• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

8;00 23/6

Byadmin

Jun 23, 2022

Nɢʜệ Aɴ: Nʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴍòɴ ᴍỏɪ ᴄʜờ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ

Nʜữɴɢ ɴɢàʏ đạɪ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ɴʜɪềᴜ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴠà ᴄả ɴʜữɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴋʜáᴄ đã ᴘʜảɪ ɢồɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ sᴜốᴛ ɴɢàʏ đêᴍ. Tʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ʜọ sẽ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴘʜụ ᴄấᴘ, ɴʜưɴɢ sᴜốᴛ 1 ɴăᴍ đã ᴛʀôɪ ǫᴜᴀ, ᴅịᴄʜ ᴄũɴɢ đã ᴄơ ʙảɴ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴛừ ʟâᴜ, ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ đó ʜọ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜấʏ đâᴜ.

Gồɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ

Cʜị T. (29 ᴛᴜổɪ) ʟắᴄ đầᴜ ᴛỏ ᴠẻ ɴɢᴀᴏ ɴɢáɴ ᴋʜɪ đượᴄ ʜỏɪ đếɴ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴍà ᴄʜị ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đáɴɢ ʀᴀ đã đượᴄ ɴʜậɴ. Cʜị T. ʟà ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴄơ sở ʏ ᴛế ở TP Vɪɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴄʜị xɪɴ đượᴄ ɢɪấᴜ ᴛêɴ ᴛʜậᴛ ᴋʜɪ ᴋể ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ ᴠì sợ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ.

Hơɴ 1 ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙắᴛ đầᴜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ở Nɢʜệ Aɴ, ᴄʜị T. đượᴄ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ đếɴ ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ đɪểᴍ ɴóɴɢ, ɴʜữɴɢ ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴʜấᴛ, ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜíɴʜ ʟà ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ʟúᴄ ᴠì ǫᴜá ᴛảɪ, ᴄʜị ᴘʜảɪ ᴋɪêᴍ ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴋʜáᴄ. Cᴏɴ ɢáɪ đᴀɴɢ ɴʜỏ, ɴʜưɴɢ ᴠì ɴʜɪệᴍ ᴠụ, 2 ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴘʜảɪ xᴀ ᴄáᴄʜ sᴜốᴛ ʜơɴ 2 ᴛʜáɴɢ. Làᴍ ᴠɪệᴄ ɴʜɪềᴜ, ʟạɪ ᴘʜảɪ ᴋʜᴏáᴄ ᴛʀêɴ ᴍìɴʜ ʙộ đồ ʙảᴏ ʜộ ɴóɴɢ ʙứᴄ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟúᴄ, ᴄʜị Tưởɴɢ ᴄʜừɴɢ ɴʜư ᴋɪệᴛ sứᴄ. Đó ʟà ǫᴜãɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠấᴛ ᴠả ɴʜấᴛ, đáɴɢ ɴʜớ ɴʜấᴛ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴇᴍ ᴠàᴏ ɴɢàɴʜ ʏ. Dù ᴠấᴛ ᴠả, ɴʜưɴɢ ʙọɴ ᴇᴍ ᴠẫɴ ʟᴜôɴ ᴛự ʜàᴏ ᴠì ɢóᴘ ᴄʜúᴛ ᴄôɴɢ sứᴄ để ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ đạɪ ᴅịᴄʜ, T. ɴóɪ.

Mộᴛ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ở Nɢʜệ Aɴ ᴋɪệᴛ sứᴄ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛ. ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ɴɢậᴍ ɴɢùɪ ᴋʜɪ đếɴ ʙâʏ ɢɪờ, ᴄʜị ᴠà ɴʜữɴɢ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ᴋʜᴏảɴ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. Đó ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ số ᴛɪềɴ ʟớɴ, ɴʜưɴɢ ʟà sự ɢʜɪ ɴʜậɴ đốɪ ᴠớɪ độɪ ɴɢũ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. Mỗɪ ʟầɴ ɴʜắᴄ đếɴ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ʟạɪ ᴄʜạɴʜ ʟòɴɢ, T. ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

Kʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ᴍà T. ɴóɪ đếɴ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄʜế độ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 16 ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đã ǫᴜʏ địɴʜ. Cụ ᴛʜể, ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đɪ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ, x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴅịᴄʜ; ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴋʜáᴍ, ᴄʜẩɴ đᴏáɴ, đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢườɪ ᴍắᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19, ɴɢʜɪ ᴍắᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄủᴀ ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ; ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ, ɢộᴘ ᴍẫᴜ, ᴘʜâɴ ᴛáᴄʜ ᴍẫᴜ, ɴɢườɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ Sᴀsʀ-Cᴏᴠ-2 ᴛạɪ ᴄơ sở ʏ ᴛế; ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴠệ sɪɴʜ, ᴛẩʏ ᴜế, ᴅɪệᴛ ᴛáᴄ ɴʜâɴ ɢâʏ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴜ đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢườɪ ᴍắᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19 sẽ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴍứᴄ 300.000 đồɴɢ/ɴɢườɪ/ɴɢàʏ.

Còɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɴɢườɪ ʙệɴʜ, ʙệɴʜ ᴘʜẩᴍ; ʙảᴏ ǫᴜảɴ ᴛử ᴛʜɪ ɴɢườɪ ʙệɴʜ; ɴɢườɪ ɢɪặᴛ đồ ᴠảɪ, ǫᴜầɴ áᴏ ʙáᴄ sĩ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ; ᴛʜᴜ ɢᴏᴍ ᴠỏ ᴄʜᴀɪ, ʟọ, ʜộᴘ ʜóᴀ ᴄʜấᴛ; ʙảᴏ ᴠệ ᴋʜᴜ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄʜ ʟʏ; ᴠệ sɪɴʜ, ᴛẩʏ ᴜế, ᴅɪệᴛ ᴛáᴄ ɴʜâɴ ɢâʏ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ; ɴɢườɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʏ ᴛế ᴛạɪ ᴄơ sở ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ᴛạɪ ɴʜà ᴠà ᴄơ sở ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ; ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ súᴄ ʀửᴀ ᴅụɴɢ ᴄụ, ᴘʜᴀ ᴄʜế ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛạɪ ᴄơ sở ʏ ᴛế để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴘʜòɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ Sᴀsʀ-Cᴏᴠ-2 sẽ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴍứᴄ 200.000 đồɴɢ/ɴɢườɪ/ɴɢàʏ.

Nʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴɢàʏ đêᴍ ɢồɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ

Mứᴄ 150.000 đồɴɢ/ɴɢườɪ/ɴɢàʏ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ (ᴋʜôɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà, ɴơɪ ʟưᴜ ᴛʀú); ɴɢườɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄưỡɴɢ ᴄʜế ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế, ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɪ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế; ɴɢườɪ ᴘʜɪêɴ ᴅịᴄʜ, độɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ 115, ᴋíᴘ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɴɢườɪ ʙị ᴄáᴄʜ ʟʏ; ʟáɪ xᴇ đưᴀ ᴄáɴ ʙộ đɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ; ɴɢườɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴛổ, ᴄʜốᴛ, đườɴɢ ᴍòɴ, ʟốɪ ᴍở ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴛᴜʏếɴ ʙɪêɴ ɢɪớɪ; ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ, ᴄảɴɢ ʙɪểɴ; ɴɢườɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛế ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ địᴀ ʙàɴ ᴅâɴ ᴄư ᴄó ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19…

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄòɴ ᴄó ᴄáᴄ ᴍứᴄ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜáᴄ ɢóᴘ ᴄôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ đạɪ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. ɴʜư ᴠậʏ, đốɪ ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ T., ᴄʜị sẽ đượᴄ ʜưởɴɢ 300.000 đồɴɢ/ɴɢàʏ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜãɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. T. ᴋʜôɴɢ ɴʜớ ʀõ ᴄʜị đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢàʏ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ɴʜưɴɢ ᴄʜị ɴʜẩᴍ ᴛíɴʜ, ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ᴄʜị đượᴄ ʜưởɴɢ ʟêɴ ᴛớɪ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Nʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄʜưᴀ đầʏ đủ  ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ Nɢʜệ Aɴ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ Sở Y ᴛế x.á.ᴄ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ᴄʜậᴍ ᴛʀễ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ, ᴛʜàɴʜ, ᴛʜị. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛừ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế, sở ʏ ᴛế ᴄũɴɢ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ɢửɪ UBND TP Vɪɴʜ đề ɴɢʜị sớᴍ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

Còɴ ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴠị ʟãɴʜ đạᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế TP. Vɪɴʜ, đã ʜơɴ 1 ɴăᴍ ɴᴀʏ, ᴋể ᴛừ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʙắᴛ đầᴜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ở TP Vɪɴʜ, ᴄáᴄ ᴋʜᴏảɴ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴍộᴛ đồɴɢ ɴàᴏ. Kʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ɴàʏ ᴋʜᴏảɴɢ 8,1 ᴛỷ đồɴɢ. Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế TP Vɪɴʜ đã 2 ʟầɴ ɢửɪ ᴠăɴ ʙảɴ ʟêɴ ᴜʙɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ ʜồɪ.

Đɪềᴜ đáɴɢ ʙᴜồɴ ʟà ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 93 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄʜᴏ đᴏàɴ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄủᴀ Hà Tĩɴʜ sᴀɴɢ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄʜᴏ TP Vɪɴʜ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʟêɴ đỉɴʜ đɪểᴍ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 8/2021 đếɴ ɴᴀʏ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả. Đâʏ ʟà ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ 152 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế đã ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʜỗ ᴛʀợ TP Vɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ 3 ɴɢàʏ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 6/2021, Nɢʜệ Aɴ ᴄũɴɢ ᴄử ᴍộᴛ đᴏàɴ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế sᴀɴɢ Hà Tĩɴʜ ɢɪúᴘ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. Và ᴄʜỉ íᴛ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ ᴘʜụ ᴄấᴘ đã đượᴄ ᴘʜíᴀ Hà Tĩɴʜ ᴄʜɪ ᴛʀả xᴏɴɢ.

Nʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế Nɢʜệ Aɴ xáᴄʜ ᴠᴀʟɪ ʟêɴ đườɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜòɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ TP Vɪɴʜ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ, địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴄʜậᴍ ᴛʀễ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 16. Đốɪ ᴠớɪ ᴋʜᴏảɴ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴍớɪ ᴄʜỉ ᴄʜɪ ᴛʀả đượᴄ 1,4 ᴛỷ đồɴɢ ᴠàᴏ đầᴜ ɴăᴍ 2021. Kɪɴʜ ᴘʜí ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ǫᴜá ʟớɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ɴɢâɴ sáᴄʜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜì ʜạɴ ʜẹᴘ. Vɪệᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả đã ᴠượᴛ ǫᴜá ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄủᴀ TP Vɪɴʜ, ᴠị ɴàʏ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, TP Vɪɴʜ ᴄòɴ ᴋʜᴏảɴɢ 10 ᴛỷ đồɴɢ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2021 đếɴ ɴᴀʏ ᴄʜưᴀ ᴄʜɪ ᴛʀả xᴏɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴘʜầɴ ʟớɴ ʟà ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế.

Tʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ʙáᴏ Nɢʜệ Aɴ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʀɪêɴɢ TP Vɪɴʜ, ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛỉɴʜ, ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴍòɴ ᴍỏɪ ᴄʜờ ᴛɪềɴ ᴘʜụ ᴄấᴘ. Tạɪ ʜᴜʏệɴ Kỳ Sơɴ, ôɴɢ Sầᴍ Văɴ Hảɪ – Gɪáᴍ đốᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜế độ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜᴜʏệɴ ᴍớɪ ᴄʜỉ ᴄʜɪ ᴛʀả đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ ᴍộᴛ ɴửᴀ. Pʜầɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ʟà ᴅᴏ ɴɢâɴ sáᴄʜ ᴄủᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄòɴ ʜạɴ ʜẹᴘ. Tươɴɢ ᴛự, ᴛạɪ ᴛʜị xã ᴄửᴀ ʟò ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ᴍớɪ ᴄʜɪ ᴛʀả đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ ᴍộᴛ ɴửᴀ… Còɴ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ Nᴀᴍ Đàɴ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜỉ ᴋʜᴏảɴɢ 200 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả. Aɴʜ ᴇᴍ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʀấᴛ ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ. Đếɴ ʙâʏ ɢɪờ ᴍà ᴍớɪ ᴄʜỉ ᴛʀả đượᴄ 200 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đɪ ᴛɪêᴍ Vắᴄ-xɪɴ, ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴄ ᴄʜưᴀ đượᴄ đồɴɢ ɴàᴏ, ᴍộᴛ ᴠị ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ Nᴀᴍ Đàɴ ʙứᴄ xúᴄ.

Mệᴛ ɴʜᴏàɪ sᴀᴜ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ở TP Vɪɴʜ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠị ɴàʏ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄʜậᴍ ᴛʀễ ᴍà ᴛʜủ ᴛụᴄ để ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙấᴛ ᴄậᴘ, ᴋʜɪếɴ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴋʜôɴɢ ʜàɪ ʟòɴɢ. Cụ ᴛʜể, ᴛʀướᴄ đâʏ ǫᴜʏ địɴʜ ɴɢườɪ đɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ Cᴏᴠɪᴅ-19 sẽ đượᴄ ᴘʜụ ᴄấᴘ 7.500 đồɴɢ/ᴍũɪ, ɴêɴ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʀấᴛ ᴘʜấɴ ᴋʜởɪ. Nʜưɴɢ sᴀᴜ đó ʟạɪ ǫᴜʏ địɴʜ ʟạɪ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 150.000 đồɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴄʜứɴɢ ᴄʜỉ ʏ ᴋʜᴏᴀ ᴍớɪ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛʀướᴄ đâʏ để ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴘʜảɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ, ɢồᴍ ᴄả ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴅâɴ ǫᴜâɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ… Để ʙố ᴛʀí đượᴄ ᴍộᴛ ʙàɴ ᴛɪêᴍ, ᴍấᴛ ᴄả ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢườɪ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ. Bâʏ ɢɪờ ǫᴜʏ địɴʜ ɴʜư ᴛʜế, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴠề ᴄũɴɢ ᴄʜả ʙɪếᴛ ᴄʜɪᴀ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴇᴍ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ, ᴠị ɴàʏ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴠɪệᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄòɴ ᴄó ʙấᴛ ᴄậᴘ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀả ᴛɪềɴ xăɴɢ xᴇ ᴋʜɪ ᴘʜảɪ ᴄó ʜóᴀ đơɴ ᴍớɪ đượᴄ ᴄʜɪ ᴛʀả.

Đâʏ ʟà ᴛʜựᴄ ᴛʀạɴɢ ᴄʜᴜɴɢ. ɴʜɪềᴜ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʀấᴛ ʙᴜồɴ ʟòɴɢ. Tʜᴇᴏ ᴛôɪ ᴄấᴘ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄũɴɢ ɴɢồɪ ʟạɪ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ để sớᴍ ᴄó ᴘʜươɴɢ áɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ᴠị ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.