• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

15;00 30/6

Byadmin

Jun 30, 2022

Cảɴʜ ᴄáᴏ ɴɢᴜʏêɴ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự Đắᴋ Lắᴋ

UBKT Tỉɴʜ ủʏ Đắᴋ Lắᴋ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ôɴɢ Bùɪ Đăɴɢ Tʜủʏ, ɴɢᴜʏêɴ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự Đắᴋ Lắᴋ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ.

Nɢàʏ 29-6, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ UBKT Tỉɴʜ ủʏ Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ᴄó ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ địɴʜ ᴋỳ ʟầɴ ᴛʜứ 18, ǫᴜᴀ đó xᴇᴍ xéᴛ, ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ.

Đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ Bùɪ Đăɴɢ Tʜủʏ, ɴɢᴜʏêɴ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự Đắᴋ Lắᴋ, UBKT Tỉɴʜ ủʏ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ, ᴛừ ɴăᴍ 2012 đếɴ ᴛʜáɴɢ 3-2020, ᴠớɪ ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ʟà Bí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự ᴛỉɴʜ, ʟà ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ, ôɴɢ Tʜủʏ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ, ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Đảɴɢ ủʏ ᴠà Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự ᴛỉɴʜ.

Tʜᴇᴏ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ, ǫᴜảɴ ʟý, đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ôɴɢ ᴄòɴ ᴛʜɪếᴜ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ; ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ᴛᴜʏểɴ ᴅụɴɢ, đɪềᴜ độɴɢ, ʟᴜâɴ ᴄʜᴜʏểɴ, ʙổ ɴʜɪệᴍ, ʙổ ɴʜɪệᴍ ʟạɪ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙảᴏ đảᴍ đɪềᴜ ᴋɪệɴ, ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ, ᴛʜủ ᴛụᴄ ǫᴜʏ địɴʜ; ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ɴăᴍ 2018 ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴠụ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự (ᴛạɪ Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự ᴛỉɴʜ) ᴄòɴ ᴄó sᴀɪ ᴘʜạᴍ.

Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ.

Nʜữɴɢ ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ ɢâʏ ᴅư ʟᴜậɴ, ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ ɴɢàɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ ᴅâɴ sự ᴛỉɴʜ, ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ đảɴɢ, đơɴ ᴠị ᴠà ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Tʜủʏ  ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ ᴠề xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, xéᴛ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ, ᴛáᴄ ʜạɪ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ, UBKT Tỉɴʜ ủʏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ôɴɢ Tʜủʏ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ.

Cũɴɢ ᴛạɪ ᴋỳ ʜọᴘ ɴàʏ, UBKT Tỉɴʜ ủʏ đã xᴇᴍ xéᴛ, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴍộᴛ số ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴋʜáᴄ.

Tʀướᴄ đó, ɴʜư ᴘʟᴏ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴛʀướᴄ đó, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ Tổɴɢ Cụᴄ THADS ᴄʜỉ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ Cụᴄ THADS Đắᴋ Lắᴋ. Tʜᴇᴏ đó, Cụᴄ THADS ᴛỉɴʜ ɴàʏ ᴄòɴ ᴍấᴛ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛᴜʏểɴ ᴅụɴɢ, ʙổ ɴʜɪệᴍ, đɪềᴜ độɴɢ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ.

Cụ ᴛʜể, ᴛừ ɴăᴍ 2012 đếɴ 2016, Cụᴄ THADS Đắᴋ Lắᴋ xéᴛ ᴛᴜʏểɴ 27 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ xéᴛ ᴛᴜʏểɴ ᴄó 6/27 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜưᴀ ᴄó ʙằɴɢ ᴄử ɴʜâɴ ʟᴜậᴛ. Tʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2012-2016, Cụᴄ THADS Đắᴋ Lắᴋ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đɪềᴜ độɴɢ, ʙổ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜưɴɢ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đầʏ đủ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜồɴ ɴʜâɴ sự ᴛừ ɴơɪ ᴋʜáᴄ đếɴ.

Tʀᴏɴɢ số ɴàʏ, ɴɢàʏ 27-1-2016, ôɴɢ Tʜủʏ ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙổ ɴʜɪệᴍ ʙà Pʜᴀɴ Tʜị Lᴏᴀɴ ʟàᴍ Pʜó Cʜɪ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cʜɪ Cụᴄ THADS ᴛʜị xã Bᴜôɴ Hồ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛậᴘ ᴛʜể ʟãɴʜ đạᴏ. Tʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ʙà Lᴏᴀɴ ᴄʜưᴀ đủ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴛʀìɴʜ độ ʟý ʟᴜậɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị để đượᴄ ʙổ ɴʜɪệᴍ.

Tɪếᴘ đếɴ, ɴɢàʏ 28-4-2017, ôɴɢ Tʜủʏ ʟạɪ ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đɪềᴜ độɴɢ ʙà Lᴏᴀɴ ᴛừ ᴛʜị xã Bᴜôɴ Hồ ᴠề ʟàᴍ Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáɴ ʙộ Cụᴄ THADS Đắᴋ Lắᴋ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʟãɴʜ đạᴏ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ʙà Lᴏᴀɴ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄʜưᴀ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ɴơɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ. Vàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ʙà Lᴏᴀɴ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴛʜɪếᴜ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ʟý ʟᴜậɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị…

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, Cụᴄ THADS Đắᴋ Lắᴋ ᴄòɴ ᴄử ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Hữᴜ Văᴍ, Pʜó Cʜɪ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cʜɪ Cụᴄ THADS ʜᴜʏệɴ Eᴀ Súᴘ – ᴛʜɪ ɴâɴɢ ɴɢạᴄʜ ᴠà ʙổ ɴʜɪệᴍ ᴠàᴏ ɴɢạᴄʜ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋʜɪ ôɴɢ ɴàʏ ᴄʜưᴀ ʜếᴛ áɴ ᴋỷ ʟᴜậᴛ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, Cụᴄ THADS Đắᴋ Lắᴋ đã đɪềᴜ độɴɢ 19 ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛùʏ ᴛɪệɴ, ᴋʜôɴɢ đầʏ đủ ᴄáᴄ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ…

Kʜôɴɢ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴóɪ ᴛʀêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, Cụᴄ THADS ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ ɢỗ ʟậᴜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự.

Cụ ᴛʜể, ɴăᴍ 2017, Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ THADS ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ ᴛịᴄʜ ᴛʜᴜ sᴜɴɢ ǫᴜỹ ɴʜà ɴướᴄ ʜơɴ 622 ᴍ3 ɢỗ ʟậᴜ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, Bộ Côɴɢ ᴀɴ. số ɢỗ ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ ɴàʏ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛʏ TNHH Hɪềɴ Tʜáɪ (ᴛạɪ TP Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ).

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ số ᴛàɪ sảɴ ᴛʀêɴ để sᴜɴɢ ᴄôɴɢ ǫᴜỹ ɴʜà ɴướᴄ ᴛʜì ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ x.á.ᴄ địɴʜ, ᴄó 54 ʟóɴɢ ɢỗ ᴠớɪ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ 12,3ᴍ3 ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴄʜủɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜᴇᴏ ʙảɴɢ ᴋê ʟâᴍ sảɴ ᴍà Cơ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Bộ Côɴɢ ᴀɴ đã ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ Cụᴄ THADS ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ…

Cáᴄ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʟà ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴʜưɴɢ ᴄʜậᴍ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴠà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ, ᴛʀướᴄ ɴʜấᴛ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ôɴɢ Bùɪ Đăɴɢ Tʜủʏ…

Sᴀᴜ đó, ôɴɢ Tʜủʏ ᴄó đơɴ xɪɴ ɴɢʜỉ ᴠɪệᴄ.

Đếɴ ᴛʜáɴɢ 8-2021, Bộ Tư ᴘʜáᴘ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜôɪ ᴠɪệᴄ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ Bùɪ Đăɴɢ Tʜủʏ. Vị ɴàʏ đượᴄ ɴɢʜỉ ᴛʜôɪ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 1-8.

Tʜᴇᴏ ʜ.ᴛʀƯỜɴɢ/ ᴘʟᴏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.