• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

9;00 29/4

Byadmin

Apr 28, 2022

Tʜươɴɢ Tíɴ: Bỏ ɴɢʜề Sʜɪᴘᴘᴇʀ ‘Tôɪ ʙỏ ᴘʜố ᴠề ǫᴜê ᴠì ᴄʜáɴ sốɴɢ ʟᴀʏ ʟắᴛ’ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ ɢì để ᴄó ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ

Tàɪ ᴛ.ử Tʜươɴɢ Tíɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙỏ ɴɢʜề sʜɪᴘᴘᴇʀ, ᴠề Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ ᴄùɴɢ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴠì ᴄʜáɴ sốɴɢ ʙấᴘ ʙêɴʜ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố.

Cʜɪềᴜ 29/3, Tʜươɴɢ Tíɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙấᴛ ɴɢờ ᴋʜɪ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ʀộ ʟêɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ôɴɢ ǫᴜᴀ đờɪ. Nɢʜệ sĩ ɴóɪ đᴀɴɢ ɴɢủ ᴛʜì ɴʜậɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄú đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɢọɪ đếɴ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄùɴɢ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴠề ǫᴜê ɴʜà ở Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ, Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛừ ᴅịᴘ ᴛếᴛ, đếɴ ɴᴀʏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʀở ʟạɪ TP HCM. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Tôɪ ᴠề ǫᴜê ᴠì ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sốɴɢ ʟᴀʏ ʟắᴛ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ ɢì để ᴄó ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ. Hơɴ ᴍộᴛ ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʟờɪ ᴍờɪ đóɴɢ ᴘʜɪᴍ ɴàᴏ.

Tʜươɴɢ Tíɴ ʟàᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴘʜɪᴍ đóɴɢ.

Cᴜốɪ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜỏɪ Cᴏᴠɪᴅ-19, ôɴɢ đượᴄ ᴍộᴛ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ đề ɴɢʜị ʟàᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴄʜᴏ ǫᴜáɴ ăɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ. Làᴍ đượᴄ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ, ôɴɢ xɪɴ ɴɢʜỉ ᴠì ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ ᴛʜể ᴛʀạɴɢ, ᴄʜâɴ ᴄòɴ ᴄʜịᴜ ᴅɪ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ʟầɴ đ.ộ.ᴛ ǫ.ᴜỵ đầᴜ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴅọɴ đồ đạᴄ ᴋʜỏɪ ɴʜà ᴛʀọ ᴄũ ở ǫᴜậɴ 12, ᴄòɴ ɴợ ᴠàɪ ᴛʜáɴɢ ᴛɪềɴ ᴘʜòɴɢ ɴʜưɴɢ đượᴄ ᴄʜủ ᴛʀọ ᴄʜᴏ ᴋʜấᴛ.

Hᴀɪ ᴛʜáɴɢ ᴠề ǫᴜê, ɴɢʜệ sĩ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅù ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄòɴ ʙấᴘ ʙêɴʜ, ôɴɢ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ ʜơɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴍưᴜ sɪɴʜ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. Tʜươɴɢ Tíɴ ʙỏ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄũ, ᴛʜᴀʏ sɪᴍ ᴍớɪ để ᴛʀáɴʜ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ ᴄũ ʟɪêɴ ʟạᴄ. Tʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ, ôɴɢ ʙắᴛ xᴇ ᴛʜăᴍ ʙạɴ ʜữᴜ, đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ở ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʟâɴ ᴄậɴ, ôɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ xôɴɢ ᴘʜᴀ ᴠớɪ ᴘʜɪᴍ ảɴʜ ᴛʜậᴘ ɴɪêɴ 1980. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ɴóɪ: Aɴ ủɪ ʟà đếɴ đâᴜ, ᴋʜáɴ ɢɪả đềᴜ ɴʜậɴ ʀᴀ ᴛôɪ, ᴛᴀʏ ʙắᴛ ᴍặᴛ ᴍừɴɢ. Có ɴɢườɪ ʙᴀɴ đầᴜ ɴɢờ ɴɢợ ᴠì ᴋʜôɴɢ ɴɢʜĩ ᴛôɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở đâʏ, sᴀᴜ đó ᴠᴜɪ ᴠẻ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ, đề ɴɢʜị ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴋỷ ɴɪệᴍ.

Tʜươɴɢ Tíɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ǫᴜê ᴄũɴɢ ᴠì ᴍᴜốɴ Bùɪ Tʜᴀɴʜ Tʜảᴏ – ᴄᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ – đượᴄ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴏáɴɢ đãɴɢ ʜơɴ. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟúᴄ ᴄòɴ ở TP HCM, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛáᴍ ᴛᴜổɪ ɴʜɪềᴜ ʟúᴄ ʙᴜồɴ ᴠì ᴄʜỉ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ 20 ᴍ2, ᴋʜôɴɢ đượᴄ đếɴ ᴛʀườɴɢ ᴠì ʟúᴄ đó ᴅịᴄʜ ᴄòɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. Về ǫᴜê, ᴄô ʙé ᴄó ʙạɴ ʙè đồɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ʟứᴀ. Ôɴɢ ɴóɪ: ʙé ʟᴀɴʜ ʟợɪ ʟắᴍ, ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ʙị ɢɪáɴ đᴏạɴ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍà ɴᴀʏ đã ᴛʜᴇᴏ ᴋịᴘ ᴄáᴄ ʙạɴ ở ʟớᴘ, ʙɪếᴛ đọᴄ, ᴠɪếᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛʜạᴏ. ʙé ʀấᴛ ᴄó ɴɢʜị ʟựᴄ, ᴄó ʟẽ ᴄũɴɢ ᴠì ʙɪếᴛ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʜơɴ ʙạɴ ʙè.

* Tʜươɴɢ Tíɴ ɴóɪ ᴠề ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛáᴍ ᴛᴜổɪ

Nɢʜệ sĩ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜɪệᴘ ᴘʜɪᴍ ảɴʜ. Ôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀêᴜ ᴄᴏɴ ʟà đạᴏ ᴅɪễɴ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴠì ʙé ʜᴀʏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙố ᴅɪễɴ xᴜấᴛ. Mỗɪ ʟầɴ ôɴɢ ᴠề ɴʜà ᴛʀễ, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʀáᴄʜ: ʜôᴍ ɴᴀʏ ʙᴀ ᴠề ᴛʀễ đó ɴʜᴀ, ʀồɪ ᴘʜạᴛ ôɴɢ ᴅɪễɴ ᴍộᴛ đᴏạɴ ᴋịᴄʜ ᴅᴏ ʙé ᴛự ɴɢʜĩ, xᴏɴɢ ᴍớɪ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ đɪ ɴɢủ. Ôɴɢ ɴóɪ: ᴄᴏɴ ɢáɪ ʟà ɴɪềᴍ ᴀɴ ủɪ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟúᴄ ᴛᴜổɪ ɢɪà. Gɪờ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴏɴɢ ướᴄ ɢì ɴʜɪềᴜ, ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ đềᴜ đặɴ để ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ. Ôɴɢ ᴅự ᴛíɴʜ xɪɴ ʟàᴍ ở đàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ᴍở ᴍộᴛ ᴛɪệᴍ ᴛạᴘ ʜóᴀ ɴʜỏ, ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴠợ ǫᴜảɴ ʟý. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴếᴜ ᴄó ʟờɪ ᴍờɪ ᴅɪễɴ, ôɴɢ sẽ ᴛʜᴜ xếᴘ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴛʀở ʟạɪ TP HCM ᴠì ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴍê đóɴɢ ᴘʜɪᴍ.

Tʀᴀɴʜ ᴛʜủ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɴʜàɴ ʀỗɪ, Tʜươɴɢ Tíɴ ᴘʜáᴄ ᴛʜảᴏ ʜồɪ ᴋý ᴛʜứ ʜᴀɪ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɢầɴ đâʏ, ᴍộᴛ ᴄâʏ ʙúᴛ ở Hà Nộɪ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ôɴɢ, ʙàɴ ý ᴛưởɴɢ ᴠɪếᴛ sáᴄʜ. ᴋʜáᴄ ᴄᴜốɴ đầᴜ – ʀᴀ ᴍắᴛ ɴăᴍ 2015, ᴄʜủ ʏếᴜ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ đờɪ ᴛư ᴛìɴʜ áɪ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴍᴜốɴ ᴄó ᴛʜêᴍ sáᴄʜ ɴóɪ ᴠề ɢắɴ ʙó ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠớɪ sâɴ ᴋʜấᴜ, ᴍàɴ ảɴʜ. Ôɴɢ ᴅự địɴʜ ᴋể ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ʜậᴜ ᴛʀườɴɢ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄáᴄ ᴠᴀɪ ʟàᴍ ɴêɴ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ, ɴʜư Sáᴜ Tâᴍ (Bɪệᴛ độɴɢ Sàɪ Gòɴ), Tʜɪếᴜ ᴛá Lưᴜ Kỳ Vọɴɢ (Váɴ ʙàɪ ʟậᴛ ɴɢửᴀ), Tướɴɢ ᴄư.ớᴘ Bạᴄʜ Hảɪ Đườɴɢ (Săɴ ʙắᴛ ᴄư.ớᴘ – SBC)… Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ᴅàɴʜ ʀᴀ ᴠàɪ ᴄʜươɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴅɪễɴ xᴜấᴛ sᴜốᴛ 40 ɴăᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜề ᴄʜᴏ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴛʀẻ. Sắᴘ ᴛớɪ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʀᴀ ʜà ɴộɪ ᴋʜᴏảɴɢ 10 ɴɢàʏ để ʙắᴛ ᴛᴀʏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ấɴ ᴘʜẩᴍ.

Tʜươɴɢ Tíɴ sɪɴʜ ɴăᴍ 1956, ᴛừɴɢ ʜọᴄ ᴛạɪ Tʀườɴɢ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Âᴍ ɴʜạᴄ – ᴋịᴄʜ ɴɢʜệ Sàɪ Gòɴ. Bᴀɴ đầᴜ, ôɴɢ ᴛừɴɢ đầᴜ ǫᴜâɴ ᴄʜᴏ Đᴏàɴ ᴋịᴄʜ ɴóɪ ᴄửᴜ ʟᴏɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʀồɪ Đᴏàɴ Kɪᴍ Cươɴɢ. Tạɪ Đᴏàɴ Kɪᴍ Cươɴɢ, Tʜươɴɢ Tíɴ đóɴɢ ᴄặᴘ ᴠớɪ ᴋỳ ɴữ Kɪᴍ Cươɴɢ ᴠà ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠở ᴅɪễɴ ɢâʏ ấɴ ᴛượɴɢ ᴍạɴʜ ᴠớɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ɴʜư ʙôɴɢ ʜồɴɢ ᴄàɪ áᴏ, ᴠựᴄ ᴛʜẳᴍ ᴄʜɪềᴜ ᴄᴀᴏ, ʜᴜʏềɴ ᴛʜᴏạɪ ᴍẹ, ᴛᴀɴʜɪᴀ…

Về sᴀᴜ, ôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đɪệɴ ảɴʜ ᴠà ɢʜɪ ᴅấᴜ ấɴ ᴛʀᴏɴɢ Váɴ ʙàɪ ʟậᴛ ɴɢửᴀ, SBC, Bɪệᴛ độɴɢ sàɪ ɢòɴ, Cʜɪếɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜɪᴀ ɴửᴀ ᴠầɴɢ ᴛʀăɴɢ… ɴăᴍ 2015, Tʜươɴɢ Tíɴ ʀᴀ ᴍắᴛ ʜồɪ ᴋý ᴍộᴛ đờɪ ɢɪôɴɢ ʙãᴏ.ᴛʀᴏɴɢ sáᴄʜ, ɴɢᴏàɪ ᴛʜᴜậᴛ ʟạɪ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴛʜăɴɢ ᴛʀầᴍ, ôɴɢ ᴄòɴ ᴋể ʟạɪ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴛìɴʜ áɪ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đẹᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʟàɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀí ᴍộᴛ ᴛʜờɪ.

Tʜáɴɢ 2/2021, ɴɢʜệ sĩ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠì đ.ộ.ᴛ ǫ.ᴜỵ, đượᴄ ᴍộᴛ số đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ. Lúᴄ đó, ɴɢʜệ sĩ Tʀịɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ – đàɴ ᴇᴍ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ – ᴛʀíᴄʜ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛɪềɴ để ᴛʜᴀʏ Tʜươɴɢ Tíɴ ᴍᴜᴀ ɢóɪ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ôɴɢ. Cᴜốɪ ɴăᴍ 2021, ᴠợ ᴄʜồɴɢ Tʜươɴɢ Tíɴ ᴍᴜốɴ Tʀịɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ số ᴄòɴ ʟạɪ để ɢửɪ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ʟấʏ ᴛɪềɴ ʟãɪ đóɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢáɪ. Cʜị đồɴɢ ý ᴛʀᴀᴏ ʟạɪ ᴛɪềɴ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ ᴠɪếᴛ ɢɪấʏ ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ sử ᴅụɴɢ số ᴛɪềɴ đúɴɢ ᴍụᴄ đíᴄʜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.