʟạɪ 1 ᴄʜúᴛ ᴛìɴʜ ɴɢườɪ, 1 ᴄʜúᴛ ʟươɴɢ ᴛʀɪ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ (ᴄʜứ ᴄʜưᴀ ɴóɪ đếɴ ᴛìɴʜ ᴍáᴜ ᴍủ) ᴛʜì sẽ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ɴʜư ᴛʜế xảʏ ʀᴀ ᴠớɪ ᴄᴏɴ. Ôɪ ᴛʜươɴɢ ᴄᴏɴ ǫᴜá ᴛôɪ đã ᴋʜóᴄ ɴʜư ᴄʜíɴʜ ᴛôɪ đᴀɴɢ đᴀᴜ đớɴ ᴠậʏ Nɢườɪ ᴄʜᴀ ᴛʜờ ơ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴛấᴛ ᴄả (Ảɴʜ ᴍxʜ) Nɢàʏ ɴàʏ, ɢɪờ ɴàʏ đáɴɢ ʀᴀ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ đượᴄ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴛᴀʏ ɢɪᴀ đìɴʜ. Nʜưɴɢ ᴄᴏɴ ʙé ᴍớɪ 9 ᴛᴜổɪ ɢɪờ ɴằᴍ sâᴜ ᴅướɪ ᴍấʏ ᴛấᴄ đấᴛ, ʟạɴʜ ʟẽᴏ ᴄô độᴄ 1 ᴍìɴʜ, sᴀᴜ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ đᴀᴜ đớɴ, ᴛủɪ ᴛʜâɴ, ᴋʜổ ᴄựᴄ. ᴄʜúᴄ ᴄᴏɴ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ʙìɴʜ ᴀɴ, ở đâᴜ đó ᴄᴏɴ sẽ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ʜơɴ, ᴄᴏɴ ɴʜé! Bé ᴄᴏɴ ơɪ, ở ᴛʜɪêɴ đườɴɢ ấʏ ʜãʏ ʟᴜôɴ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ ᴠà ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ɴʜé. 1 ᴇᴍ ʙé đáɴɢ ʏêᴜ ᴠà ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ ɴʜư ᴄᴏɴ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ sẽ đượᴄ đầᴜ ᴛʜᴀɪ ᴠàᴏ 1 ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴜôɴ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄᴏɴ ʜếᴛ ᴍựᴄ. Mọɪ ɴɢườɪ ᴛʜươɴɢ ᴄᴏɴ ᴠô ʜạɴ Hôᴍ ɴᴀʏ ʟà sɪɴʜ ɴʜậᴛ 9 ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ (Ảɴʜ ᴍxʜ) Xóᴛ xᴀ ʜᴀɪ ᴄʜữ ᴛìɴʜ ᴘʜụ ᴛử ᴛʜɪêɴɢ ʟɪêɴɢ ᴄᴀᴏ ǫᴜý. Cả ʜᴀɪ ɴɢườɪ đó ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ɢì ʙɪệɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ Gɪờ đâʏ ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴄáᴛ ʙụɪ (Ảɴʜ ᴍxʜ) Cáᴄʜ đâʏ đúɴɢ 9 ɴăᴍ, ᴍộᴛ ᴛʜɪêɴ ᴛʜầɴ ɴʜỏ ʙé đượᴄ sɪɴʜ ʀᴀ. Tưởɴɢ ʀằɴɢ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴄᴏɴ sᴀᴜ ɴàʏ sẽ đượᴄ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ʙᴀ ᴍẹ ɴʜưɴɢ ɴɢờ đâᴜ số ᴘʜậɴ đã ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ đượᴄ đɪềᴜ đó. ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ ᴄᴏɴ ʀờɪ xᴀ ᴠòɴɢ ᴛᴀʏ ᴍẹ, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ đã ᴋʜáᴄ. Cʜúᴄ ᴍừɴɢ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴄᴏɴ V.A, ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ ᴍãɪ ᴍãɪ.…

16;50 28/6

Nóɴɢ: Lᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠɪệᴄ xéᴛ xử ᴋíɴ ᴠụ ʙé 8 ᴛᴜổɪ ʙị ‘ᴅì ɢʜẻ’ ʙ.ạ.ᴏ ʜà.ɴʜ Là ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʟᴜậᴛ sư ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ʙé V.A, ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ xéᴛ xử ᴋíɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ ᴄầɴ ᴘʜảɪ xᴇᴍ xéᴛ ʟạɪ. Vụ ᴠɪệᴄ ʙé ɢáɪ V.A (8 ᴛᴜổɪ) ʙị ʙ.ạ.ᴏ ʜà.ɴʜ ᴅẫɴ đếɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴅự ᴋɪếɴ xéᴛ xử ᴋíɴ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 21/7 ᴛớɪ đâʏ. Về ᴠấɴ đề ɴàʏ, ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ (Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư TP. Hà Nộɪ) – ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ʙé V.A ʙàʏ ᴛỏ: Tòᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴋíɴ đốɪ ᴠớɪ ᴠụ áɴ ɴàʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴛôɪ ᴄầɴ ᴘʜảɪ đượᴄ xᴇᴍ xéᴛ ʟạɪ. Lᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ Lᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ: Vụ áɴ đượᴄ xéᴛ xử ᴋíɴ ᴠì ʟý ᴅᴏ ʙị ʜạɪ ʟà ᴄʜáᴜ V.A sɪɴʜ ɴăᴍ 2013 đᴀɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴅướɪ 18 ᴛᴜổɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠụ áɴ ɴàʏ ʟà ᴠụ áɴ ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ, ʙị ʜạɪ V.A đã ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛʜì ᴠɪệᴄ xéᴛ xử ᴋíɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ Tʜôɴɢ ᴛư số 02/2018/ᴛᴛ-ᴛᴀɴᴅᴛᴄ ɴɢàʏ 21 ᴛʜáɴɢ 09 ɴăᴍ 2018 ᴄủᴀ ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ʟà ᴄó ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ sẽ đượᴄ TAND TP.HCM ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ. Tʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴠị ʟᴜậᴛ sư ʙàʏ ᴛỏ: Nóɪ ᴄʜᴜɴɢ ʟạɪ, ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ᴠɪệᴄ xéᴛ xử ᴋíɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ. Mụᴄ đíᴄʜ xử ᴋíɴ ʟà ʙảᴏ ᴠệ ɴɢườɪ ᴅướɪ 18 ᴛᴜổɪ, ɢɪữ ʙí ᴍậᴛ đờɪ ᴛư, ᴛʀáɴʜ ɢâʏ ᴛâᴍ ʟý ʙấᴛ ổɴ ᴠà đảᴍ ʙảᴏ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ. Nʜưɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ ᴛʜì ʙị ʜạɪ đã ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ɴêɴ ᴄầɴ ᴘʜảɪ xéᴛ xử ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜằᴍ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʀ.ă.ɴ đ.ᴇ, ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ. Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ xéᴛ xử ᴋíɴ ᴠẫɴ ɴʜư xéᴛ xử ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜáᴄ ở ᴄʜỗ ᴄʜỉ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴛòᴀ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴍớɪ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ᴅự. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴘʜầɴ ᴛᴜʏêɴ áɴ sᴀᴜ xéᴛ xử sẽ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ. Nʜữɴɢ ᴅụɴɢ ᴄụ ᴛʀᴀɴɢ ᴅùɴɢ để đáɴʜ ᴄʜáᴜ V.A Tʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ ʙị ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴠề ᴛộɪ ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ (ɢ.ɪ.ế.ᴛ ɴɢườɪ ᴅướɪ 16 ᴛᴜổɪ, ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴄ.ô.ɴ đ.ồ ᴠà ᴠì độɴɢ ᴄơ đ.ê ʜ.è.ɴ) ᴠà ᴛộɪ ʜ.à.ɴ.ʜ ʜ.ạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 123 ᴠà 140 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự, ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ᴛ.ử ʜ.ì.ɴ.ʜ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ ʙị ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴠề ᴛộɪ ʜ.à.ɴ.ʜ ʜ.ạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴠà ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 389, ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 8 ɴăᴍ ᴛù. Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ ᴠà Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ, ᴍặᴄ ᴅù ʙɪếᴛ ᴄʜáᴜ ʙé ᴍớɪ 8 ᴛᴜổɪ, ᴄʜưᴀ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ đầʏ đủ ᴠề ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴠà ᴛʜể ᴄʜấᴛ, ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴍìɴʜ ɴʜưɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴠẫɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄʜâɴ, ᴅùɴɢ ʀᴏɪ, ᴄâʏ ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ (ốɴɢ ɴốɪ ᴄủᴀ ᴍáʏ ʜúᴛ ʙụɪ), ᴄâʏ ɢỗ… đá.ɴʜ đ.ậ.ᴘ, ʜ.à.ɴ.ʜ ʜ.ạ ᴄʜáᴜ N.T.V.A. Tʀᴀɴɢ ʙắᴛ ᴄʜáᴜ ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ ᴄởɪ ǫᴜầɴ áᴏ, ɢɪơ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ʟêɴ ᴄᴀᴏ ǫᴜỳ ɢốɪ ʜọᴄ, ᴄʜᴜɪ ᴠàᴏ ᴄʜᴜồɴɢ ᴄʜ.ó, ᴠừᴀ đá.ɴʜ ᴠừᴀ ᴄʜ.ửɪ ᴍắɴɢ ᴄʜáᴜ… ʜàɴʜ ᴠɪ ʟặᴘ đɪ ʟặᴘ ʟạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ đã để ʟạɪ ɴʜữɴɢ đᴀᴜ đớɴ ᴠề ᴛʜể x.á.ᴄ, ʟẫɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ʙé. Tʜáɪ ʟà ᴄʜᴀ, ᴘʜảɪ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴄʜăᴍ sóᴄ, ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴄʜáᴜ N.T.V.A ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʙị Tʀᴀɴɢ đá.ɴʜ đ.ậ.ᴘ, ʜà.ɴʜ ʜ.ạ đã ᴋʜôɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ ᴍà ᴄòɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜ.ửɪ ᴍắɴɢ, đá.ɴʜ ᴄʜáᴜ N.T.V.A.…

15;20 28/6

Nɢủ ᴛʀưᴀ ᴅậʏ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 đượᴄ ᴛậɴ 29 đɪểᴍ Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜàɴʜ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴋỳ ᴛʜɪ ʟớᴘ 10 ᴄôɴɢ ʟậᴘ TPHCM, Gɪᴀ Bảᴏ ᴄòɴ đỗ ᴠàᴏ 2 ʟớᴘ ᴄʜᴜʏêɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ, ǫᴜá ɢɪỏɪ. Kỳ ᴛʜɪ xéᴛ ᴛᴜʏểɴ ʟớᴘ 10 ᴄôɴɢ ʟậᴘ TPHCM ᴠừᴀ ʀồɪ ᴄó ʜᴀɪ ᴇᴍ xᴜấᴛ sắᴄ ᴄùɴɢ đạᴛ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ. Tʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴇᴍ Pʜᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Gɪᴀ Bảᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴋỳ ᴛʜɪ ʟớᴘ 10 ᴄôɴɢ ʟậᴘ, ᴇᴍ ᴄòɴ đỗ ᴠàᴏ 2 ʟớᴘ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ, Đạɪ ʜọᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ TPHCM. Mộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ đáɴɢ ɴể ᴛʜậᴛ sự. Nɢʜᴇ ᴇᴍ ᴋể ᴛʀêɴ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, đɪ ɴɢủ ᴛʀưᴀ ᴍộᴛ ɢɪấᴄ, ʟúᴄ ᴅậʏ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ, ǫᴜá ʙấᴛ ɴɢờ. Nɢủ ᴛʀưᴀ ᴅậʏ ʙɪếᴛ ᴛɪɴ ᴍìɴʜ ʟà ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ Tʜủ ᴋʜᴏᴀ ʟớᴘ 10 ᴄôɴɢ ʟậᴘ Pʜᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Gɪᴀ Bảᴏ đạᴛ 29 đɪểᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó đɪểᴍ ᴛᴏáɴ 10, ɴɢᴏạɪ ɴɢữ 10 ᴠà ᴠăɴ 9. Eᴍ ʟà ᴄựᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 9ᴀ4, ᴛʀườɴɢ THCS Đứᴄ Tʀí, ǫᴜậɴ 1, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴇᴍ xᴇᴍ ᴛʀêɴ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ ɴʜᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ. Sáɴɢ 24/6, Gɪᴀ Bảᴏ ɴʜậɴ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜɪ, ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ 29 đɪểᴍ, ʙảᴏ ᴠỡ òᴀ ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ. Ảɴʜ: ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ Càɴɢ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ʜơɴ ᴋʜɪ ᴠừᴀ ɴɢủ ᴛʀưᴀ ᴅậʏ, ᴇᴍ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ᴍìɴʜ ʟà ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴄảᴍ xúᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛả ɴổɪ. Cʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ɴửᴀ ɴɢàʏ, 2 ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ ậᴘ đếɴ ᴄùɴɢ ʟúᴄ, ᴄʜắᴄ ᴄʜᴀ ᴍẹ, ᴛʜầʏ ᴄô ᴄủᴀ ᴇᴍ ᴄũɴɢ ᴍừɴɢ ᴋʜôɴ xɪếᴛ. Bảᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, số đɪểᴍ ᴄᴀᴏ ɢầɴ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ʟà ᴋếᴛ ǫᴜả ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ɴỗ ʟựᴄ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ. Eᴍ ᴄũɴɢ ʀấᴛ ʙɪếᴛ ơɴ sự ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴛậɴ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜầʏ ᴄô, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ʙạɴ ʙè. Nɪềᴍ ᴠᴜɪ ᴛʜứ ʙᴀ ʟà ᴇᴍ đậᴜ ᴄùɴɢ ʟúᴄ 2 ʟớᴘ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ. ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ 1 ᴠàᴏ ʟớᴘ ᴄʜᴜʏêɴ ᴀɴʜ, ᴇᴍ đượᴄ 9,5 đɪểᴍ ᴍôɴ ᴀɴʜ đɪềᴜ ᴋɪệɴ. Nɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ 2 ᴠàᴏ ᴄʜᴜʏêɴ ᴛᴏáɴ, ᴇᴍ đạᴛ 10 ở ᴛᴏáɴ đɪềᴜ ᴋɪệɴ. Cᴏɴ ɴʜà ɴɢườɪ ᴛᴀ ʜọᴄ ɢɪỏɪ ᴛʜấʏ ʜᴀᴍ ʟᴜôɴ ᴄáᴄ ᴍẹ ơɪ, đɪ ᴛʜɪ ᴍà ᴛᴏàɴ đɪểᴍ 9 ʀưỡɪ ᴠớɪ 10. Gɪᴀ Bảᴏ sở ʜữᴜ ᴍộᴛ ʙề ᴅàʏ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ, ɢɪảɪ ᴛʜưởɴɢ đáɴɢ ɴể, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴇᴍ ɢɪỏɪ ᴄả ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ʟẫɴ ᴍôɴ Tᴏáɴ. Năᴍ ʟớᴘ 8, ʙảᴏ đạᴛ ɢɪảɪ ɴʜấᴛ HSG ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴄấᴘ ǫᴜậɴ ᴠà ɢɪàɴʜ ʜᴜʏ ᴄʜươɴɢ ᴠàɴɢ ᴏʟʏᴍᴘɪᴄ ᴛʜáɴɢ ᴛư ᴍở ʀộɴɢ. Năᴍ ʟớᴘ 9, Gɪᴀ Bảᴏ đạᴛ 2 ɢɪảɪ ɴʜì ʜọᴄ sɪɴʜ ɢɪỏɪ ᴄấᴘ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. Gồᴍ ɢɪảɪ ɴʜì ᴍôɴ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴠà ɢɪảɪ ɴʜì ᴛʜɪ ɢɪảɪ Tᴏáɴ ᴛʀêɴ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴄầᴍ ᴛᴀʏ. Pʜᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Gɪᴀ Bảᴏ – ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴠàᴏ 10 ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛạɪ TP.HCM (ᴛʀáɪ), Pʜᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Gɪᴀ Bảᴏ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ɢɪảɪ ᴛᴏáɴ ᴛʀêɴ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴄầᴍ ᴛᴀʏ TP.HCM (ᴘʜảɪ). Ảɴʜ: ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ Họᴄ ʜỏɪ ʙí ǫᴜʏếᴛ ᴛʜɪ đɪểᴍ ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ Kʜôɴɢ ᴄó ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ, đɪểᴍ số ᴄᴀᴏ ɴàᴏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʜọᴄ ʜàɴʜ ᴄố ɢắɴɢ đâᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ. Có ɴɢườɪ sẽ ɴɢʜĩ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ sẵɴ, ʜọᴄ ɢɪỏɪ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴅĩ ɴʜɪêɴ. ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ơɪ, ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ɴʜư Gɪᴀ Bảᴏ ᴄũɴɢ ʜọᴄ ʜàɴʜ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʟắᴍ ᴍớɪ ᴄó đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ. Từ ʟớᴘ 6, ᴇᴍ đã đầᴜ ᴛư ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ. Eᴍ ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜọᴄ ở ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛự ʜọᴄ ᴛạɪ ɴʜà. Bêɴ ᴄạɴʜ ᴛɪếɴɢ Aɴʜ, ʙảᴏ ᴄũɴɢ đọᴄ ɴʜɪềᴜ sáᴄʜ ᴠà ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴠề ᴛᴏáɴ. Có ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛốᴛ ᴛừ ʟớᴘ 6 ᴠà ᴛừ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ʜọᴄ sɪɴʜ ɢɪỏɪ, ᴋʜɪ ôɴ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10, ʙảᴏ ᴄũɴɢ ᴠữɴɢ ᴠàɴɢ ʜơɴ. Vɪệᴄ ôɴ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ᴄʜᴜʏêɴ ᴠà ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴄủᴀ Gɪᴀ Bảᴏ đượᴄ ᴍô ᴛả ʟà ᴄàʏ ɴɢàʏ ᴄàʏ đêᴍ. Bᴜổɪ sáɴɢ ᴇᴍ đɪ ʜọᴄ ở ᴛʀườɴɢ, ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ ɴɢủ ʟấʏ sứᴄ, đếɴ ᴛốɪ ᴇᴍ ʜọᴄ ʙàɪ đếɴ 12 ɢɪờ đêᴍ, 1 ɢɪờ sáɴɢ. ᴇᴍ ɴắᴍ ᴄʜắᴄ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴛʀêɴ ʟớᴘ, ᴛự ʜọᴄ ᴛʜêᴍ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ ᴠà ɢɪảɪ ʙàɪ ᴛậᴘ. Cáᴄ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴋʜáɪ ɴɪệᴍ ᴄơ ʙảɴ ᴄủᴀ ᴍôɴ ʜọᴄ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴇᴍ ɴắᴍ ʀõ. Pʜᴀɴ…

15;00 28/6

Đắᴋ Lắᴋ: Bệɴʜ ᴠɪệɴ ɴóɪ ɢì ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄʜáᴜ ʙé 4 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜở ᴋʜí ᴅᴜɴɢ? Tʀᴏɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ʟầɴ đầᴜ, ᴘʜíᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜở ᴋʜí ᴅᴜɴɢ đã đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛư ɴʜâɴ ᴛʀướᴄ đó 7 ɴɢàʏ ᴋʜɪếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙứᴄ xúᴄ. Sáɴɢ 28-6, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴀɴ ᴛáɴɢ ᴄʜáᴜ Tạ Nɢọᴄ H. (sɪɴʜ ɴɢàʏ 9-2-2022; ɴɢụ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴋ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ) sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍấᴛ ᴛạɪ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đạɪ ʜọᴄ Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ. Cʜáᴜ ʙé 4 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜở ᴋʜí ᴅᴜɴɢ ᴋʜɪếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙứᴄ xúᴄ Cùɴɢ ɴɢàʏ, ôɴɢ Nᴀʏ Pʜɪ Lᴀ, Gɪáᴍ Đốᴄ Sở Y ᴛế Đắᴋ Lắᴋ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đạɪ ʜọᴄ Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ đã ᴘʜáᴛ đɪ ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sơ ʙộ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄʜáᴜ ʙé 4 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ. Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ, ʟúᴄ 13 ɢɪờ 7 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 24-6, ᴄʜáᴜ H. ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛạɪ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đạɪ ʜọᴄ Bᴜôɴ…