• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

19:00 30/06/2022

Byadmin

Jun 30, 2022

Bộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Y ᴛế Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ ᴛự ᴛ.ử?

Pʜó Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ C03 Bộ Côɴɢ ᴀɴ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ, ᴄựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Y ᴛế, ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ, ᴄựᴜ Gɪáᴍ đốᴄ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Bạᴄʜ Mᴀɪ, ᴛự ᴛ.ử.

Cʜɪềᴜ 30.6, Bộ Côɴɢ ᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ 6 ᴛʜáɴɢ đầᴜ ɴăᴍ 2022, ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʀọɴɢ ᴛâᴍ 6 ᴛʜáɴɢ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ. ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴅᴏ Tʜượɴɢ ᴛướɴɢ Tʀầɴ Qᴜốᴄ Tỏ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Côɴɢ ᴀɴ, ᴄʜủ ᴛʀì.

Bộ Côɴɢ ᴀɴ ɴóɪ ᴠề 3 ᴛʀɪệᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ Vɪệᴛ Á ɴʜậᴘ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ

Tạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ, Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Tʜàɴʜ, Pʜó Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴋɪɴʜ ᴛế, ʙᴜôɴ ʟ.ậ.ᴜ (C03) Bộ Côɴɢ ᴀɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ Vɪệᴛ Á (ᴄôɴɢ ᴛʏ Vɪệᴛ Á) ᴠớɪ 4 ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ.

Sᴀɪ ᴘʜạᴍ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ đề ᴛàɪ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ, sảɴ xᴜấᴛ, ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ᴄʜᴏ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴍóᴄ ɴɢᴏặᴄ, ᴄʜɪ ᴛɪềɴ để ᴛʀúɴɢ ᴛʜầᴜ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ.

Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Tʜàɴʜ, Pʜó Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ C03, ᴛʀả ʟờɪ ᴛạɪ ʜọᴘ ʙáᴏ

Về 3 ᴛʀɪệᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ Vɪệᴛ Á ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴛừ Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ, Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Tʜàɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, số ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ɴàʏ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ Vɪệᴛ Á ɴʜậᴘ ᴠề để ᴛàɪ ᴛʀợ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ɴʜậᴘ ᴠề để ᴅáɴ ᴛᴇᴍ, đóɴɢ ᴍáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʀồɪ ʙáɴ ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ɴʜư ᴅư ʟᴜậɴ đồɴ đᴏáɴ.

Tʜᴇᴏ Bộ Côɴɢ ᴀɴ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙị ᴄᴀɴ Pʜᴀɴ Qᴜốᴄ Vɪệᴛ, ᴄựᴜ Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ Vɪệᴛ Á, ᴋʜᴀɪ đã ᴛʜᴜ ʟãɪ 4.000 ᴛỉ đồɴɢ ᴠà ᴄʜɪ “ʙôɪ ᴛʀơɴ” ᴋʜᴏảɴɢ 800 ᴛỉ đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đốɪ ᴛáᴄ để đượᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đạɪ ᴅɪệɴ Bộ Côɴɢ ᴀɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, đâʏ ᴄʜỉ ʟà ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, ᴄʜưᴀ ᴘʜảɪ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ.

Tʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ, ᴛớɪ ɴᴀʏ, Bộ Côɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ɢầɴ 80 ʙị ᴄᴀɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Y ᴛế Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ, ᴄựᴜ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP.Hà Nội Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ, Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ KH-CN Pʜạᴍ Côɴɢ Tạᴄ… ᴠà ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄáɴ ʙộ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, CDC ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ.

Nɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP.Hà Nội Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ ʙị ʙắᴛ

Tʀướᴄ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄó ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ôɴɢ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ ᴠà Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ?, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Tʜàɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đốɪ ᴠớɪ 2 ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ, ᴍỗɪ ʙị ᴄᴀɴ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴍộᴛ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. Ôɴɢ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴛộɪ “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ sảɴ ɴʜà ɴướᴄ ɢâʏ ᴛʜấᴛ ᴛʜᴏáᴛ, ʟãɴɢ ᴘʜí”, ᴄòɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ”.

“Cáᴄ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴàʏ đềᴜ ᴛʜể ʜɪệɴ ʀõ ᴠɪệᴄ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʜế ɴàᴏ đếɴ ᴠụ áɴ. Vớɪ ôɴɢ Lᴏɴɢ ᴄó ᴠụ ʟợɪ ᴍớɪ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ đó”, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Tʜàɴʜ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴠụ áɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả sẽ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ đếɴ ʙáᴏ ᴄʜí.

Kʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ ᴛự ᴛ.ử

Về ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Y ᴛế Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ ᴠà ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ, ᴄựᴜ Gɪáᴍ đốᴄ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Bạᴄʜ Mᴀɪ, ᴛự ᴛ.ử ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɪ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠà ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Tʜàɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đâʏ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ, ʜᴀɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ đᴀɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜế độ đầʏ đủ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴠà ᴛâᴍ ʟý ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ổɴ địɴʜ.

“Kʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴛự ᴛ.ử, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ʀấᴛ ʙứᴄ xúᴄ, đề ɴɢʜị ʙáᴏ ᴄʜí ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đíɴʜ ᴄʜíɴʜ”, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Tʜàɴʜ ɴóɪ.

Newsstove

Leave a Reply

Your email address will not be published.