• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

Month: May 2022

16;00 7/5

Cựᴜ ɴһà Ьáᴏ, ɴʜà ɢɪáᴏ гéᴏ тêɴ Hàɴ Nɪ ᴠà ᴄһᴏ Ьɪếт ѕẽ “тâᴜ” ᴄʜᴜʏệɴ ʟêɴ Cһủ тịᴄһ ɴướᴄ!? Câᴜ ᴄһᴜʏệɴ ᴄủɑ Ьà Рһươɴɡ Hằɴɡ ᴠẫɴ тһᴜ һúт гấт ɴһɪềᴜ ѕự…

14;00 7/5

Cᴏɴ ɴɢườɪ ᴛʜậᴛ ᴄủᴀ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ đượᴄ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ ᴠớɪ ᴇᴍ ʙé ɴɢʜèᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴍẹ đếɴ Đạɪ Nᴀᴍ Eᴍ ʙé Kɪêɴ Gɪᴀɴɢ đượᴄ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ ɴʜờ sự ʜỗ ᴛʀợ ᴄủᴀ ǫᴜỹ Hằɴɢ Hữᴜ đã đếɴ ᴄʜàᴏ ᴛạᴍ ʙɪệᴛ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛʀở ᴠề ǫᴜê. Nʜɪềᴜ ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ǫᴜỹ ᴛʀáɪ ᴛ.ɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ ᴄủᴀ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ᴠà ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟậᴘ ʀᴀ đã ᴄứᴜ ʟấʏ sự sốɴɢ, ᴛáɪ sɪɴʜ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ ʙị ᴛ.ɪ.ᴍ ʙẩᴍ sɪɴʜ ᴠà ɴ.ã.ᴏ úɴɢ ᴛʜủʏ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ. Pʜầɴ ʟớɴ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ đếɴ âɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ǫᴜᴀ ʟờɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ, xᴇᴍ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ. Nʜưɴɢ ᴄó ʙé ʟạɪ đượᴄ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ơɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜᴜ.ậᴛ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ. Bé Hᴏàɴɢ Nʜɪêɴ ᴠà ᴍẹ Kɪềᴜ (ǫᴜê Kɪêɴ Gɪᴀɴɢ) đã ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ đếɴ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ Nᴀᴍ ᴍộᴛ ᴄʜᴜʏếɴ, ᴍᴏɴɢ đượᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɢặᴘ ᴍặᴛ ôɴɢ ʙà ᴄʜủ để ᴄʜàᴏ ʜỏɪ ʀồɪ ʟêɴ đườɴɢ ᴠề ǫᴜê. Mộᴛ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴅᴏ Đỗ ᴘʜɪ ᴠʟᴏɢs đã ɢʜɪ ʟạɪ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ ɢỡ ɴɢắɴ ɴɢủɪ ɴʜưɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄảᴍ xúᴄ ɢɪữᴀ ʜọ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʟᴀɴ ʀộɴɢ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ áᴘ ᴅụɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ. Bé Hᴏàɴɢ Nʜɪêɴ, 6 ᴛᴜổɪ ᴠừᴀ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴄᴜộᴄ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜᴜ.ậᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ đờɪ ᴍìɴʜ: ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ. ʙé ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ đượᴄ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ, ᴄʜưᴀ đɪ ᴄʜơɪ xᴀ đâᴜ ɴɢᴏàɪ ᴠàɪ ᴄʜᴜʏếɴ ᴄùɴɢ ᴍẹ ʟêɴ TP. HCM ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ ᴠà ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ. Tʀêɴ đườɴɢ ᴠàᴏ Đạɪ Nᴀᴍ ᴄʜờ ɢặᴘ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ, ᴄậᴜ ʙé ɴɢượɴɢ ɴɢʜịᴜ, ɴấᴘ sᴀᴜ ʟưɴɢ ᴍẹ ᴋʜɪ đượᴄ ᴅụ ᴅỗ ʟáᴛ ɴữᴀ sẽ đượᴄ đɪ ᴄᴏɪ ʜà ᴍã, sư ᴛ.ử, ᴛàᴜ ʟượɴ sɪêᴜ ᴛốᴄ. Ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ʀấᴛ ʙậɴ, ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛɪếᴘ ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ. Tʜấʏ âɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ, ʙé ʙốɪ ʀốɪ ᴘʜảɪ đợɪ ᴍẹ ɴʜắᴄ ᴄảᴍ ơɴ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ… ǫᴜêɴ ᴄả ᴛᴜổɪ ᴍìɴʜ ᴋʜɪ ôɴɢ ʜỏɪ ᴍ.ổ ʀồɪ ʜả, ᴄᴏɴ ᴋʜỏᴇ ᴄʜưᴀ? ǫᴜê ᴄᴏɴ ở đâᴜ? ᴄᴏɴ ᴍấʏ ᴛᴜổɪ ʀồɪ?. Nɢườɪ ᴍẹ, ɴɢồɪ ɴéᴘ ᴠàᴏ ɢʜế, ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ᴋể ʀằɴɢ ɴʜà ᴍìɴʜ ở ʜᴜʏệɴ Gò Qᴜᴀᴏ, ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴠề ᴇᴍ ʙé 6 ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.…

07:30 07/05/2022

Đạɪ ᴛá Võ Tʜị Tʜᴜ Nɢᴜʏệᴛ: Qᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ đã ủɴɢ ʜộ 2 ᴛỷ đồɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʜᴏàɴ ʟươɴɢ Đâʏ ʟà ɴăᴍ ᴛʜứ 3 ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ CEO Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ủɴɢ ʜộ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ủɴɢ ʜộ ʜơɴ 5 ᴛỷ đồɴɢ. CEO Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ɴăᴍ 2019 ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ủɴɢ ʜộ ǫᴜỹ DN TT ĐN 2 ᴛỷ đồɴɢ. CEO Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ – ᴛɢĐ đɪềᴜ ʜàɴʜ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ…

17;15 6/5

Тʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴆạɪ ɢɪᴀ Dũɴɢ ℓò νôι хâʏ ᴄầᴜ ᴛặɴɢ ᴅâɴ ᴍɪềɴ Тâʏ ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ ᴆồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ кɦôпɢ кɦỏι тʀầм тʀồ. Bɪếᴛ ᴆượᴄ ɴɢᴜʏêɴ ɴɦâп ᴆằɴɢ ѕᴀᴜ, ᴀɪ…

14;27 6/5

Tʜủ ᴛʀưởɴɢ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴóɴɢ ᴠề ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ Đạɪ ᴛá Tʀầɴ Văɴ Cʜíɴʜ – Pʜó ɢɪáᴍ đốᴄ, ᴛʜủ ᴛʀưởɴɢ Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ đã ᴄó ᴄʜɪᴀ sẻ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Nʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜɪếᴍ đượᴄ ɴʜɪềᴜ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ. Vừᴀ ǫᴜᴀ, sáɴɢ 6/5 đã ᴅɪễɴ ʀᴀ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế, xã ʜộɪ ᴅᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ. Tạɪ đâʏ, Đạɪ ᴛá Tʀầɴ Văɴ Cʜíɴʜ – Pʜó ɢɪáᴍ đốᴄ, ᴛʜủ ᴛʀưởɴɢ Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ ᴠề ᴠụ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ…

11;15 6/5

Lượɴɢ ᴋʜáᴄʜ đếɴ KDL Đạɪ Nᴀᴍ đôɴɢ ɴɢʜẹᴛ ᴅịᴘ ɴɢʜỉ ʟễ, ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜậᴛ ᴋíɴ ɴɢườɪ Kһᴜ Ԁᴜ ʟịᴄһ Ðạɪ Nɑᴍ ᴆượᴄ хᴇᴍ ʟà ᴆịɑ ᴆɪểᴍ ᴠᴜɪ ᴄһơɪ ʟý тưởɴɡ ᴄủɑ ɴһɪềᴜ ɴɡườɪ тừ Ѕàɪ 𝖦òɴ, Ðồɴɡ ɴɑɪ ᴠà ᴄáᴄ тɪ̉ɴһ ʟâɴ ᴄậɴ. Тгᴏɴɡ Ԁịρ…

8;30 6/5

Nʜà ᴛʜờ ᴛổ ᴛʀăᴍ ᴛỷ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ɢầɴ ɴʜư ʙỏ ʜᴏᴀɴɢ sᴀᴜ ồɴ àᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ǫᴜéᴛ ᴅọɴ ᴛʜờɪ đôɴɢ đúᴄ ᴄòɴ đâᴜ Hᴏàɪ Lɪɴʜ đượᴄ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴠụ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ʟạɪ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴛɪɴ Nʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạ.ɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ. Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟạɪ ᴛỏ ʀᴀ ʜả ʜê ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ɴàʏ. NSƯT Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Nɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ồɴ àᴏ ᴄʜậᴍ ᴛʀễ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ôɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 2021, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴋʜᴜấᴛ ᴛấᴛ, ăɴ ᴄʜ.ặɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Đâʏ đượᴄ xᴇᴍ ɴʜư ʟờɪ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴄʜᴏ Hᴏàɪ Lɪɴʜ. Dù ᴠậʏ, ᴄʜừɴɢ đó ʟà ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đủ để ôɴɢ ʟấʏ ʟạɪ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ, sự ʏêᴜ ǫᴜý ᴄủᴀ đáᴍ đôɴɢ. Mớɪ đâʏ, ʏᴀɴ đã ᴄó ᴍặᴛ ở ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ɴằᴍ ᴛạɪ ǫᴜậɴ 9, TP.HCM. Nʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴅᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ɢʜɪ ʟạɪ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙấᴛ ɴɢờ. Từɴɢ ʟà địᴀ đɪểᴍ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɢʜé ᴛʜăᴍ ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ʟạɪ ɪᴍ ʟìᴍ, ᴠắɴɢ ᴠẻ. Xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴơɪ ɴàʏ ᴄỏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍọᴄ ɴʜɪềᴜ, ᴛườɴɢ ʙáᴍ đầʏ ʀêᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ đã ʟâᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ᴅọɴ ᴅẹᴘ. Kʜᴜɴɢ ᴄảɴʜ ɴàʏ đốɪ ʟậᴘ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴠớɪ ᴠẻ ᴛươᴍ ᴛấᴛ ɴɢàʏ xưᴀ. Tìɴʜ ᴄảɴʜ ᴠắɴɢ ᴠẻ ɴàʏ ᴠốɴ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 2 ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴛừ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴋʜɪ đó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴɢưɴɢ ɴʜậɴ ᴋʜáᴄʜ để đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. Nʜưɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ǫᴜᴀ đɪ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀở ʟạɪ ᴠớɪ ɴʜịᴘ sốɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ɴàʏ ᴠẫɴ ʀấᴛ đìᴜ ʜɪᴜ. Tʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴠề ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ, ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạ.ɴɢ ᴛʜᴀʏ ɴʜᴀᴜ ʙàʏ ᴛỏ ý ᴋɪếɴ. Mộᴛ số ɴɢườɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴛɪếᴄ ɴᴜốɪ ᴋʜɪ ɴʜớ ᴠề ᴛʜờɪ ʜᴜʏ ʜᴏàɴɢ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ɴɢʜɪệᴘ ɴàʏ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴄá ɴʜâɴ ʟạɪ ᴛỏ ʀᴀ ʜả ʜê, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ᴄáɪ ɢɪá ᴄủᴀ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ᴠướɴɢ ᴘʜảɪ. Bᴜồɴ ɴʜỉ ᴄả ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ʜᴜʏ ʜᴏàɴɢ ɢɪờ đâʏ ᴄʜỉ ᴄòɴ ʟủɪ ᴛʜủɪ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ, đếɴ ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ đôɴɢ đúᴄ ɴăᴍ ɴàᴏ ɢɪờ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ᴀɪ. Đᴀɴɢ địɴʜ ʟấʏ ᴛɪềɴ ᴄ.ứ.ᴜ ᴛʀ.ợ xâʏ đềɴ, ᴛự ɴʜɪêɴ ʙị ᴋʜᴜɪ, xᴜɪ ɢʜê. Tʜươɴɢ ᴄʜú ǫᴜá, ʀáɴɢ ʟêɴ ᴄʜú, ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ᴄó ʟ.ũ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ʟạɪ. Dịᴄʜ ʙệɴʜ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴄʜưᴀ ᴍở ᴄửᴀ ʟạɪ ʟà ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴄó ɢì đâᴜ ᴍà ʟàᴍ ǫᴜá ʟêɴ. Cáɪ ɢɪá đắᴛ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ…. Gɪờ ᴀɪ đếɴ ɴữᴀ, Hᴏàɪ Lɪɴʜ đɪ ᴅɪễɴ ʜàɪ ᴄòɴ ᴄʜẳɴɢ ᴀɪ xᴇᴍ ɴữᴀ ʟà ɢʜé ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛᴀ. Nʜà ᴛʜờ ᴛổ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ đượᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀêɴ ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ ʀộɴɢ 7.000ᴍ2, ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ độᴄ đáᴏ, ɢɪá ᴛʀị. Nơɪ đâʏ ᴛừɴɢ ʀấᴛ ᴛấᴘ ɴậᴘ ɴɢườɪ ʀᴀ ᴋẻ ᴠàᴏ, ᴛʜᴜ ʜúᴛ ᴋʜá ɴʜɪềᴜ ᴋʜáᴄʜ đếɴ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ. Hàɴɢ ɴăᴍ, đếɴ ɴɢàʏ 12/8 âᴍ ʟịᴄʜ ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ʟạɪ ɢʜé ɴʜà ᴛʜờ ᴛổ ɴàʏ để ɢɪỗ ᴛổ ɴɢàɴʜ sâɴ ᴋʜấᴜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

20;37 5/5

CĐM đòɪ ‘ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ’ ʙỏ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ Hồ Nɢọᴄ Hà, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʟạɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ Hồ Nɢọᴄ Hà ɴʜậɴ ᴄơɴ ᴍưᴀ ‘ɢ.ạᴄʜ đ.á’ ᴛừ CĐM ᴋʜɪ…

17;06 5/5

Táɪ xᴜấᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʙắᴛ, Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠẫɴ ʙị ᴛᴜɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄʟɪᴘ ᴠạᴄʜ ᴛʀầɴ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛʜậᴛ Dù đã đượᴄ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙị ᴀɴᴛɪғᴀɴ ᴅùɴɢ ɴʜɪềᴜ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ để ᴄô.ɴɢ ᴋí.ᴄʜ. Cʜᴜʏếɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴍɪềɴ Tʀᴜɴɢ ɴăᴍ 2020 đượᴄ xᴇᴍ ʟà ɴơɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɢâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛʜị ᴘʜɪ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ɴɢʜệ sĩ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪệᴛ. Tʀᴏɴɢ đó, Tʜủʏ Tɪêɴ ʟà 1 ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜịᴜ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ɴề ɴʜấᴛ ᴋʜɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ‘ʀéᴏ ᴛêɴ’ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. Từ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄô Tɪêɴ ɢɪữᴀ đờɪ ᴛʜườɴɢ, đượᴄ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴛᴜɴɢ ʜô, ʜìɴʜ ảɴʜ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴛᴜộᴛ ᴅốᴄ ᴛʀầᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ. Đứɴɢ ᴛʀướᴄ sự ᴄôɴɢ ᴋíᴄʜ, áᴘ ʟựᴄ ᴅư ʟᴜậɴ, ʙà xã Côɴɢ Vɪɴʜ đã ᴘʜảɪ ʟᴜɪ ᴠề ở ẩɴ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙấᴛ ᴋỳ ᴍộᴛ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ɴàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. Pʜảɪ ᴄʜᴏ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đầᴜ ɴăᴍ 2022, sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛʜụ ʟý, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴʜữɴɢ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴅᴏ ᴠậʏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴠớɪ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ để ᴄứᴜ ᴛʀợ đồɴɢ ʙàᴏ ᴍɪềɴ Tʀᴜɴɢ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ đợᴛ ʟ.ũ ɴăᴍ 2020. Nữ ᴄᴀ sĩ ᴄùɴɢ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜáᴄ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đượᴄ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ. Tʀᴏɴɢ sự ᴠᴜɪ ᴍừɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜɪ đượᴄ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ, ᴄʜủ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ʟùᴍ xùᴍ ‘sᴀᴏ ᴋê’, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ (ᴘᴄ01) Côɴɢ ᴀɴ TP HCM ʙắᴛ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. Tʜế ɴʜưɴɢ, ᴄũɴɢ ɢɪốɴɢ ɴʜư Hᴏàɪ Lɪɴʜ, ᴅù đã ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ, Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠẫɴ ʙị ᴀɴᴛɪғᴀɴ ᴅùɴɢ ɴʜɪềᴜ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ để ᴄôɴɢ ᴋí.ᴄʜ. Bằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʟà ᴄó 1 ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪᴋ ᴛᴏᴋ ᴄó ʜơɴ 30,000 ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đăɴɢ ᴛảɪ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ᴄʟɪᴘ ᴛʀɪệᴜ ᴠɪᴇᴡ ɴóɪ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙị ᴄʜᴏ ʟà ɢɪ.ả ᴛạᴏ ᴄủᴀ ʙà xã Côɴɢ Vɪɴʜ. Từ ɴʜữɴɢ ᴛʜứ ɴʜỏ ɴʜấᴛ ɴʜư ᴄʜɪᴀ sẻ ʙí ǫᴜʏếᴛ ʟàᴍ đẹᴘ ᴛự ɴʜɪêɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴍà ᴋʜɪ ʙị sᴀᴏ ᴋê ʟạɪ ʟêɴ MXH ᴋʜóᴄ ʟóᴄ, ʀồɪ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴍớɪ ɴʜấᴛ, ᴋêɴʜ ᴛɪᴋ ᴛᴏᴋ ɴàʏ đã ᴠɪệɴ ᴅẫɴ ᴠɪệᴄ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴋʜᴜʏêɴ ᴋʜáɴ ɢɪả ɴêɴ để ʟàɴ ᴅᴀ ᴛự ɴʜɪêɴ ɴʜấᴛ ᴄó ᴛʜể ɴʜưɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó ʟạɪ đɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ sᴘᴀ. Cụ ᴛʜể ʙắᴛ đầᴜ ᴄʟɪᴘ, ʙà xã Côɴɢ Vɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ʟàᴍ đẹᴘ ᴛự ɴʜɪêɴ đó ʟà để ᴛự ɴʜɪêɴ ᴍọɪ ᴛʜứ. Ví ᴅụ ɴʜư ᴛóᴄ ʟà Tɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜᴜộᴍ. Ví ᴅᴜ ɴʜư ᴅᴀ Tɪêɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó xàɪ ᴍỹ ᴘʜẩᴍ ɴʜɪềᴜ, ʜồɪ đó Tɪêɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó xàɪ ᴄᴜsʜɪᴏɴ ʜᴀʏ ɢì ɴàʏ ɴọ ʟᴜôɴ á. Sợ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ɴʜɪềᴜ ʀồɪ ᴅᴀ ɴó xấᴜ á, ᴄʜᴏ ɴêɴ ʟà để ᴛự ɴʜɪêɴ ɴʜấᴛ ᴄó ᴛʜể, ᴅᴀ ᴍìɴʜ ᴛʜở ᴛʜì ɴó đẹᴘ ᴛʜôɪ. Tʜế ɴʜưɴɢ, ở ɴửᴀ sᴀᴜ ᴄʟɪᴘ, ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ‘ʜáᴛ ᴠᴀɴɢ ʀằɴɢ ᴇᴍ ʏêᴜ ᴀɴʜ’ ʟạɪ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ đốɪ ɴɢ.ʜịᴄʜ: Tʜᴇᴏ ᴄá ɴʜâɴ ᴛɪêɴ ᴛʜì ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ, ɴɢᴏàɪ ᴠɪệᴄ ɴỗ ʟựᴄ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ ᴛʜì ᴄòɴ ᴄầɴ ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ᴍɪɴʜ ᴛɪêɴ ᴛɪếɴ ᴄủᴀ xã ʜộɪ để ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ᴠẻ ɴɢᴏàɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Và ᴠớɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ʏêᴜ ᴍếɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ, Tʜủʏ Tɪêɴ đã ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ đặᴛ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ, ɢɪᴀᴏ ᴘʜó sắᴄ đẹᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠàᴏ 1 ᴛʜẩᴍ ᴍỹ ᴠɪệɴ. Hᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ 1 ᴄʟɪᴘ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ᴠạ.ᴄʜ ᴛʀ.ầɴ ᴠɪệᴄ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴛừɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴóɪ ɴʜᴀɴʜ đượᴄ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴠì ᴄô đɪệᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʟúᴄ đɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, Tʜủʏ Tɪêɴ ʟạɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙà ᴄụ ᴠùɴɢ ʟũ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴄó âᴍ đɪệᴜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟịᴄʜ sự. Nʜư ᴠậʏ, ᴛᴏàɴ ʙộ ɴʜữɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ, ʟờɪ ɴóɪ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ đềᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴏàɪ ʙấᴛ ɴʜấᴛ, ʟúᴄ ᴛʜế ɴàʏ, ʟúᴄ ʟạɪ ᴛʜế ᴋɪᴀ ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴄʜẳɴɢ ʙɪếᴛ đâᴜ ʟà ᴛʜậᴛ, đâᴜ ʟà ɢɪả. Dướɪ ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜủ ᴋêɴʜ ᴛɪᴋ ᴛᴏᴋ ɴàʏ ᴄòɴ ᴍạɴʜ ᴅạɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố: Kêɴʜ ᴄòɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴄʟɪᴘ, ʜãʏ xᴇᴍ để ʜɪểᴜ ʀõ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛʜậᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ ɴʜᴀ. Hɪệɴ ᴛạɪ, ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴄủᴀ ᴋêɴʜ ᴛɪᴋ ᴛᴏᴋ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʟượᴛ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ ᴠà ʟượᴛ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ. ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀí.ᴄʜ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙấᴛ ɴʜấᴛ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đâᴜ ᴍớɪ ʟà ᴛʜậᴛ ᴄủᴀ ᴄô ɴàɴɢ.

14;00 5/5

Vợ ᴄʜồɴɢ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ‘ʀớᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ’ ᴋʜɪ ᴛɪếᴛ ʟộ đã xâʏ ʜơɴ 800 ᴄăɴ ɴʜà ᴄʜᴏ ᴍẹ Vɪệᴛ Nᴀᴍ Aɴʜ ʜùɴɢ Kʜôɴɢ ᴄʜỉ ‘ɴ.ổ’ ᴄʜᴏ ᴠᴜɪ ᴍɪệɴɢ ᴍà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄòɴ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʀõ ʀàɴɢ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ. Tʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴍớɪ ɴʜấᴛ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà Dũɴɢ…