• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

8;40 23/6

Byadmin

Jun 23, 2022

Nʜứᴄ ɴʜốɪ ʟừᴀ ʙáɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ǫᴜᴀ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ: Nạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪểᴜ xã ʜộɪ đᴇɴ

Tʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Tâʏ Nɪɴʜ, ʜɪệɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ đườɴɢ ᴅâʏ ʟừᴀ ʙáɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ǫᴜᴀ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʙằɴɢ ᴄáᴄ đườɴɢ ᴛɪểᴜ ɴɢạᴄʜ. Kʜɪ ᴠàᴏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴍà ᴋʜôɴɢ đáᴘ ứɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜì ᴅễ ʙị ʙáɴ ᴄʜᴏ ᴄʜủ ᴋʜáᴄ ᴠớɪ ɢɪá ᴄᴀᴏ ʜơɴ để ᴛʜᴜ ʟạɪ ᴛɪềɴ ᴠà ʟãɪ…

Nɢàʏ 22.6, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Tâʏ Nɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừ đầᴜ ɴăᴍ đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 21 đơɴ đề ɴɢʜị ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ sốɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄó ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʙị ʟừᴀ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʟᴀᴏ độɴɢ, ʙị ʙóᴄ ʟ.ộ.ᴛ, ᴄư.ỡɴɢ ʙ.ứ.ᴄ ɴếᴜ ᴍᴜốɴ ᴛʀở ᴠề Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʜì ᴘʜảɪ đưᴀ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ.

Tʜượɴɢ ᴛá Tʀầɴ Mɪɴʜ Kɪệᴛ, Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ Aɴ ɴɪɴʜ đốɪ ɴɢᴏạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Tâʏ Nɪɴʜ, ɴʜậɴ địɴʜ: “ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ǫᴜᴀ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. Tʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ᴢᴀʟᴏ, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴡᴇᴄʜᴀᴛ, ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ … ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ở Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ đã đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛᴜʏểɴ ᴅụɴɢ ɴɢườɪ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠàᴏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴠớɪ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴠà ᴍọɪ ᴄʜɪ ᴘʜí đɪ ʟạɪ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴛʀướᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʜɪệɴ, số ʟượɴɢ ʟớɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʟạɪ đᴀɴɢ ᴛìᴍ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴêɴ ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴍờɪ ᴄʜàᴏ đó đã ᴅễ ᴅàɴɢ ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ”.

BĐBP Tâʏ Nɪɴʜ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɴʜóᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠượᴛ ʙɪêɴ ᴛìᴍ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜượɴɢ ᴛá ᴋɪệᴛ, ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴛìᴍ ᴠɪệᴄ đồɴɢ ý ᴛʜì ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ở Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴍóᴄ ɴốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄʜâɴ ʀếᴛ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜàɴʜ đườɴɢ ᴅâʏ sắᴘ xếᴘ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ đưᴀ ʜọ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ʙằɴɢ ᴄáᴄ đườɴɢ ᴛɪểᴜ ɴɢạᴄʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ. Kʜɪ sᴀɴɢ ɴướᴄ ʙạɴ, ᴛʜì ʟᴀᴏ độɴɢ ʙị ᴍᴜᴀ ʙáɴ ǫᴜᴀ ʟạɪ.

Cáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ɴàʏ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ɴɢườɪ, ᴠì ᴋʜɪ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ɴếᴜ ᴄʜủ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ đáᴘ ứɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜì ʜọ sẽ ʙáɴ ʟạɪ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ôɴɢ ᴄʜủ ᴋʜáᴄ ᴠớɪ ɢɪá ᴄᴀᴏ ʜơɴ để ᴛʜᴜ ʟạɪ ᴛɪềɴ ᴠà ʟãɪ sᴜấᴛ ᴍà ʜọ đã ᴛʀả ᴛʀướᴄ đó. Nếᴜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴍᴜốɴ ᴛʀở ᴠề ᴛʜì ᴘʜảɪ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ để ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ sᴀɴɢ ᴄʜᴜộᴄ ʟạɪ. Còɴ ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ ᴛʜì ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đó sẽ ʙị ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪểᴜ xã ʜộɪ đᴇɴ, Tʜượɴɢ ᴛá Kɪệᴛ ɴóɪ.

9 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛ.ự ᴛ.ử ɴʜ.ảʏ ʟầᴜ, ᴛʀ.ᴇᴏ ᴄ.ổ, ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ

Tʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Tâʏ Nɪɴʜ, số ʟɪệᴜ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴍà ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 9.2021 đếɴ ɴᴀʏ, ᴄó 9 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛ.ự ᴛ.ử ɴʜảʏ ʟầᴜ, ᴛʀᴇᴏ ᴄổ, ᴍộᴛ số ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ… ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Tâʏ Nɪɴʜ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ʟôɪ ᴋéᴏ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴛìᴍ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ; ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ, ɢɪúᴘ đỡ ᴄʜᴏ số đốɪ ᴛượɴɢ đưᴀ ɴɢườɪ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴠà ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ đưᴀ ɴɢườɪ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴘʜảɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢầɴ ɴʜấᴛ.

Bốɴ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đưᴀ ʟᴀᴏ độɴɢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ Tâʏ Nɪɴʜ ʙắᴛ ɢɪữ ᴠàᴏ ᴛốɪ ɴɢàʏ 16.5

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ, ᴛừ ɴɢàʏ 1.1 – 1.4.2022, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Tâʏ Nɪɴʜ ᴛʜụ ʟý 17 ᴠụ ᴠớɪ 38 ʙị ᴄᴀɴ (ᴄó ᴍộᴛ số ᴠụ ᴛừ ɴăᴍ 2021 ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ), ᴛʀᴜʏ ᴛố 9 ᴠụ, 16 ʙị ᴄᴀɴ; đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ 7 ᴠụ, 22 ʙị ᴄᴀɴ.

Mớɪ đâʏ ɴʜấᴛ ʟà ɴɢàʏ 8.6, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜ.Bếɴ Cầᴜ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Côɴɢ (38 ᴛᴜổɪ), Tʀầɴ Nɢọᴄ Hảᴏ (36 ᴛᴜổɪ), Tʀầɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ (26 ᴛᴜổɪ) ᴠà Tʀầɴ Tᴜấɴ Eᴍ (26 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ɴɢụ H.Bếɴ Cầᴜ) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ.

Tʀướᴄ đó, ᴛốɪ 16.5, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛạɪ ấᴘ Lᴏɴɢ Hưɴɢ (H.Bếɴ Cầᴜ) ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʙắᴛ ɢɪữ 4 ʙị ᴄᴀɴ ᴛʀêɴ đᴀɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ 4 ɴɢườɪ ở ᴛỉɴʜ Cᴀᴏ Bằɴɢ, Sơɴ Lᴀ ᴠà Bìɴʜ Tʜᴜậɴ, xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʜᴇᴏ đườɴɢ ᴛɪểᴜ ɴɢạᴄʜ ǫᴜᴀ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴛạɪ ấᴘ Lᴏɴɢ Hưɴɢ (xã Lᴏɴɢ Hưɴɢ).

Qᴜᴀ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ 4 đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ᴄôɴɢ đượᴄ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛêɴ ɴɢọᴄ ʟɪêɴ ʜệ ǫᴜᴀ ᴢᴀʟᴏ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ đếɴ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ Cầᴜ Tʀắɴɢ (xã Lᴏɴɢ Tʜᴜậɴ) đóɴ 8 ᴋʜáᴄʜ ɴɢườɪ Vɪệᴛ ở ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ đườɴɢ ᴛɪểᴜ ɴɢạᴄʜ ᴠớɪ ɢɪá 1,6 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Côɴɢ ᴛʜᴜê ᴛᴜấɴ ᴇᴍ, ǫᴜốᴄ ᴛᴜấɴ ᴠà ʜảᴏ ᴅùɴɢ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở 2 ᴋʜáᴄʜ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴠớɪ ᴛɪềɴ ᴄôɴɢ 200.000 đồɴɢ/ɴɢườɪ. Kʜɪ đưᴀ đượᴄ 4 ɴɢườɪ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴠà đᴀɴɢ ᴄʜở ᴛɪếᴘ 4 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʜì ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙắᴛ ɢɪữ.

Tạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, 4 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄʜ ᴛìᴍ ᴠɪệᴄ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đượᴄ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛêɴ ᴅũɴɢ (ǫᴜê Tâʏ Nɪɴʜ) ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴʜẹ ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ ᴠớɪ ɢɪá ᴛừ 15 – 20 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ. Cʜɪ ᴘʜí ᴛʜᴜê ɴɢườɪ đưᴀ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ăɴ ᴜốɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ đượᴄ Dũɴɢ ᴛʀừ ᴠàᴏ ᴛɪềɴ ʟươɴɢ ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Tɪɴ ʟờɪ ɴêɴ ʜọ ᴍớɪ đếɴ Tâʏ Nɪɴʜ để xᴜấᴛ ᴄảɴʜ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴛʜì ʙị ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʙắᴛ ɢɪữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.