• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

17;40 27/4

Byadmin

Apr 27, 2022

Lᴜậᴛ sư: Nɢườɪ ᴠợ ᴄ.ắ.ᴛ ‘ᴄủᴀ ǫᴜý’ ᴄʜồɴɢ ở Sơɴ Lᴀ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ đượᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ, ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ

Tʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄ.ắ.ᴛ ᴄủᴀ ǫᴜý ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ x.â.ᴍ ʜ.ạ.ɪ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ở Sơɴ Lᴀ:, ɴɢườɪ ᴠợ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪ.ᴀᴍ ᴠà ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ đượᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ, ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠợ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄ.ắ.ᴛ đ.ứ.ᴛ ᴄủᴀ ǫᴜý ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ x.â.ᴍ ʜ.ạ.ɪ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴛạɪ xã Cʜɪềɴɢ Hặᴄ (ʜᴜʏệɴ Yêɴ Cʜâᴜ, ᴛỉɴʜ Sơɴ Lᴀ), ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ʟà sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴄʜị N. ᴠề ᴛộɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛí.ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋí.ᴄʜ độ.ɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 135 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Lᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ – ɴɢườɪ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜị ᴠợ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ. Tʜᴇᴏ đó, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sáɴɢ ɴᴀʏ (27/4/2022), ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴄʜâᴜ.

Căɴ ɴʜà ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị N. sɪɴʜ sốɴɢ – ɴơɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀɪêɴɢ ʙị x.â.ᴍ ʜ.ạ.ɪ ᴛì.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ sᴜốᴛ 2 ɴăᴍ ǫᴜᴀ.

Tʀêɴ ᴄơ sở ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛʜươɴɢ ᴛí.ᴄʜ 72%, ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜị N., Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụɴɢ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴄʜâᴜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ʟà ɴɢườɪ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴄʜị N. ᴠề ᴛộɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋí.ᴄʜ độ.ɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 135 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Nʜư ᴠậʏ, ᴠớɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ íᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴàʏ ᴛʜì ᴄʜị N. ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪ.ᴀᴍ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴋʜả ɴăɴɢ sᴀᴜ ɴàʏ ᴋʜɪ xéᴛ xử ᴄʜị N. sẽ đượᴄ sự ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ đượᴄ ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 60 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự để đượᴄ ᴄảɪ ᴛạᴏ ɴɢᴏàɪ xã ʜộɪ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴᴜôɪ ᴅạʏ 03 ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴠà ʟᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ.

Cáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ sẽ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Tʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴄʜâᴜ, ᴛỉɴʜ Sơɴ Lᴀ ᴄũɴɢ đã ᴄôɴɢ ʙố ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ đốɪ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ – ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Tʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ x.á.ᴄ địɴʜ sự ᴠɪệᴄ, ᴋʜᴏảɴɢ 23ʜ45 ɴɢàʏ 19/3/2022, ᴅᴏ ᴜ.ấ.ᴛ ứ.ᴄ ᴠề ᴠɪệᴄ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 1993 ʙắᴛ é.ᴘ ᴄʜáᴜ ɢáɪ ʟà ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị Hà Tʜị N. ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛì.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, ɴêɴ ᴛʜấʏ ʜᴏᴀɴ đᴀɴɢ ɴằᴍ ɴɢủ ᴛʀêɴ ɢɪườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴằᴍ ɴɢửᴀ ᴋʜôɴɢ ᴍặᴄ ǫᴜầɴ áᴏ, để ʟộ ʙộ ᴘʜậɴ sɪ.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ.

Cʜị N. đã xᴜốɴɢ ʙếᴘ ʟấʏ 01 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ sᴀᴜ đó đếɴ ɢɪườɴɢ Hᴏᴀɴ đᴀɴɢ ɴằᴍ ɴɢủ ʀồɪ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ ᴛúᴍ ʟấʏ ʙộ ᴘʜậɴ sɪ.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ ᴄòɴ ᴛᴀʏ ᴘʜảɪ ᴄầᴍ ᴅ.ᴀ.ᴏ ᴄ.ắ.ᴛ 01 ɴʜáᴛ đứᴛ ʀờɪ ʙộ ᴘʜậɴ sɪ.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ ᴄủᴀ Hᴏᴀɴ ʀồɪ ᴄʜạʏ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà. Sᴀᴜ đó ᴄʜị N ᴠứᴛ ᴄᴏɴ ᴅ.ᴀ.ᴏ ᴠà ʙộ ᴘʜậɴ sɪ.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ ʀᴀ ʙụɪ ᴄâʏ ᴠᴇɴ đườɴɢ. Cᴏɴ ᴅ.ᴀ.ᴏ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜưɴɢ ʙộ ᴘʜậɴ sɪ.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ.

Hậᴜ ǫᴜả, Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴘʜảɪ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Sơɴ Lᴀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛừ ɴɢàʏ 20/3/2022 đếɴ ɴɢàʏ 25/3/2022. Để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛỉɴʜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛỷ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴛí.ᴄʜ.

Kếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɢɪáᴍ địɴʜ ʟà 72% (ᴍấᴛ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛɪ.ɴʜ ʜᴏ.àɴ 2 ʙêɴ ᴠà ᴍấᴛ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴅư.ơɴɢ ᴠ.ậ.ᴛ). Cơ ᴄʜế ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛí.ᴄʜ ʟà ᴅᴏ ᴛáᴄ độɴɢ ᴄủᴀ ᴠậᴛ ᴄứɴɢ ᴄó ᴄạɴʜ sắᴄ ɢâʏ ɴêɴ.

Về ᴘʜíᴀ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ, ᴛʀướᴄ đó ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴄó đủ ᴄăɴ ᴄứ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪ.ᴀᴍ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ ᴠề ᴛộɪ ᴄ.ư.ỡ.ɴ.ɢ ᴅ.â.ᴍ ɴɢườɪ ᴛừ đủ 13 ᴛᴜổɪ đếɴ ᴅướɪ 16 ᴛᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2, Đɪềᴜ 144 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 2015, sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ 2017 .

Leave a Reply

Your email address will not be published.