• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

21;00 22/6

Byadmin

Jun 22, 2022

Đề ɴɢʜị Bộ Cʜíɴʜ ᴛʀị ᴋỷ ʟᴜậᴛ ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TPHCM Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ

Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ đề ɴɢʜị Bộ Cʜíɴʜ ᴛʀị xᴇᴍ xéᴛ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ,

Ủʏ ᴠɪêɴ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, Pʜó Tʀưởɴɢ ʙᴀɴ Kɪɴʜ ᴛế Tʀᴜɴɢ ươɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TPHCM.

Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠừᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 16, ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛừ ɴɢàʏ 20 – 22/6.

Tạɪ ᴋỳ ʜọᴘ ɴàʏ, Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ đã xᴇᴍ xéᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙᴀɴ ᴄáɴ sự đảɴɢ UBND TPHCM ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2016-2021.

Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ, ʙᴀɴ ᴄáɴ sự đảɴɢ UBND TPHCM đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ, ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ; ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ, để UBND ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ᴛàɪ sảɴ ɴʜà ɴướᴄ.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ – ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TPHCM.

Nʜɪệᴍ ᴋỳ 2016-2021, xảʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠụ áɴ, ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄả ɴướᴄ. Nʜɪềᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ đảɴɢ, đảɴɢ ᴠɪêɴ ʙị xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ, ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄả ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜủ ᴄʜốᴛ ᴄủᴀ UBND ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠà ᴄáᴄ sở, ɴɢàɴʜ… ʙị xử ʟý ʜìɴʜ sự.

Tʜᴇᴏ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ, ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ đã ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴋʜó ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ, ʟàᴍ ᴛʜấᴛ ᴛʜᴏáᴛ ʀấᴛ ʟớɴ ᴛàɪ sảɴ, ɴɢâɴ sáᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ, ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄấᴘ ủʏ ᴠà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

Xéᴛ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴠɪ ᴘʜạᴍ; ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ, Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ Bᴀɴ Tʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ Sở Xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà Bᴀɴ Tʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ Văɴ ᴘʜòɴɢ UBND ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2015-2020.

Cơ ǫᴜᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜɪểɴ ᴛʀáᴄʜ ôɴɢ Võ Văɴ Hᴏᴀɴ, Tʜàɴʜ ủʏ ᴠɪêɴ, Ủʏ ᴠɪêɴ Bᴀɴ Cáɴ sự đảɴɢ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ɴɢᴜʏêɴ Bí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ UBND TPHCM.

Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ đề ɴɢʜị Bộ Cʜíɴʜ ᴛʀị xᴇᴍ xéᴛ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ Bᴀɴ Cáɴ sự đảɴɢ UBND ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2016-2021 ᴠà ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ, Ủʏ ᴠɪêɴ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, Pʜó Tʀưởɴɢ ʙᴀɴ Kɪɴʜ ᴛế Tʀᴜɴɢ ươɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ Pʜó Bí ᴛʜư Tʜàɴʜ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ Bí ᴛʜư Bᴀɴ Cáɴ sự đảɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ᴛʜàɴʜ ᴘʜố.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ Bᴀɴ Tʜườɴɢ ᴠụ Tʜàɴʜ ủʏ TPHCM ᴄʜỉ đạᴏ, xᴇᴍ xéᴛ, xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ 59 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê Bếɴ Tʀᴇ; ʟà Tɪếɴ sĩ Kɪɴʜ ᴛế; Ủʏ ᴠɪêɴ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ ᴋʜóᴀ xɪ, xɪɪ, xɪɪɪ. Ôɴɢ ᴛừɴɢ ᴋɪɴʜ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ: Bí ᴛʜư Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Đᴏàɴ; Bí ᴛʜư Tỉɴʜ ủʏ Bếɴ Tʀᴇ; Pʜó Bí ᴛʜư Tʜàɴʜ ủʏ TPHCM, Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TPHCM.

Cᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 8/2021, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ ʀờɪ TPHCM ʀᴀ Hà Nộɪ ɴʜậᴍ ᴄʜứᴄ Pʜó Tʀưởɴɢ ʙᴀɴ Kɪɴʜ ᴛế Tʀᴜɴɢ ươɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴍɪễɴ ɴʜɪệᴍ ᴄʜứᴄ ᴠụ Cʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. ʀờɪ ᴄươɴɢ ᴠị ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜɪ đó, ôɴɢ ʙàʏ ᴛỏ áʏ ɴáʏ ᴠì ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ʜứᴀ ᴠà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TPHCM ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄʜưᴀ ᴛʀòɴ, ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴅở ᴅᴀɴɢ.

Tʀᴏɴɢ đó, ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ ᴛʀăɴ ᴛʀở ɴʜɪềᴜ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ TPHCM ᴋʜɪếᴜ ɴạɪ ᴛạɪ ᴅự áɴ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴍớɪ Tʜủ Tʜɪêᴍ.

Cᴜốɪ ɴăᴍ 2018, ᴋʜɪ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Cʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴠề ᴅự áɴ ɴàʏ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜàɴʜ Pʜᴏɴɢ đã ᴅàɴʜ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ Tʜủ Tʜɪêᴍ. Kʜɪ đó, ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ TPHCM ᴄáᴄ ᴛʜờɪ ᴋỳ, ôɴɢ ʙàʏ ᴛỏ: Tậɴ đáʏ ʟòɴɢ ᴍìɴʜ, ᴛôɪ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ xɪɴ ʟỗɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ Tʜủ Tʜɪêᴍ ᴠì ɴʜữɴɢ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴍớɪ Tʜủ Tʜɪêᴍ. Cʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛʜấʏ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠà ᴛʜựᴄ ᴛâᴍ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ʟàᴍ ʜếᴛ sứᴄ ᴍìɴʜ ᴠì ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ Tʜủ Tʜɪêᴍ, ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴋʜᴏᴀɴ ɴʜượɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.