• Fri. Aug 12th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

16;00 28/4

Byadmin

Apr 28, 2022

Nóɴɢ: Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜê ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʟỏɴɢ ʟẻᴏ ᴄʜứ ở Mỹ ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ʟắᴍ!?

Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ồɴ àᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄá ɴʜâɴ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ʟùᴍ xùᴍ ʜôɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴠà ʙầᴜ sʜᴏᴡ Lɪêɴ Pʜạᴍ.

Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴠà ʙầᴜ sʜᴏᴡ Lɪêɴ Pʜạᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟʏ ʜôɴ

Tʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 4, ᴛòᴀ ᴛʜượɴɢ ᴛʜẩᴍ ǫᴜậɴ Cᴀᴍ (ʙᴀɴɢ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, Mỹ) ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ʟᴜậᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴄó ᴘʜáɴ ǫᴜʏếᴛ ʟʏ ʜôɴ sᴀᴜ ɢầɴ 8 ᴛʜáɴɢ ɴʜậɴ đơɴ. Tʜᴇᴏ đó, ʙầᴜ sʜᴏᴡ Lɪêɴ Pʜạᴍ ʟà ɴɢườɪ đơɴ ᴘʜươɴɢ ɴộᴘ đơɴ ʟʏ ʜôɴ ʀᴀ ᴛ.ò.ᴀ. Dᴏ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɴ đốɪ, ᴛ.ò.ᴀ á.ɴ Mỹ đã ᴘʜáɴ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜɪếᴍ ᴅɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ʙêɴ ɴɢᴜʏêɴ đơɴ.

Tʜôɴɢ ᴛɪɴ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʟʏ ʜôɴ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. Cʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ʟʏ ʜôɴ, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ: “Tôɪ ᴄó ᴘʜảɪ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ đâᴜ ᴍà ᴘʜảɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ăɴ ᴄ.ắ.ᴘ đồ ɴʜà ᴀɪ ʜᴀʏ ʙị ᴀɪ ᴠᴜ ᴏᴀɴ ᴍà ʟêɴ ᴛɪếɴɢ. Aɪ ᴍᴜốɴ ɴɢʜĩ sᴀᴏ ᴛʜì ɴɢʜĩ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄầɴ ʙɪếᴛ ᴛʜì sẽ ʙɪếᴛ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ᴠà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴄả ʜᴀɪ ʙêɴ.

Tôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙɪếᴛ. ᴛôɪ đếɴ ᴠớɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙằɴɢ ɢɪọɴɢ ʜáᴛ ᴠà ᴛàɪ ɴăɴɢ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ đếɴ ᴠớɪ ʜọ ᴠì ᴛôɪ ᴄó 3-4 đứᴀ ᴄᴏɴ, ᴠì ᴄó 5-6 ʙà ᴍẹ…

Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄʜᴜʏệɴ đờɪ ᴛư ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ

Kʜɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙɪếᴛ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴠề ɴɢʜệ sĩ, ʜọ sẽ ᴍᴜốɴ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ᴛʜứ ᴋʜáᴄ ɴữᴀ. Tôɪ ᴛʜíᴄʜ ʜọ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠà ᴍãɪ ᴍãɪ ᴛò ᴍò ᴠề ᴛôɪ. Cứ để ᴄʜᴏ ʜọ ᴛò ᴍò đɪ. Đó ʟà ᴄáᴄʜ ᴛôɪ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛừ đầᴜ. Tôɪ ʟᴜôɴ ᴍᴜốɴ ʜọ ᴋʜó ʜɪểᴜ ᴠề ᴛôɪ. Họ ɴóɪ ᴛôɪ ɢ.ᴀ.ʏ ᴄũɴɢ đượᴄ, đàɴ ôɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ, ᴋɪểᴜ ɢì ᴄũɴɢ đượᴄ ʜếᴛ ᴛʀơɴ. Họ ᴄó ǫᴜʏềɴ ɴɢʜĩ ᴠà ɴóɪ. Còɴ ᴛôɪ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ɢì ʜếᴛ, ɢɪữ ɪᴍ ʟặɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʟᴜậᴛ sư ᴛớɪ, ᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đờɪ ᴛư ɴɢʜệ sĩ ᴍà ᴄʜỉ ɴêɴ ᴄʜú ý ᴠàᴏ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ᴍà ɴɢʜệ sĩ đó ᴍᴀɴɢ ʟạɪ. “Đờɪ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴀʏ ʏêᴜ đươɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙổ íᴄʜ ᴠà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴛôɪ ʜáᴛ ʜᴀʏ ʜᴀʏ ᴅở. Tʜựᴄ sự ᴍà! Côɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴘʜảɪ ᴛự ᴠăɴ ᴍɪɴʜ ʟêɴ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ đɪ. Đɪềᴜ đó ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʜáᴛ ᴛệ ʜơɴ ʜᴀʏ ʟà ʜᴀʏ ʜơɴ”, ᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ: “Tôɪ ᴛʜấʏ ǫᴜʏềɴ ʀɪêɴɢ ᴛư ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ʙị x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʀấᴛ ɴặɴɢ ɴề. Tʜứ ɴʜấᴛ, ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ʟỏɴɢ ʟẻᴏ. Tʜứ ʜᴀɪ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Tʜứ ʙᴀ, ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɢɪỡɴ ᴄʜơɪ, ᴄᴏɪ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì.

Còɴ ở Mỹ ʜᴀʏ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ʀàɴʜ ʟᴜậᴛ ʟắᴍ. Để x.ỉ ᴠ.ả, ʟôɪ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʀᴀ ɴóɪ ᴄʜỉ ᴄó ɴướᴄ ᴠàᴏ ᴛ.ù, ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ʜᴏặᴄ ᴄấᴍ ʟạɪ ɢầɴ ɴɢườɪ đó… Kʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʜồ sơ, ᴠɪệᴄ ʙạɴ ᴍượɴ ᴛɪềɴ ᴄũɴɢ ᴋʜó. ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟàᴍ đượᴄ ᴠɪệᴄ đó ᴛʜì ᴍớɪ ʏêɴ ʙìɴʜ đượᴄ. Tôɪ ᴛʜấʏ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙị x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ᴅ.ã ᴍ.ᴀ.ɴ. Aɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʀɪêɴɢ, ɴếᴜ ʙị x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ᴛʜì sẽ ᴛʜế ɴàᴏ? ɴếᴜ ʙị ɴʜư ᴠậʏ, ʜọ ᴄó ᴄàᴏ ᴄ.ấ.ᴜ, đ.ố.ᴛ ɴʜà ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ?

Cᴜộᴄ đờɪ đạɪ ɢɪᴀ Pʜươɴɢ Hằɴɢ: Bươɴ ᴄʜảɪ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴛừ ɴăᴍ 16 ᴛᴜổɪ, ᴄầᴍ 18 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ ᴠề ǫᴜê ʟậᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴍốɪ ᴅᴜʏêɴ ᴠớɪ ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ”

Tʀảɪ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ đờɪ ᴄʜồɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɢặᴘ ôɴɢ Dũɴɢ, sɪɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴠà ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ʙốɴ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴄả ᴛʀᴀɪ ʟẫɴ ɢáɪ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ ʟᴜôɴ ʟà ᴄáɪ ᴛɪếɴɢ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Vậʏ ʀốᴛ ᴄᴜộᴄ đạɪ ɢɪᴀ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟà ᴀɪ? ᴄó ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ ᴠà ɢɪàᴜ ᴄó ᴛớɪ ᴍứᴄ ɴàᴏ?

Bɪệᴛ ᴅᴀɴʜ ᴄᴏᴏʟ ɴɢầᴜ íᴛ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ ᴛớɪ: Hằɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ!

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ Hằɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ, ᴛêɴ ᴛʜậᴛ ʟà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tᴜʏềɴ, sɪɴʜ ɴɢàʏ 26/1/1971. Hɪệɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đᴀɴɢ ʟà ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠà Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ, ᴠợ ᴄủᴀ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ (ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ”).

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Bươɴ ᴄʜảɪ ɴơɪ đấᴛ ᴋʜáᴄʜ ᴛừ ᴛᴜổɪ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ

Năᴍ 16 ᴛᴜổɪ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ sᴀɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ địɴʜ ᴄư. Nʜɪềᴜ ɴăᴍ sᴀᴜ, ʙà ᴋếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴄó ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ. Tʀướᴄ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ đờɪ, ᴄʜồɴɢ ᴄũ để ʟạɪ ᴄʜᴏ ʙà ᴋʜốɪ ᴛàɪ sảɴ ᴋʜổɴɢ ʟồ ᴛʀị ɢɪá ᴋʜᴏảɴɢ 18 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ (414 ᴛỷ đồɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛỷ ɢɪá ʜɪệɴ ᴛạɪ). Sᴀᴜ đó, ʙà ᴛʜᴀɴʜ ʟý ʜếᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴠà ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ᴠề Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴄôɴɢ ᴛʏ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ, ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ, ᴄᴀᴏ sᴜ,…

Tʀướᴄ ᴋʜɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴘʜᴜ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ”, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đượᴄ ɢɪớɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙɪếᴛ đếɴ ᴠớɪ ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ Hằɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ – ᴛᴀʏ ʙᴜôɴ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴄó ᴛɪếɴɢ. Nữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙà ʙɪếᴛ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴛừ ɴăᴍ 25 ᴛᴜổɪ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛʜấᴛ ʙạɪ ᴛʀêɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ.

Vợ ᴄʜồɴɢ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ – Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ”

Vàᴏ ᴛʜáɴɢ 5/2020, ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ – ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄủᴀ ʙà – ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sẽ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ để ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Bà Hằɴɢ ᴛɪếᴘ ǫᴜảɴ ᴄʜứᴄ Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Đɪềᴜ ʜàɴʜ Côɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ. Là ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴍạɴʜ ᴍẽ, Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟᴜôɴ ᴛự ʟậᴘ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴄʜồɴɢ. Tôɪ ʟà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴛôɪ đɪ ʜɪêɴ ɴɢᴀɴɢ ʙêɴ đờɪ ᴀɴʜ Dũɴɢ, ʙà ɴóɪ.

Nɢᴏàɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ – Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ᴄòɴ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Năᴍ 2014, ʜọ sáɴɢ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ. Tʜᴇᴏ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴍọɪ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ sẽ đượᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đủ ᴛʜì sẽ ʙáɴ đɪ ʙớᴛ ᴛàɪ sảɴ. Năᴍ 2013, ʜọ ᴅàɴʜ ᴛặɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄʜɪếɴ sĩ ʙộ độɪ Tʀườɴɢ Sᴀ ᴠườɴ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴛʀị ɢɪá 170 ᴛỷ đồɴɢ.

Từɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 2 đờɪ ᴄʜồɴɢ, đượᴄ ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ” ᴄưɴɢ ᴄʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴍựᴄ

Tʀướᴄ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ”, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ đờɪ ᴄʜồɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴍấᴛ, ʙà ᴋếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ôɴɢ Tʀầɴ Văɴ Tʜìɴ, ᴄó ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ. Đếɴ ɴăᴍ 2008, ʙà Hằɴɢ ᴠà ôɴɢ Tʜìɴ ʟʏ ʜôɴ, ǫᴜʏềɴ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ʙà Hằɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đườɴɢ ᴀɪ ɴấʏ đɪ, ôɴɢ Tʜìɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢâʏ ᴋʜó ᴅễ ᴠớɪ ᴠợ ᴄũ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴘʜâɴ ᴄʜɪᴀ ᴛàɪ sảɴ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ôɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢɪả ᴄʜữ ᴋí ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ɴʜằᴍ ᴄʜ.ɪếᴍ đᴏ.ạᴛ ᴛàɪ sảɴ, sᴀᴜ đó ʙị ʙắᴛ ᴠì ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ʙị ᴘʜᴀ.ɴʜ ᴘʜ.ᴜɪ.

Ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ” sáɴʜ đôɪ ᴄùɴɢ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ᴄướɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ʙà

Kʜɪ ᴋếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴘʜâɴ ᴄʜɪᴀ ᴛàɪ sảɴ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ ᴄũ. Bà ᴄó ʙốɴ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ʙᴀ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ôɴɢ Dũɴɢ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ Dũɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍộᴛ đờɪ ᴠợ ᴛʀướᴄ. Bà Hằɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜ.ù ɢʜ.éᴛ ʙà. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙằɴɢ sự ᴍạɴʜ ᴍẽ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʙà ᴠẫɴ đứɴɢ ᴠữɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ.

Táɪ ʜôɴ ʟầɴ ʙᴀ, ʙà Hằɴɢ đượᴄ ᴄʜồɴɢ ᴄưɴɢ ᴄʜɪềᴜ ʜếᴛ ᴍựᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴛɪệᴄ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ɴăᴍ 2020, ʙà đượᴄ ᴄʜồɴɢ đạɪ ɢɪᴀ ᴅàɴʜ ᴛặɴɢ sɪêᴜ xᴇ ᴛʀị ɢɪá 40 ᴛỷ đồɴɢ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ ᴛừɴɢ ᴍạɴʜ ᴛᴀʏ ᴍᴜᴀ đôɪ ʙôɴɢ ᴛᴀɪ 100 ᴛỷ đồɴɢ ᴄʜᴏ ʙà. Cả ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà đềᴜ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴋʜᴇɴ ᴄó ᴄáɴʜ.

Cặᴘ ᴠợ ᴄʜồɴɢ đạɪ ɢɪᴀ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴛứ, ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴋʜᴇɴ ᴄó ᴄáɴʜ

Bà Hằɴɢ ᴠà ôɴɢ Dũɴɢ ᴄó ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛêɴ Hᴜỳɴʜ Hằɴɢ Hữᴜ. Tʀᴏɴɢ ᴛɪệᴄ ᴛʜôɪ ɴôɪ ᴄủᴀ ʙé, ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ᴛʀᴀᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɢồᴍ: Kʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ, Kʜᴜ Côɴɢ ɴɢʜɪệᴘ Sóɴɢ Tʜầɴ 2, Kʜᴜ Dâɴ ᴄư Dĩ Aɴ, Kʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴅâɴ ᴄư Sóɴɢ Tʜầɴ 3 (ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ), ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư Bìɴʜ Pʜướᴄ. Cậᴜ ʙé ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʟà ᴛỷ ᴘʜú ɴʜỏ ᴛᴜổɪ ɴʜấᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Đếɴ ᴋʜɪ 18 ᴛᴜổɪ ᴛʜì Hằɴɢ Hữᴜ sẽ đượᴄ sở ʜữᴜ ᴋʜốɪ ᴛàɪ sảɴ ɴàʏ.

Vợ ᴄʜồɴɢ Pʜươɴɢ Hằɴɢ – Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ” ᴠà ᴄậᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Hᴜỳɴʜ Hằɴɢ Hữᴜ

News24public

Leave a Reply

Your email address will not be published.