• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

11;55 23/6

Byadmin

Jun 23, 2022

Đắᴋ Lắᴋ: Bé ɢáɪ ᴄᴏ ɢɪậᴛ, ʜôɴ ᴍê sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍ.ổ ʀᴜộᴛ ᴛʜừᴀ đã ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ

Dù đượᴄ ʙáᴄ sĩ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ đɪềᴜ ᴛʀị sᴏɴɢ ʙé ɢáɪ 10 ᴛᴜổɪ ʙị ʜôɴ ᴍ.ê, ᴄ.ᴏ ɢɪ.ậᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍ.ổ ʀᴜộᴛ ᴛʜừᴀ đã ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ.

Sáɴɢ 23/6, ôɴɢ Bùɪ Kʜắᴄ Hùɴɢ, Gɪáᴍ đốᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴄ (Đắᴋ Lắᴋ) x.á.ᴄ ɴʜậɴ, ᴄʜáᴜ N.H.T.N (sɴ 2012, ᴛʀú xã Tâɴ Tɪếɴ, ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴄ) đã ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 3 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ. Tʀướᴄ đó, ᴄʜáᴜ ɴ. đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ ᴠề ᴛừ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Nʜɪ Đồɴɢ 2 TP.Hồ Cʜí Mɪɴʜ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ đưᴀ ᴄʜáᴜ ɴ. ᴠề ɴʜà, ᴘʜíᴀ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴄ (ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴄ)- ɴơɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄᴀ ᴍ.ổ ʀᴜộᴛ ᴛʜừᴀ ᴄũɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄʜáᴜ ᴛạɪ ɴʜà sᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ. Hɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ đᴀɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ N.

Cʜáᴜ N. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Nʜɪ Đồɴɢ 2

Nʜư ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴛốɪ 4/5, ᴄʜáᴜ N. ᴋêᴜ đᴀᴜ ʙụɴɢ ɴêɴ sáɴɢ ʜôᴍ sᴀᴜ ᴍẹ ᴄʜáᴜ ʟà ᴄʜị H.T.K.L đưᴀ ᴄᴏɴ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ Kʀôɴɢ Pắᴄ ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ. Lúᴄ ɴàʏ, ᴄʜáᴜ ʙé đượᴄ đᴏ ɴʜɪệᴛ độ 38ᴏᴄ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

Báᴄ sĩ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴄʜáᴜ ʙị ᴠɪêᴍ ʀᴜộᴛ ᴛʜừᴀ, ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜᴜ.ậᴛ ᴄ.ắ.ᴛ ʙỏ ᴠà đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ đồɴɢ ý. Hơɴ 10ʜ ɴɢàʏ 5/5, ᴄʜáᴜ N. đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴍ.ổ, đếɴ 11ʜ34 ʙáᴄ sĩ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ɴʜà ᴠàᴏ ɢọɪ ʙé ᴅậʏ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ᴄʜị ʟ. ᴠàᴏ ɢọɪ, ʙé ɴ. ᴋʜôɴɢ ᴛỉɴʜ, ɴɢườɪ ɢồɴɢ ʟêɴ, ʙắᴛ đầᴜ ᴄ.ᴏ ɢɪ.ậᴛ ᴍạɴʜ ɴêɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠùɴɢ ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ. Sᴀᴜ đó, ᴄʜáᴜ N. đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ xᴜốɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ Đồɴɢ 2 ᴠớɪ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ: Hôɴ ᴍ.ê ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ – ʜ.ậ.ᴜ ᴘʜ.ẫᴜ ᴠɪêᴍ ʀᴜộᴛ ᴛʜừᴀ ɴɢàʏ 2. Cʜáᴜ N. ᴄó ᴛɪềɴ sử sốᴛ ᴄ.ᴏ ɢɪ.ậᴛ 2 ʟầɴ ʟúᴄ 18 ᴠà 24 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ.

Kʜɪ ɴʜậᴘ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ Đồɴɢ 2, ᴄʜáᴜ N. ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴄ.ᴏ ɢɪ.ậᴛ, ᴛʀɪ ɢɪáᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ, đượᴄ đặᴛ ɴộɪ ᴋʜí ǫᴜảɴ, ᴛʜở ᴍáʏ ᴠà đượᴄ ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛầᴍ sᴏáᴛ Nɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ, ʜộɪ ᴄʜẩɴ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴠɪêᴍ ɴ.ã.ᴏ ᴄấᴘ, ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴠɪêᴍ ɴ.ã.ᴏ ᴛự ᴍɪễɴ.

Đắᴋ Lắᴋ: Bắᴛ ɢɪữ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀồɴɢ xᴇɴ ᴄᴀɴʜ 662 ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ

Để ᴛʀáɴʜ sự ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴛʀồɴɢ xᴇɴ ᴄᴀɴʜ 662 ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄâʏ ᴛʀồɴɢ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ʀẫʏ ᴠắɴɢ.

Sáɴɢ 22-6, Tʜượɴɢ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Hòᴀ, Tʀưởɴɢ Côɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Eᴀ ʜ’ʟᴇᴏ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴛượɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʀᴜɴɢ Lưᴜ (sɴ 1968, ɴɢụ xã ᴇᴀ ʜ’ʟᴇᴏ, ʜᴜʏệɴ ᴇᴀ ʜ’ʟᴇᴏ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀồɴɢ ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ.

Bắᴛ ɢɪữ đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀᴜɴɢ ʟưᴜ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀồɴɢ ᴄầɴ sᴀ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ

Tʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 20-6, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴋɪɴʜ ᴛế – ᴍ.ᴀ ᴛ.ú.ʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴇᴀ ʜ’ʟᴇᴏ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴇᴀ ʜ’ʟᴇᴏ ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʀᴜɴɢ ʟLưᴜ ᴛʀồɴɢ ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛạɪ ᴠườɴ ʀẫʏ ở ᴛʜôɴ 2ᴄ (xã ᴇᴀ ʜ’ʟᴇᴏ).

Qᴜᴀ ᴋɪểᴍ đếᴍ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄó 662 ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ ᴄᴀᴏ ᴛừ 10ᴄᴍ đếɴ 2ᴍ. Để ᴛʀáɴʜ sự ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, đốɪ ᴛượɴɢ ʟưᴜ ᴛʀồɴɢ ᴄầɴ sᴀ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄᴜốɪ ʀẫʏ, đườɴɢ đɪ ᴠàᴏ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛʀồɴɢ xᴇɴ ᴄᴀɴʜ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí.

Nʜữɴɢ ᴄâʏ ᴄầɴ sᴀ ᴄᴀᴏ ʟớɴ đượᴄ ᴛʀồɴɢ xᴇɴ ᴄᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ʀẫʏ

Hɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ địɴʜ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ để xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Tʜᴇᴏ ᴄ. ɴɢᴜʏêɴ/ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ

Qᴜặɴ ʟòɴɢ ᴠớɪ ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò ᴍồ ᴄôɪ ở ᴛʀọ, ăɴ ᴍì ɢóɪ ướᴄ ᴍơ ᴄʜáʏ ʙỏɴɢ đượᴄ ʜọᴄ đạɪ ʜọᴄ

Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴋìᴍ đượᴄ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò sᴀᴜ ɢɪờ ʜọᴄ ʟạɪ ʟủɪ ᴛʜủɪ ʀᴀ ᴠề ᴍộᴛ ᴍìɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛổ ấᴍ để ǫᴜᴀʏ ᴠề.

Eᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴀ, ᴄũɴɢ đã ᴍấᴛ ᴍẹ, sᴜốᴛ 3 ɴăᴍ ǫᴜᴀ Nɢᴜʏễɴ Pʜᴀɴ Nɢᴜʏêɴ Tʀườɴɢ ᴄʜỉ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ɴʜỏ ʙé ᴠớɪ ướᴄ ᴍơ ᴄʜáʏ ʙỏɴɢ đượᴄ ʜọᴄ đạɪ ʜọᴄ.

14 ᴛᴜổɪ đã sốɴɢ ᴄảɴʜ đờɪ ᴍồ ᴄôɪ

Nʜữɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ ʜè, ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ᴛʀêɴ ɢáᴄ ʟửɴɢ ở đườɴɢ Đặɴɢ Văɴ Bɪ, P.Bìɴʜ Tʜọ, TP.Tʜủ Đứᴄ (TP.HCM) ᴄủᴀ ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò ʟớᴘ 12A13 Tʀườɴɢ THPT Tʜủ Đứᴄ ɴóɴɢ ʜầᴍ ʜậᴘ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢăɴ đượᴄ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ôɴ ʙàɪ ᴛʜậᴛ ᴛốᴛ để ɴᴜôɪ ướᴄ ᴍơ ᴠàᴏ ɢɪảɴɢ đườɴɢ đạɪ ʜọᴄ.

Năᴍ Tʀườɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 1, ʙᴀ ʙị ᴜɴɢ ᴛʜư ɢᴀɴ ᴠà ᴍấᴛ. Từ đó ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴍẹ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɴᴜôɪ Tʀườɴɢ ăɴ ʜọᴄ. Cᴜộᴄ sốɴɢ ʟúᴄ đó ᴠô ᴄùɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜɪ đồɴɢ ʟươɴɢ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ íᴛ ỏɪ ᴍà ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛʜứ ᴘʜảɪ ʟᴏ, ɴʜưɴɢ ᴍẹ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴅặɴ ᴅò Tʀườɴɢ ᴘʜảɪ ʟᴜôɴ ᴄố ɢắɴɢ ʜọᴄ. Tʜươɴɢ ᴍẹ ʟạɪ ʜɪếᴜ ʜọᴄ ɴêɴ ᴇᴍ ʟᴜôɴ đạᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ʜọᴄ sɪɴʜ ɢɪỏɪ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ʟɪềɴ.

Tưởɴɢ ʀằɴɢ ᴄᴜộᴄ đờɪ ʙù đắᴘ ᴄʜᴏ 2 ᴍẹ ᴄᴏɴ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ đếɴ ɴăᴍ Tʀườɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 8 ᴛʜì ʙɪếɴ ᴄố ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ʟạɪ ậᴘ đếɴ, ᴍẹ ʙị ᴜ.ɴ.ɢ ᴛ.ʜ.ư ᴠ.ú ᴠà ᴄũɴɢ ǫᴜᴀ đờɪ để ʟạɪ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴇᴍ. Cả ʙầᴜ ᴛʀờɪ ɴʜư sụᴘ đổ ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ ᴄậᴜ ʙé.

Cậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò ᴍồ ᴄôɪ, ở ᴛʀọ ᴠà ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴘʜảɪ ăɴ ᴍì ɢóɪ để ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴛɪềɴ ɴᴜôɪ ướᴄ ᴍơ ᴠàᴏ đạɪ ʜọᴄ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍẹ ᴍấᴛ, Tʀườɴɢ đượᴄ ᴅì ʀᴜộᴛ đưᴀ ᴠề ᴄưᴜ ᴍᴀɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴠì ᴋʜôɴɢ sốɴɢ đượᴄ ᴠớɪ ᴅượɴɢ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴅượɴɢ ɴóɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴋʜó ɴɢʜᴇ ᴋʜɪếɴ ᴇᴍ ᴛủɪ ᴛʜâɴ, ɴêɴ ᴅì đàɴʜ để ᴇᴍ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ đɪ ở ᴛʀọ.

Tôɪ ʙᴜôɴ ʙáɴ áᴏ ǫᴜầɴ ɴɢᴏàɪ ᴄʜợ ɴʜưɴɢ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴄʜỉ đượᴄ ᴄʜᴏ ʙáɴ 3 ɴɢàʏ, ʟạɪ ʟớɴ ᴛᴜổɪ ʀồɪ (65 ᴛᴜổɪ) ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜạʏ ʙáɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ, ɴêɴ ᴄũɴɢ đàɴʜ ᴄʜịᴜ. Tɪềɴ ʙáɴ đượᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ đủ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜằɴɢ ɴɢàʏ, ɴêɴ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴄố ɢắɴɢ ʀồɪ ᴄʜạʏ ᴠạʏ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴛʀướᴄ ᴛʜɪếᴜ sᴀᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟᴏ đầʏ đủ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ɴêɴ ᴛʜươɴɢ ᴄʜáᴜ ᴠô ᴄùɴɢ, ᴄô Nɢᴜʏễɴ Tʜị Xᴜâɴ, ᴅì ᴄủᴀ Tʀườɴɢ, ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Nɢàʏ Tʀườɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜâɴ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ʀᴀ ở ᴛʀọ, ᴄʜỉ ᴄó ʜàɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ʟà ᴍấʏ ʙộ đồ, ᴄʜɪếᴄ ᴄʜɪếᴜ, ᴄáɪ ᴄʜăɴ ᴠà ᴠàɪ ᴅụɴɢ ᴄụ để ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò ᴄó ᴛʜể ᴛự ɴấᴜ ăɴ ʜằɴɢ ɴɢàʏ. Nʜìɴ ᴄáɪ ᴄʜăɴ ᴄũ ᴋỹ, ᴄʜɪếᴄ ᴄʜɪếᴜ đã sờɴ ʀáᴄʜ ᴋʜắᴘ ɴơɪ, Tʀườɴɢ ʙảᴏ đã 3 ɴăᴍ ʀồɪ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴀʏ ᴍớɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ʙáᴏ ᴠớɪ ᴅì ᴠì sợ ᴅì ʟạɪ ᴛʜêᴍ ɢáɴʜ ɴặɴɢ.

Tʀườɴɢ ᴄôɪ ᴄúᴛ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ

Bᴀᴏ ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴄứ ʜọᴄ xᴏɴɢ ʟà Tʀườɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ɴɢᴀʏ, ᴄʜưᴀ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴅáᴍ đɪ ᴄʜơɪ ᴠớɪ ʙạɴ ʙè ᴠì ʙɪếᴛ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ. ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴇᴍ ʟạɪ ʟủɪ ᴛʜủɪ ɴấᴜ ᴄơᴍ, ᴄó ʜôᴍ ᴛʜì ʟᴜộᴄ ǫᴜả ᴛʀứɴɢ, ᴄó ʜôᴍ ᴛʜì ᴘʜᴀ ɢóɪ ᴍì ᴛôᴍ để ăɴ. Mᴀʏ ᴛʀờɪ ᴛʜươɴɢ, ᴇᴍ ăɴ ɢì ᴄũɴɢ đượᴄ. Bữᴀ ɴᴀʏ ᴄòɴ đỡ, ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴅịᴄʜ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴅì ᴋʜôɴɢ đɪ ʟàᴍ đượᴄ ɴêɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ ɢửɪ ᴄʜᴏ ᴇᴍ, ɴʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴɢàʏ đó ᴇᴍ sᴜốᴛ ɴɢàʏ ăɴ ᴍì ɢóɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ ᴄʜᴏ, Tʀườɴɢ ɴʜớ ʟạɪ.

Kʜáᴛ ᴋʜᴀᴏ đượᴄ ʜọᴄ đạɪ ʜọᴄ Tʀườɴɢ ᴄó ɢươɴɢ ᴍặᴛ ʀấᴛ ʜɪềɴ ᴠà ɴụ ᴄườɪ ᴛươɪ, ɴʜưɴɢ ẩɴ đằɴɢ sᴀᴜ ʟà ᴄả ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ đờɪ đầʏ ʙấᴛ ʜạɴʜ. Mỗɪ ʟầɴ ɴʜắᴄ đếɴ ᴍẹ, ᴅù ᴇᴍ ʙảᴏ đã ǫᴜᴇɴ ᴅầɴ ᴠớɪ ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ, ɴʜưɴɢ áɴʜ ᴍắᴛ ᴠẫɴ ɴɢấɴ ʟệ.

Tʜườɴɢ ᴄứ ᴠề đêᴍ, ɴằᴍ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ʟà ᴇᴍ ʟạɪ ɴʜớ ᴍẹ, ᴛủɪ ᴛʜâɴ ᴠà ᴋʜóᴄ. Nɢàʏ xưᴀ ʟúᴄ ᴍẹ ᴍớɪ ᴍấᴛ, ᴋʜɪ ấʏ ᴇᴍ ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴɢâʏ ᴛʜơ ᴄʜưᴀ ʟᴏ ɴɢʜĩ ɢì ɴʜɪềᴜ. Nʜưɴɢ ᴛừ ʟúᴄ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ đɪ ở ᴛʀọ, đêᴍ đếɴ ᴠừᴀ ɴʜớ ᴍẹ, ᴠừᴀ ᴛʜấʏ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ. Dì ᴇᴍ ᴄũɴɢ ʟớɴ ᴛᴜổɪ ʀồɪ, ʟạɪ ᴘʜảɪ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʀɪêɴɢ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴍãɪ đượᴄ. Cũɴɢ ᴄó ʟúᴄ ᴇᴍ đã ɴɢʜĩ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴɢʜỉ ʜọᴄ ᴠì sợ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ, ɴʜưɴɢ ɴʜớ ʟạɪ ướᴄ ɴɢᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴍẹ ʟúᴄ ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʜì ᴇᴍ ᴘʜảɪ ᴄố ɢắɴɢ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ, ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò ʙộᴄ ʙạᴄʜ.

Năᴍ ʜọᴄ ʟớᴘ 12, ᴄũɴɢ ᴠì ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɴêɴ Tʀườɴɢ ᴍᴜốɴ đỡ đầɴ ʙớᴛ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ɢáɴʜ ɴặɴɢ ᴄʜᴏ ᴅì, ᴍỗɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ ɴɢàʏ ᴛʜứ ʙảʏ, ᴄʜủ ɴʜậᴛ ᴇᴍ đɪ ᴄʜạʏ ʙàɴ ᴄʜᴏ ǫᴜáɴ ᴘʜở ở ɢầɴ ɴʜà. Mỗɪ ɢɪờ đượᴄ ᴛʀả ᴄôɴɢ 20.000 đồɴɢ, số ᴛɪềɴ ɴàʏ ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò để ᴅàɴʜ ᴠà ʟᴏ ᴠɪệᴄ ăɴ ᴜốɴɢ ʜằɴɢ ɴɢàʏ.

Tʜấᴜ ʜɪểᴜ đượᴄ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴄủᴀ Tʀườɴɢ, ɴăᴍ ʟớᴘ 12, ᴄô ɢɪáᴏ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʜầʏ ᴄô ở Tʀườɴɢ ᴍở ʟờɪ ᴅạʏ ᴛʜêᴍ ᴍɪễɴ ᴘʜí để ᴄậᴜ ʜọᴄ ᴛʀò 12 ɴăᴍ ʟɪềɴ ʜọᴄ sɪɴʜ ɢɪỏɪ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ đứɴɢ ɴʜấᴛ ʟớᴘ ᴄó ᴛʜể ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ʜơɴ ᴠớɪ ᴄáɴʜ ᴄổɴɢ ᴠàᴏ ɢɪảɴɢ đườɴɢ đạɪ ʜọᴄ. Tʜế ɴʜưɴɢ, đɪềᴜ Tʀườɴɢ ʟᴏ sợ ɴʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴛɪềɴ đâᴜ để ʜọᴄ ᴛɪếᴘ, ᴍặᴄ ᴅù đâʏ ʟà ướᴄ ᴍơ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴇᴍ, ᴄũɴɢ ʟà đɪềᴜ ᴍà ᴍẹ ᴇᴍ ʟúᴄ ᴄòɴ sốɴɢ ᴛʀôɴɢ ᴍᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ.

Cô Lê Tʜị Mỹ Dᴜɴɢ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ʟớᴘ 12A13, ᴋể: Tʀườɴɢ ʟà ᴍộᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ ʀấᴛ ɴɢᴏᴀɴ ʜɪềɴ ᴠà ʜọᴄ ɢɪỏɪ, ᴅù ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠà ʙấᴛ ʜạɴʜ ɴʜưɴɢ ᴇᴍ ʀấᴛ ɴɢʜị ʟựᴄ. ᴛôɪ ʟᴜôɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà ᴋʜᴜʏêɴ ᴇᴍ ᴄứ ʀáɴɢ ʜọᴄ ᴠà ᴛʜɪ ᴛʜậᴛ ᴛốᴛ, ʀồɪ ᴄô sẽ ᴠậɴ độɴɢ ᴄáᴄ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ để ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜêᴍ, ɴʜưɴɢ đếɴ ɢɪờ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛìᴍ đượᴄ đơɴ ᴠị ʜᴀʏ ᴄá ɴʜâɴ ɴàᴏ ɢɪúᴘ đỡ để ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴀɴ ᴛâᴍ ᴍà ᴛʜɪ ᴛốᴛ ᴋỳ ᴛʜɪ sắᴘ ᴛớɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.