• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

9;00 24/6

Byadmin

Jun 24, 2022

Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ: Cᴏɴ ᴄʜị ɴó đɪ, ᴄᴏɴ ᴅì ɴó ʟớɴ, ᴋʜôɴɢ ʟᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄáɴ ʙộ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ

Tạɪ ʙᴜổɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ ᴛạɪ Hà Nộɪ ɴɢàʏ 23-6, Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ đã ᴅàɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴóɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ.

Sáɴɢ 23-6, Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ Qᴜốᴄ Hộɪ ᴛʜᴜộᴄ Đơɴ ᴠị ʙầᴜ ᴄử số 1, Đᴏàɴ đạɪ ʙɪểᴜ Qᴜốᴄ ʜộɪ TP Hà Nộɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ, Bᴀ Đìɴʜ, Hᴀɪ Bà Tʀưɴɢ để ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 3, Qᴜốᴄ Hộɪ ᴋʜᴏá XV. Cᴜộᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ đượᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ đếɴ 55 đɪểᴍ ᴄầᴜ ᴛạɪ ᴛʀụ sở 2 ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ, Hᴀɪ Bà Tʀưɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴘʜườɴɢ ᴛʜᴜộᴄ 3 ǫᴜậɴ, ᴠớɪ ʜơɴ 1.200 ᴄử ᴛʀɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự.

Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ, Bí ᴛʜư Tʜàɴʜ ủʏ Hà Nộɪ Đɪɴʜ Tɪếɴ Dũɴɢ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ Qᴜốᴄ Hộɪ đᴏàɴ TP Hà Nộɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ sᴀᴜ ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 3, Qᴜốᴄ Hộɪ ᴋʜóᴀ XV

Cử ᴛʀɪ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ɴʜɪềᴜ ᴠấɴ đề

Tạɪ ʜộɪ ɴɢʜị, ᴄáᴄ ᴄử ᴛʀɪ đã ɴêᴜ ý ᴋɪếɴ, ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ Qᴜốᴄ Hộɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄử ᴛʀɪ 3 ǫᴜậɴ đề ɴɢʜị Qᴜốᴄ Hộɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ʟậᴘ ᴘʜáᴘ; ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʜơɴ ɴữᴀ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢɪáᴍ sáᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟà ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴍà ɴêɴ ᴄó ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜᴜʏêɴ đề để đáɴʜ ɢɪá đượᴄ ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ sáᴄʜ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ Hộɪ.

Cử ᴛʀɪ Pʜᴀɴ Dᴜʏ Vâɴ (ᴘʜườɴɢ Đốɴɢ Máᴄ, ǫᴜậɴ Hᴀɪ Bà Tʀưɴɢ) ʜᴏᴀɴ ɴɢʜêɴʜ Qᴜốᴄ Hộɪ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʟịᴄʜ sử ʟà ᴍôɴ ʜọᴄ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ, ʙởɪ đâʏ ʟà ᴍôɴ ʜọᴄ ᴄó ý ɴɢʜĩᴀ ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ, để ɢɪớɪ ᴛʀẻ ᴋʜôɴɢ ǫᴜêɴ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄử ᴛʀɪ đề ɴɢʜị Qᴜốᴄ Hộɪ, Cʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄʜỉ đạᴏ để sớᴍ ᴄó ʙộ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ đạᴛ ᴄʜᴜẩɴ ᴄả ᴠề ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ǫᴜʏ ᴛắᴄ, ǫᴜʏ ᴄʜᴜẩɴ; đượᴄ sử ᴅụɴɢ ổɴ địɴʜ, ʟâᴜ ᴅàɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛʜᴀʏ đổɪ, ᴛạᴏ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ᴅạʏ ᴠà ʜọᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ, ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

Tʀướᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ɢɪá ᴄả ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ, ᴍộᴛ số ᴄử ᴛʀɪ ᴋɪếɴ ɴɢʜị Qᴜốᴄ Hộɪ, Cʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ ᴄó ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ʜàɴʜ ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴋɪềᴍ ᴄʜế ʟạᴍ ᴘʜáᴛ, ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ sớᴍ ʙìɴʜ ổɴ ɢɪá xăɴɢ ᴅầᴜ, ɢɪúᴘ ổɴ địɴʜ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠà ɢɪảᴍ ᴄʜɪ ᴘʜí đầᴜ ᴠàᴏ ᴄʜᴏ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ.

Cử ᴛʀɪ Pʜạᴍ Tʜị Hồɴɢ Sɪᴍ (ᴘʜườɴɢ Qᴜáɴ Tʜáɴʜ, ǫᴜậɴ Bᴀ Đìɴʜ) đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ᴠɪệᴄ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ Bᴀɴ Cʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ; đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴠà Qᴜốᴄ Hộɪ, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ để ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ đủ ᴍạɴʜ, ᴄó ᴛʜựᴄ ǫᴜʏềɴ, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ ɴốɪ ᴅàɪ ᴄủᴀ Bᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ; đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄó ᴄơ ᴄʜế để ᴋʜôɴɢ ʙị ᴠô ʜɪệᴜ ʜóᴀ.

Bàʏ ᴛỏ ʙấᴛ ʙìɴʜ ᴠà ʟêɴ áɴ ᴍạɴʜ ᴍẽ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, ɴʜấᴛ ʟà sự ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ᴄó ᴄʜứᴄ ǫᴜʏềɴ, ᴄử ᴛʀɪ Nɢᴜʏễɴ Tʀầɴ Qᴜʏêɴ (ᴘʜườɴɢ Ô Cʜợ Dừᴀ, ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ) đề ɴɢʜị Qᴜốᴄ Hộɪ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ để xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

Gɪᴀɪ đᴏạɴ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴍớɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ  ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴄử ᴛʀɪ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị, Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄử ᴛʀɪ 3 ǫᴜậɴ ɴắᴍ ʀấᴛ ʀõ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜủ đô, đấᴛ ɴướᴄ, ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ý ᴋɪếɴ ɴɢắɴ ɢọɴ, ɴʜưɴɢ đề ᴄậᴘ ᴛʀúɴɢ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề, đóɴɢ ɢóᴘ ʀấᴛ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ. Tổ đạɪ ʙɪểᴜ sẽ ɢʜɪ ɴʜậɴ, ᴛɪếᴘ ᴛʜᴜ đầʏ đủ ᴄáᴄ ý ᴋɪếɴ để ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʙáᴏ ᴄáᴏ Qᴜốᴄ Hộɪ ᴠà đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴛʀả ʟờɪ ᴄử ᴛʀɪ.

Đề ᴄậᴘ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 3, Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ʟàᴍ ᴠɪệᴄ Qᴜốᴄ Hộɪ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ đổɪ ᴍớɪ, sôɪ ɴổɪ, ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ʜơɴ. Dù ᴄʜỉ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ íᴛ ɴɢàʏ, ɴʜưɴɢ ᴋỳ ʜọᴘ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ʟớɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ: Tʜôɴɢ ǫᴜᴀ 5 ʟᴜậᴛ, 17 ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ; ᴄʜᴏ ý ᴋɪếɴ ᴠề 6 ᴅự áɴ ʟᴜậᴛ ᴋʜáᴄ ᴠà ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴʜɪềᴜ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ. Kỳ ʜọᴘ để ʟạɪ ᴅư âᴍ, ᴅư ʟᴜậɴ ʀấᴛ ᴛốᴛ; Qᴜốᴄ Hộɪ đã ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛʜựᴄ sự ʟà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ ɴʜà ɴướᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ.

Tôɪ đề ɴɢʜị HĐND ᴄáᴄ ᴄấᴘ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴘʜáᴛ ʜᴜʏ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ đổɪ ᴍớɪ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ Hộɪ, ʟàᴍ đúɴɢ ᴠᴀɪ ʟà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ ɴʜà ɴướᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ở địᴀ ᴘʜươɴɢ; đề ʀᴀ đượᴄ ᴄáᴄ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʟòɴɢ ᴅâɴ, để ʜᴜʏ độɴɢ sứᴄ ᴍạɴʜ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ xâʏ ᴅựɴɢ đấᴛ ɴướᴄ – Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ɴóɪ.

Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ  Đề ᴄậᴘ ᴠề ᴠấɴ đề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ, Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜấᴛ ǫᴜáɴ ᴄủᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ʟà ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴋɪêɴ ᴛʀì, ɴʜâɴ ᴠăɴ, ʙàɪ ʙảɴ ᴠà ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ. Qᴜʏ ᴛʀìɴʜ xử ʟý ᴄáɴ ʙộ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴛừ xử ʟý ᴠề ᴍặᴛ Đảɴɢ, đếɴ xử ʟý ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠà xử ʟý ʜìɴʜ sự ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ; ᴛừɴɢ ʙướᴄ đềᴜ đượᴄ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴅâɴ ᴄʜủ, ᴄôɴɢ ʙằɴɢ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴄủᴀ Đảɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ɴʜờ Cáᴄʜ ʟàᴍ ɴàʏ ᴍà ɴɢᴀʏ ᴄả ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ ʀᴀ sᴀɪ ᴘʜạᴍ, ʜứᴀ sẽ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ.

Tổɴɢ Bí Tʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ ɴàʏ, Tʀᴜɴɢ ươɴɢ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ Hộɪ ɴɢʜị ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴛổɴɢ ᴋếᴛ 10 ɴăᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ để ɴʜìɴ ʟạɪ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛừ ᴋʜɪ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ Bᴀɴ Cʜỉ đạᴏ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ Bộ Cʜíɴʜ ᴛʀị. Hộɪ ɴɢʜị sẽ ʀúᴛ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ʙàɪ ʜọᴄ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ để áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴍớɪ, ʟàᴍ ᴄơ sở để ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ đồɴɢ ʙộ, ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴛừ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ xᴜốɴɢ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ, ʙảᴏ đảᴍ ở đâᴜ ᴄũɴɢ đúɴɢ ᴠᴀɪ, ᴛʜᴜộᴄ ʙàɪ, ʜướɴɢ ᴛớɪ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴍớɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ, ᴋʜɪ ᴄáɴ ʙộ

Leave a Reply

Your email address will not be published.