• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

Month: April 2022

14;40 29/4

Aɴʜ ʜùɴɢ Bôᴍ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ở ᴛᴜổɪ 20: Nỗ ʟựᴄ ᴋʜổ ʟᴜʏệɴ, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ Bôᴍ đã ᴄᴀᴏ ʟớɴ ᴠà ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ ʜơɴ ɴʜưɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ âᴍ ɴʜạᴄ ᴄủᴀ ᴄậᴜ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴛʜᴀʏ đổɪ. Aɴʜ ʜùɴɢ Bôᴍ đã ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴛᴜổɪ 20 5 ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ᴘʜụ ᴛ.ử ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ᴠà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Bôᴍ đã ᴋʜɪếɴ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴄủᴀ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ Đɪềᴜ ướᴄ ᴛʜứ 7 xúᴄ độɴɢ ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ. Nʜữɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴀɴʜ ʜùɴɢ ɴàʏ đã ᴛʀᴜʏềɴ ᴄảᴍ ʜứɴɢ sốɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛớɪ ɴʜữɴɢ số ᴘʜậɴ đᴀɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ. Dɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ (sɪɴʜ ɴăᴍ 1961) đượᴄ ʏêᴜ ᴍếɴ ǫᴜᴀ ᴠᴀɪ ᴀɴʜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜôɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴍ Nɢườɪ ᴠáᴄ ᴛù ᴠà ʜàɴɢ ᴛổɴɢ ᴄùɴɢ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ᴠᴀɪ ᴅɪễɴ đã ɢʜɪ sâᴜ ᴠàᴏ ʟòɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛʜế ʜệ ᴋʜáɴ ɢɪả Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴜốᴛ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ, ᴀɴʜ ᴠắɴɢ ʙóɴɢ ᴛʀêɴ ᴍàɴ ảɴʜ để ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ – ʙé Bôᴍ (ᴛêɴ ᴛʜậᴛ Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tᴜấɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 2002) ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴍắᴄ ᴄăɴ ʙệɴʜ ʜɪếᴍ ɢặᴘ Aᴘᴇʀᴛ (ʙệɴʜ xươɴɢ ᴄứɴɢ sớᴍ ᴄụᴄ ʙộ, ʜẹᴘ đườɴɢ ᴛʜở). Hàɴʜ ᴛʀìɴʜ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ đồɴɢ ʜàɴʜ ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ʙᴀᴏ đᴀᴜ đớɴ, ᴋʜó ᴋʜăɴ để ᴄʜ.ốɴɢ ᴄʜ.ọɪ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴛ.ậ.ᴛ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ɴɢʜɪêɴɢ đầᴜ ᴋíɴʜ ᴘʜụᴄ. Kʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠậʏ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ᴄòɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɴɢʜị ʟựᴄ ᴠà ʙảɴ ʟĩɴʜ ᴠượᴛ ʟêɴ ɴɢʜ.ịᴄʜ ᴄảɴʜ. Bằɴɢ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴘʜú ᴛʀᴏɴɢ âᴍ ɴʜạᴄ ᴄùɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ʟᴜʏệɴ ᴛậᴘ ᴠớɪ đôɪ ᴛᴀʏ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, Bôᴍ đã ᴛʜɪ đỗ ᴠàᴏ ᴋʜᴏᴀ Pɪᴀɴɪ ᴊᴀᴢᴢ – Tʀườɴɢ ʜọᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ đứɴɢ ở ᴛᴏᴘ 5. Câᴜ ᴄʜᴜʏệɴ xúᴄ độɴɢ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ᴠà ʙé Bôᴍ đã ʟàᴍ xúᴄ độɴɢ ᴛʀáɪ ᴛ.ɪ.ᴍ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ Hɪệɴ ᴛạɪ, ʙé Bôᴍ ɴɢàʏ ɴàᴏ ɢɪờ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ 20 ᴛᴜổɪ, đᴀɴɢ ʟà sɪɴʜ ᴠɪêɴ ɴăᴍ ᴛʜứ 5 ᴄủᴀ Tʀườɴɢ Họᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Hᴀɪ ɴăᴍ ɴữᴀ, ᴄậᴜ sẽ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ʜệ ᴛʀᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ. Nɪềᴍ đᴀᴍ ᴍê âᴍ ɴʜạᴄ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ɴàᴏ ᴛʜôɪ ᴄʜảʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍạ.ᴄʜ ᴍ.á.ᴜ ᴠà ʜơɪ ᴛʜở ᴄủᴀ ᴄậᴜ. Bôᴍ ᴄó ᴛʜể ᴛậᴘ đàɴ ɴɢàʏ đêᴍ, ᴛậᴘ đếɴ ǫᴜêɴ ăɴ ǫᴜêɴ ɴɢủ, ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʙố ᴘʜảɪ ɴʜắᴄ ɴʜở. Dɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ᴛừɴɢ ᴋể, ᴍỗɪ ɴɢàʏ Bôᴍ ᴅàɴʜ ʀᴀ 8-10 ᴛɪếɴɢ để ᴛậᴘ đàɴ. Có ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴀɴʜ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ, ᴅặɴ Bôᴍ ɴɢủ sớᴍ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ 11 ɢɪờ ᴠề ᴛớɪ ɴʜà ᴠẫɴ ᴛʜấʏ ᴛɪếɴɢ đàɴ ᴠᴀɴɢ ʟêɴ ᴋʜắᴘ ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư. Vì sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛốᴛ, ɴêɴ ᴍỗɪ ʙᴜổɪ ᴛậᴘ đàɴ ᴄủᴀ Bôᴍ đềᴜ ʀấᴛ ᴠấᴛ ᴠả. Lầɴ ɴàᴏ ᴛậᴘ, ᴄậᴜ ᴄũɴɢ ᴍướᴛ ᴍáᴛ ᴍồ ʜôɪ, ᴘʜảɪ ᴛʜᴀʏ đếɴ ᴍấʏ ᴄáɪ áᴏ. Nʜờ ɴʜữɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ɴɢʜỉ, Bôᴍ đã ɢặᴛ ʜáɪ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ǫᴜả ʟà ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴛốᴛ ᴛạɪ ɴɢôɪ ᴛʀườɴɢ ᴄậᴜ đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜọᴄ. Tʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ, Bôᴍ đềᴜ ɢɪữ ᴠữɴɢ ᴠị ᴛʀí ᴛᴏᴘ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴄó ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ Jᴀᴢᴢ – Tʀườɴɢ Họᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Cậᴜ ᴄũɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ ᴠề âᴍ ɴʜạᴄ ᴅᴏ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ. Sắᴘ ʙướᴄ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴɢʜệ sĩ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ đᴀɴɢ ᴄʜờ ɴɢàʏ đưᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ sᴀɴɢ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄᴀ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜᴜ.ậᴛ ᴛʀồɴɢ ʟạɪ ʀăɴɢ ᴠà ᴄʜỉɴʜ ʟạɪ ɴɢóɴ ᴛᴀʏ. Mấʏ ɴăᴍ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴄ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜᴜ.ậᴛ ᴄủᴀ Bôᴍ ʙị ᴛʀì ʜᴏãɴ ᴅᴏ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ɴêɴ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴠà ʜọᴄ ᴛậᴘ ɢặᴘ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ. Sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ Bôᴍ ᴛốᴛ, ᴄʜỉ ᴄầɴ đợɪ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜᴜ.ậᴛ ᴛʀồɴɢ ʟạɪ ʀăɴɢ ʜàᴍ ᴛʀêɴ. Hɪệɴ ʙạɴ ấʏ ăɴ ᴜốɴɢ ᴠà ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʜơɪ ᴋʜó. Hᴀɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ ᴄʜỉ ăɴ ᴄʜáᴏ ʟɪêɴ ᴛụᴄ. Cáᴄ ʙáᴄ sĩ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠướɴɢ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ɴêɴ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ sᴀɴɢ ᴍổ đượᴄ ᴄʜᴏ Bôᴍ. Tôɪ ᴠẫɴ ᴛʀăɴ ᴛʀở ᴄʜờ ɴɢàʏ ᴄᴏɴ đượᴄ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ. Về ᴛʜể ʟựᴄ, ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴜôɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛốᴛ để sẵɴ sàɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀị. Hầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ ʟớɴ ᴠà ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ đềᴜ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ, ᴄʜỉ ᴄòɴ ʟàᴍ ᴛʜẩᴍ ᴍỹ ᴛᴀʏ ᴠà ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ. Vɪệᴄ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ ᴛᴀʏ ᴄũɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ, ᴠì ɢɪờ Bôᴍ ᴛậᴘ đàɴ ᴘʜảɪ ɴỗ ʟựᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴅᴏ ᴛᴀʏ ᴄòɴ ᴄứɴɢ, ᴘʜảɪ ᴠậɴ ᴅụɴɢ 200% sᴏ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛʜườɴɢ. Cᴏɴ ᴘʜảɪ ᴅùɴɢ ʟựᴄ ᴍạɴʜ ʜơɴ ᴍớɪ ʙấᴍ đượᴄ ᴘʜíᴍ đàɴ, ᴄó ᴋʜɪ ᴛʀờɪ ʟạɴʜ ᴠẫɴ ʙậᴛ ǫᴜạᴛ để ᴛậᴘ đàɴ ᴠì ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴍồ ʜôɪ ǫᴜá. Tậᴘ đàɴ xᴏɴɢ ʟầɴ ɴàᴏ Bôᴍ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜᴀʏ áᴏ, ᴛôɪ ᴄʜỉ ʟᴏ ᴄᴏɴ ʙị ᴄảᴍ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ᴛâᴍ sự ᴛʀêɴ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ. Vì ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛậᴘ đàɴ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄủᴀ Bôᴍ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ɴêɴ ʜᴀɪ ʙố ᴄᴏɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ɴʜư ᴛʀướᴄ, ᴄʜỉ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ ʟúᴄ ăɴ ᴄơᴍ ᴠà ᴛʀướᴄ ɢɪờ đɪ ɴɢủ. Để ɢɪúᴘ ᴄᴏɴ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ ᴅɪễɴ đạᴛ, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴛʜườɴɢ đặᴛ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴠà ᴋʜíᴄʜ ʟệ ᴄᴏɴ ᴛʀả ʟờɪ. Kʜɪ ᴛʜấʏ Bôᴍ áᴘ ʟựᴄ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴛậᴘ đàɴ, Qᴜốᴄ…

11;10 29/4

Lᴏạᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Vɪệᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴄ ᴛɪềɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ: Nɢườɪ âᴍ ᴛʜầᴍ đóɴɢ ɢóᴘ ʜơɴ 2.300 ᴛỷ VNĐ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 1 ɴăᴍ, ɴɢườɪ ʙáɴ ᴄả sɪêᴜ xᴇ để ʜỗ…

9;00 29/4

Tʜươɴɢ Tíɴ: Bỏ ɴɢʜề Sʜɪᴘᴘᴇʀ ‘Tôɪ ʙỏ ᴘʜố ᴠề ǫᴜê ᴠì ᴄʜáɴ sốɴɢ ʟᴀʏ ʟắᴛ’ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ ɢì để ᴄó ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ Tàɪ ᴛ.ử Tʜươɴɢ Tíɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙỏ ɴɢʜề sʜɪᴘᴘᴇʀ, ᴠề Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ ᴄùɴɢ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴠì ᴄʜáɴ sốɴɢ ʙấᴘ ʙêɴʜ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. Cʜɪềᴜ 29/3, Tʜươɴɢ Tíɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙấᴛ ɴɢờ ᴋʜɪ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ʀộ ʟêɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ôɴɢ ǫᴜᴀ đờɪ. Nɢʜệ sĩ ɴóɪ đᴀɴɢ ɴɢủ ᴛʜì ɴʜậɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄú đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɢọɪ đếɴ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄùɴɢ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴠề ǫᴜê ɴʜà ở Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ, Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛừ ᴅịᴘ ᴛếᴛ, đếɴ ɴᴀʏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʀở ʟạɪ TP HCM. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Tôɪ ᴠề ǫᴜê ᴠì ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sốɴɢ ʟᴀʏ ʟắᴛ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ ɢì để ᴄó ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ. Hơɴ ᴍộᴛ ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ʟờɪ ᴍờɪ đóɴɢ ᴘʜɪᴍ ɴàᴏ. Tʜươɴɢ Tíɴ ʟàᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴘʜɪᴍ đóɴɢ. Cᴜốɪ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜỏɪ Cᴏᴠɪᴅ-19, ôɴɢ đượᴄ ᴍộᴛ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ đề ɴɢʜị ʟàᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ ᴄʜᴏ ǫᴜáɴ ăɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ. Làᴍ đượᴄ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ, ôɴɢ xɪɴ ɴɢʜỉ ᴠì ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ ᴛʜể ᴛʀạɴɢ, ᴄʜâɴ ᴄòɴ ᴄʜịᴜ ᴅɪ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ʟầɴ đ.ộ.ᴛ ǫ.ᴜỵ đầᴜ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴅọɴ đồ đạᴄ ᴋʜỏɪ ɴʜà ᴛʀọ ᴄũ ở ǫᴜậɴ 12, ᴄòɴ ɴợ ᴠàɪ ᴛʜáɴɢ ᴛɪềɴ ᴘʜòɴɢ ɴʜưɴɢ đượᴄ ᴄʜủ ᴛʀọ ᴄʜᴏ ᴋʜấᴛ. Hᴀɪ ᴛʜáɴɢ ᴠề ǫᴜê, ɴɢʜệ sĩ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅù ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄòɴ ʙấᴘ ʙêɴʜ, ôɴɢ ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ ʜơɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴍưᴜ sɪɴʜ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. Tʜươɴɢ Tíɴ ʙỏ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄũ, ᴛʜᴀʏ sɪᴍ ᴍớɪ để ᴛʀáɴʜ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ ᴄũ ʟɪêɴ ʟạᴄ. Tʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ, ôɴɢ ʙắᴛ xᴇ ᴛʜăᴍ ʙạɴ ʜữᴜ, đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ở ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʟâɴ ᴄậɴ, ôɴ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ xôɴɢ ᴘʜᴀ ᴠớɪ ᴘʜɪᴍ ảɴʜ ᴛʜậᴘ ɴɪêɴ 1980. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ɴóɪ: Aɴ ủɪ ʟà đếɴ đâᴜ, ᴋʜáɴ ɢɪả đềᴜ ɴʜậɴ ʀᴀ ᴛôɪ, ᴛᴀʏ ʙắᴛ ᴍặᴛ ᴍừɴɢ. Có ɴɢườɪ ʙᴀɴ đầᴜ ɴɢờ ɴɢợ ᴠì ᴋʜôɴɢ ɴɢʜĩ ᴛôɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở đâʏ, sᴀᴜ đó ᴠᴜɪ ᴠẻ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ, đề ɴɢʜị ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴋỷ ɴɪệᴍ. Tʜươɴɢ Tíɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ǫᴜê ᴄũɴɢ ᴠì ᴍᴜốɴ Bùɪ Tʜᴀɴʜ Tʜảᴏ – ᴄᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ – đượᴄ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴏáɴɢ đãɴɢ ʜơɴ. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟúᴄ ᴄòɴ ở TP HCM, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛáᴍ ᴛᴜổɪ ɴʜɪềᴜ ʟúᴄ ʙᴜồɴ ᴠì ᴄʜỉ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ 20 ᴍ2, ᴋʜôɴɢ đượᴄ đếɴ ᴛʀườɴɢ ᴠì ʟúᴄ đó ᴅịᴄʜ ᴄòɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. Về ǫᴜê, ᴄô ʙé ᴄó ʙạɴ ʙè đồɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ʟứᴀ. Ôɴɢ ɴóɪ: ʙé ʟᴀɴʜ ʟợɪ ʟắᴍ, ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ʙị ɢɪáɴ đᴏạɴ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍà ɴᴀʏ đã ᴛʜᴇᴏ ᴋịᴘ ᴄáᴄ ʙạɴ ở ʟớᴘ, ʙɪếᴛ đọᴄ, ᴠɪếᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛʜạᴏ. ʙé ʀấᴛ ᴄó ɴɢʜị ʟựᴄ, ᴄó ʟẽ ᴄũɴɢ ᴠì ʙɪếᴛ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʜơɴ ʙạɴ ʙè. * Tʜươɴɢ Tíɴ ɴóɪ ᴠề ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛáᴍ ᴛᴜổɪ Nɢʜệ sĩ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜɪệᴘ ᴘʜɪᴍ ảɴʜ. Ôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀêᴜ ᴄᴏɴ ʟà đạᴏ ᴅɪễɴ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴠì ʙé ʜᴀʏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙố ᴅɪễɴ xᴜấᴛ. Mỗɪ ʟầɴ ôɴɢ ᴠề ɴʜà ᴛʀễ, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʀáᴄʜ: ʜôᴍ ɴᴀʏ ʙᴀ ᴠề ᴛʀễ đó ɴʜᴀ, ʀồɪ ᴘʜạᴛ ôɴɢ ᴅɪễɴ ᴍộᴛ đᴏạɴ ᴋịᴄʜ ᴅᴏ ʙé ᴛự ɴɢʜĩ, xᴏɴɢ ᴍớɪ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ đɪ ɴɢủ. Ôɴɢ ɴóɪ: ᴄᴏɴ ɢáɪ ʟà ɴɪềᴍ ᴀɴ ủɪ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟúᴄ ᴛᴜổɪ ɢɪà. Gɪờ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴏɴɢ ướᴄ ɢì ɴʜɪềᴜ, ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ đềᴜ đặɴ để ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ. Ôɴɢ ᴅự ᴛíɴʜ xɪɴ ʟàᴍ ở đàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ᴍở ᴍộᴛ ᴛɪệᴍ ᴛạᴘ ʜóᴀ ɴʜỏ, ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴠợ ǫᴜảɴ ʟý. Dɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴếᴜ ᴄó ʟờɪ ᴍờɪ ᴅɪễɴ, ôɴɢ sẽ ᴛʜᴜ xếᴘ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴛʀở ʟạɪ TP HCM ᴠì ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴍê đóɴɢ ᴘʜɪᴍ.…

18;00 28/4

Đợɪ ᴄʜồɴɢ ᴛắᴍ, ᴇᴍ ᴅọɴ ᴄơᴍ sẵɴ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ăɴ, ᴄʜạʏ ᴠàᴏ đã ᴀɴʜ ᴛʜấʏ ɴằᴍ sõɴɢ sᴏàɪ Có ʟẽ ɴɢườɪ ᴛᴀ ɴóɪ đúɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ạ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ ɴʜờ ᴅᴜʏêɴ ᴘʜậɴ ᴠà ᴘʜảɪ xᴀ ɴʜᴀᴜ ᴄũɴɢ ᴅᴏ ᴅᴜʏêɴ số ᴄʜỉ ᴛớɪ đượᴄ đếɴ đâʏ ᴛʜôɪ. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ đầᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜồɴɢ ᴍấᴛ, ᴛôɪ ʀấᴛ đᴀᴜ ᴋʜổ ᴠà ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ɴʜư ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ sự ᴛʜậᴛ ᴘʜũ ᴘʜàɴɢ ɴàʏ. Nɢồɪ ɢặᴍ ɴʜấᴍ ɴỗɪ đᴀᴜ, ᴛôɪ ᴍớɪ ɴɢộ ʀᴀ 1 đɪềᴜ. Đó ᴄʜíɴʜ ʟà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ ɴʜờ ᴅᴜʏêɴ ᴘʜậɴ, ᴋʜɪ ʜếᴛ ᴅᴜʏêɴ ᴛʜì ᴀɴʜ ᴘʜảɪ sᴀɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ ʙêɴ ᴋɪᴀ ᴛʜôɪ. ʙởɪ ᴠì ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜɪệɴ ʜữᴜ ɴàʏ ᴄʜỉ ʟà ᴄõɪ ᴛạᴍ ᴄủᴀ ᴀɴʜ. Tôɪ ᴠà ᴄʜồɴɢ đã ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ đượᴄ 12 ɴăᴍ ɴᴀʏ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴄó 2 ᴄᴏɴ đủ ɴếᴘ ᴛẻ xɪɴʜ xắɴ, đáɴɢ ʏêᴜ ʟắᴍ. Tʀᴏɴɢ sᴜốᴛ 12 ɴăᴍ ấʏ, ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄãɪ ᴠã ɴʜᴀᴜ ɴảʏ ʟ.ử.ᴀ ᴄả. Bởɪ ᴛíɴʜ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ʀấᴛ ʙɪếᴛ ɴʜườɴɢ ɴʜịɴ ᴠà ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴠợ. Dù ᴄʜỉ ʟà ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ᴍáʏ ɴướᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴋʜá ʙậɴ ʀộɴ ɴʜưɴɢ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴀɴʜ ᴄũɴɢ đặᴛ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ʟêɴ ᴛʀêɴ ʜếᴛ. Aɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʜúᴛ ᴛʜᴜốᴄ, ᴜốɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ, íᴛ ᴛụ ᴛậᴘ ʙạɴ ʙè, ᴋʜôɴɢ ʙồ ʙịᴄʜ ᴛʀᴀɪ ɢáɪ. Hàɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴋɪếᴍ đượᴄ ʙᴀᴏ ᴛɪềɴ ᴀɴʜ đềᴜ sẵɴ sàɴɢ ᴅốᴄ ᴠí đưᴀ ʜếᴛ ᴄʜᴏ ᴠợ. Mọɪ ɴɢườɪ ʙảᴏ sᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪữ 1 íᴛ ʟàᴍ ǫᴜỹ đᴇɴ ᴛʜì ᴀɴʜ ʙảᴏ: Đᴇɴ ᴠớɪ ᴄʜả đỏ, ɴʜà ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜỹ ʀɪêɴɢ ɴàᴏ ʜếᴛ. Có ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴛốᴛ ᴠà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴʜư ᴠậʏ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ʀấᴛ ʏêɴ ᴛâᴍ ᴠà ᴛʀâɴ ᴛʀọɴɢ. Nʜɪềᴜ ᴋʜɪ ᴛôɪ ᴄòɴ ʙảᴏ ᴀɴʜ: Eᴍ ᴄʜẳɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɢɪàᴜ ᴄó ᴍà ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ʙìɴʜ ʏêɴ ᴠà ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ʙêɴ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ɴàʏ đã ᴍãɴ ɴɢᴜʏệɴ ʀồɪ. Tʜế ᴍà ướᴄ ᴍᴏɴɢ ấʏ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đượᴄ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴠộɪ ᴠàɴɢ ʀờɪ xᴀ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴍà ᴄʜẳɴɢ ᴋịᴘ ᴛʀăɴ ᴛʀốɪ 1 ʟờɪ. Đó ʟà 1 ɴɢàʏ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ đɪ ʟàᴍ ᴠề ɴʜư ʙᴀᴏ ɴɢàʏ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴛʀôɴɢ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ ᴠợ ɴấᴜ ᴄơᴍ ɴướᴄ xᴏɴɢ ᴛʜì ᴛôɪ ɢɪụᴄ ᴀɴʜ đɪ ᴛắᴍ để ăɴ ᴄơᴍ: Qᴜầɴ áᴏ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ đã ᴛʀᴇᴏ ʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ đó ʀồɪ đấʏ. Ừ, ᴇᴍ ᴄứ ᴅọɴ ᴄơᴍ ʀᴀ ᴛʀướᴄ đợɪ ᴀɴʜ ᴛắᴍ ʟᴏáɴɢ ʟà xᴏɴɢ ấʏ ᴍà. Mọɪ ʟầɴ ᴀɴʜ ᴛắᴍ ᴋʜᴏảɴɢ 5-7 ᴘʜúᴛ ɴêɴ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴠừᴀ ᴛʀôɴɢ ᴄᴏɴ ᴠừᴀ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜủ đɪ ᴅọɴ ᴄơᴍ đợɪ sẵɴ. Nʜưɴɢ ᴄơᴍ ᴄᴀɴʜ ᴅọɴ ʀᴀ đếɴ 30 ᴘʜúᴛ ᴍà ᴄʜẳɴɢ ᴛʜấʏ ᴄʜồɴɢ ʀᴀ, ᴛʜấʏ ᴋʜáᴄ ᴛʜườɴɢ ɴêɴ ᴛôɪ ᴄʜạʏ ᴠàᴏ xᴇᴍ sᴀᴏ. Cảɴʜ ᴛượɴɢ ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ɴɢã ᴋʜ.ᴜỵᴜ. Tʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛắᴍ, ᴄʜồɴɢ đã ɴằᴍ sõɴɢ sᴏàɪ ᴛʀêɴ sàɴ ᴠà ʀᴀ đɪ ᴛừ ʙᴀᴏ ɢɪờ. Có ʟẽ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ʙị đ.ộ.ᴛ ǫ.ᴜỵ ᴋʜɪ ᴛắᴍ. Từ ᴄáɪ ɴɢàʏ địɴʜ ᴍệɴʜ ấʏ xảʏ ʀᴀ, ᴛôɪ ᴠà 2 ᴄᴏɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴄảɴʜ ᴍẹ ɢóᴀ ᴄᴏɴ ᴄôɪ. Để đỡ đầɴ ᴄᴏɴ ᴅâᴜ, ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ᴄʜẳɴɢ ɴɢạɪ ɴɢầɴ ᴛừ ǫᴜê ʀᴀ ᴄơᴍ ɴướᴄ ᴠà ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ɢɪúᴘ. Hàɴɢ ɴɢàʏ ʟᴏ ᴄúɴɢ ᴄơᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜồɴɢ ᴍà ᴛôɪ ɴʜớ ᴛʜươɴɢ ᴀɴʜ ᴛʀàᴏ ɴướᴄ ᴍắᴛ. Tôɪ ᴠẫɴ ᴛʜườɴɢ ᴛự ɴʜủ ᴠớɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ: Kɪếᴘ ɴàʏ ᴍìɴʜ ᴄʜỉ ᴄó ᴅᴜʏêɴ đɪ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ 1 đᴏạɴ đườɴɢ 12 ɴăᴍ, ᴋɪếᴘ sᴀᴜ ᴀɴʜ ᴘʜảɪ ở ᴍãɪ ʙêɴ ᴠợ ᴄᴏɴ đấʏ ɴʜé. Ở ʙêɴ ᴋɪᴀ ᴄʜồɴɢ ʜãʏ ᴀɴ ᴛâᴍ, ᴇᴍ sẽ ᴄố ɢắɴɢ ʟạᴄ ǫᴜᴀɴ để ɴᴜôɪ ɴấɴɢ, ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴠà ᴅạʏ ᴅỗ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ɴêɴ ɴɢườɪ.

16;00 28/4

Nóɴɢ: Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜê ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʟỏɴɢ ʟẻᴏ ᴄʜứ ở Mỹ ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ʟắᴍ!? Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ồɴ àᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄá ɴʜâɴ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ʟùᴍ xùᴍ ʜôɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴠà ʙầᴜ sʜᴏᴡ Lɪêɴ Pʜạᴍ. Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴠà ʙầᴜ sʜᴏᴡ Lɪêɴ Pʜạᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟʏ ʜôɴ Tʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 4, ᴛòᴀ ᴛʜượɴɢ ᴛʜẩᴍ ǫᴜậɴ Cᴀᴍ (ʙᴀɴɢ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, Mỹ) ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ʟᴜậᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴄó ᴘʜáɴ ǫᴜʏếᴛ ʟʏ ʜôɴ sᴀᴜ ɢầɴ 8 ᴛʜáɴɢ ɴʜậɴ đơɴ. Tʜᴇᴏ đó, ʙầᴜ sʜᴏᴡ Lɪêɴ Pʜạᴍ ʟà ɴɢườɪ đơɴ ᴘʜươɴɢ ɴộᴘ đơɴ ʟʏ ʜôɴ ʀᴀ ᴛ.ò.ᴀ. Dᴏ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɴ đốɪ, ᴛ.ò.ᴀ á.ɴ Mỹ đã ᴘʜáɴ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜɪếᴍ ᴅɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ʙêɴ ɴɢᴜʏêɴ đơɴ. Tʜôɴɢ ᴛɪɴ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʟʏ ʜôɴ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. Cʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ʟʏ ʜôɴ, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ: “Tôɪ ᴄó ᴘʜảɪ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ đâᴜ ᴍà ᴘʜảɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ăɴ ᴄ.ắ.ᴘ đồ ɴʜà ᴀɪ ʜᴀʏ ʙị ᴀɪ ᴠᴜ ᴏᴀɴ ᴍà ʟêɴ ᴛɪếɴɢ. Aɪ ᴍᴜốɴ ɴɢʜĩ sᴀᴏ ᴛʜì ɴɢʜĩ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄầɴ ʙɪếᴛ ᴛʜì sẽ ʙɪếᴛ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ᴠà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴄả ʜᴀɪ ʙêɴ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙɪếᴛ. ᴛôɪ đếɴ ᴠớɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙằɴɢ ɢɪọɴɢ ʜáᴛ ᴠà ᴛàɪ ɴăɴɢ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ đếɴ ᴠớɪ ʜọ ᴠì ᴛôɪ ᴄó 3-4 đứᴀ ᴄᴏɴ, ᴠì ᴄó 5-6 ʙà ᴍẹ… Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄʜᴜʏệɴ đờɪ ᴛư ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ Kʜɪ ᴋʜáɴ ɢɪả ʙɪếᴛ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴠề ɴɢʜệ sĩ, ʜọ sẽ ᴍᴜốɴ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ᴛʜứ ᴋʜáᴄ ɴữᴀ. Tôɪ ᴛʜíᴄʜ ʜọ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠà ᴍãɪ ᴍãɪ ᴛò ᴍò ᴠề ᴛôɪ. Cứ để ᴄʜᴏ ʜọ ᴛò ᴍò đɪ. Đó ʟà ᴄáᴄʜ ᴛôɪ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛừ đầᴜ. Tôɪ ʟᴜôɴ ᴍᴜốɴ ʜọ ᴋʜó ʜɪểᴜ ᴠề ᴛôɪ. Họ ɴóɪ ᴛôɪ ɢ.ᴀ.ʏ ᴄũɴɢ đượᴄ, đàɴ ôɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ, ᴋɪểᴜ ɢì ᴄũɴɢ đượᴄ ʜếᴛ ᴛʀơɴ. Họ ᴄó ǫᴜʏềɴ ɴɢʜĩ ᴠà ɴóɪ. Còɴ ᴛôɪ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ɢì ʜếᴛ, ɢɪữ ɪᴍ ʟặɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʟᴜậᴛ sư ᴛớɪ, ᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đờɪ ᴛư ɴɢʜệ sĩ ᴍà ᴄʜỉ ɴêɴ ᴄʜú ý ᴠàᴏ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ᴍà ɴɢʜệ sĩ đó ᴍᴀɴɢ ʟạɪ. “Đờɪ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴀʏ ʏêᴜ đươɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙổ íᴄʜ ᴠà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴛôɪ ʜáᴛ ʜᴀʏ ʜᴀʏ ᴅở. Tʜựᴄ sự ᴍà! Côɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴘʜảɪ ᴛự ᴠăɴ ᴍɪɴʜ ʟêɴ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ đɪ. Đɪềᴜ đó ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ʜáᴛ ᴛệ ʜơɴ ʜᴀʏ ʟà ʜᴀʏ ʜơɴ”, ᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ. Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ: “Tôɪ ᴛʜấʏ ǫᴜʏềɴ ʀɪêɴɢ ᴛư ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ʙị x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʀấᴛ ɴặɴɢ ɴề. Tʜứ ɴʜấᴛ, ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ʟỏɴɢ ʟẻᴏ. Tʜứ ʜᴀɪ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Tʜứ ʙᴀ, ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɢɪỡɴ ᴄʜơɪ, ᴄᴏɪ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì. Còɴ ở Mỹ ʜᴀʏ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ʀàɴʜ ʟᴜậᴛ ʟắᴍ. Để x.ỉ ᴠ.ả, ʟôɪ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʀᴀ ɴóɪ ᴄʜỉ ᴄó ɴướᴄ ᴠàᴏ ᴛ.ù, ʙị ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ʜᴏặᴄ ᴄấᴍ ʟạɪ ɢầɴ ɴɢườɪ đó… Kʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʜồ sơ, ᴠɪệᴄ ʙạɴ ᴍượɴ ᴛɪềɴ ᴄũɴɢ ᴋʜó. ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟàᴍ đượᴄ ᴠɪệᴄ đó ᴛʜì ᴍớɪ ʏêɴ ʙìɴʜ đượᴄ. Tôɪ ᴛʜấʏ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙị x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ᴅ.ã ᴍ.ᴀ.ɴ. Aɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʀɪêɴɢ, ɴếᴜ ʙị x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ᴛʜì sẽ ᴛʜế ɴàᴏ? ɴếᴜ ʙị ɴʜư ᴠậʏ, ʜọ ᴄó ᴄàᴏ ᴄ.ấ.ᴜ, đ.ố.ᴛ ɴʜà ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ? Cᴜộᴄ đờɪ đạɪ ɢɪᴀ Pʜươɴɢ Hằɴɢ: Bươɴ ᴄʜảɪ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴛừ ɴăᴍ 16 ᴛᴜổɪ, ᴄầᴍ 18 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ ᴠề ǫᴜê ʟậᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴍốɪ ᴅᴜʏêɴ ᴠớɪ ôɴɢ Dũɴɢ…

14;16 28/4

Tʜươɴɢ ᴛâᴍ: Tɪếɴɢ ᴋʜóᴄ xé ʟòɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴠợ ʙị xᴇ ᴋʜáᴄ ᴄ.á.ɴ т.ử νσ.ɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ Xóᴛ xᴀ ᴄʜồɴɢ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ôᴍ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴠợ ʙị xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴄáɴ ᴄ.ʜ.ế.ᴛ Tʀêɴ đườɴɢ ᴛʀở ʟạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴠợ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ. Côɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Cáɪ Bè, ᴛỉɴʜ Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ, đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɢɪữᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ɢɪườɴɢ ɴằᴍ ᴠà xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ʟàᴍ 1 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ. Nɢườɪ ᴄʜồɴɢ ôᴍ ᴛ.ʜ.ɪ ᴛ.ʜ.ể ᴠợ ɢ.à.ᴏ ᴋʜóᴄ Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 9ʜ30 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số Hậᴜ Gɪᴀɴɢ ᴄʜạʏ ᴛʀêɴ Qᴜốᴄ ʟộ 1 ʜướɴɢ ᴛừ Mỹ Tʜᴜậɴ – Tʀᴜɴɢ Lươɴɢ. Kʜɪ đếɴ đᴏạɴ ᴛʜᴜộᴄ xã Mỹ Đứᴄ Tâʏ, ʜᴜʏệɴ Cáɪ Bè ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴍáʏ ᴅᴏ ᴀɴʜ Lê Văɴ Dạɴɢ (ɴɢụ ᴛỉɴʜ Kɪêɴ Gɪᴀɴɢ) ᴄʜạʏ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ᴠợ ᴠà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀɴɢ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜɪềᴜ. Cʜɪếᴄ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄú ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ʟàᴍ 3 ɴɢườɪ đɪ ᴛʀêɴ xᴇ ɢắɴ ᴍáʏ ɴɢã xᴜốɴɢ đườɴɢ. Cʜị Nɢọᴄ (ᴠợ ᴀɴʜ Dạɴɢ) ʙị xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴄ.á.ɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ, ʀɪêɴɢ ᴀɴʜ Dạɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴛʜᴏáᴛ ᴄ.ʜ.ế.ᴛ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ɴɢườɪ ᴄủᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ đã ᴅùɴɢ ɢɪấʏ ᴅáɴ ʙɪểɴ số ᴠà ᴛêɴ ᴄủᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ɢɪườɴɢ ɴằᴍ ʟạɪ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄʜị ɴɢọᴄ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ ᴠề ǫᴜê ᴄʜồɴɢ, ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴠề ᴛʀở ʟạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴛʀêɴ. Cʜᴜʏệɴ ᴄảᴍ độɴɢ ᴠề đôɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴍù ʟàᴍ ᴄʜổɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ, ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ᴋʜôɴ ʟớɴ Hìɴʜ ảɴʜ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜụ ʙị ᴍ.ù, ᴅắᴛ ᴅíᴜ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜốɴɢ ɢậʏ, ɢáɴʜ ᴄʜổɪ đɪ ʙáɴ ᴍỗɪ ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ đã ǫᴜá ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ở ᴘʜố Aɴ Dươɴɢ, Yêɴ Pʜụ (Tâʏ Hồ, Hà Nộɪ). Hᴀɪ ᴍảɴʜ đờɪ, ᴍộᴛ số ᴘʜậɴ Nɢôɪ ɴʜà ʀộɴɢ ʜơɴ 30ᴍ2 ɴằᴍ sâᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢõ ɴʜỏ ở ᴘʜố Aɴ Dươɴɢ, ʟà ᴄʜỗ ở ᴄủᴀ 6 ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Bùɪ Dᴏãɴ Tʜụ (71 ᴛᴜổɪ), ʙà Tʀịɴʜ Tʜị Mᴀɪ (69 ᴛᴜổɪ), ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄùɴɢ 2 đứᴀ ᴄʜáᴜ. Tʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ɴʜỏ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜụ ᴠẫɴ ᴛấᴛ ʙậᴛ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄʜổɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ. Vớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ʟàᴍ ɴêɴ ᴍộᴛ ᴄâʏ ᴄʜổɪ đã ᴋʜó. Tʜế ɴʜưɴɢ, ɢầɴ 30 ɴăᴍ ɴᴀʏ 2 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜụ ʙị ᴋʜ.ɪếᴍ ᴛʜ.ị ʙẩᴍ sɪɴʜ ᴠẫɴ xâʏ ɴêɴ ᴛổ ấᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ, ɴᴜôɪ đượᴄ ᴄô ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ ᴄʜổɪ. Vợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ Tʜᴜ ʙị ᴍ.ù ʙẩᴍ sɪɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴍɪệᴛ ᴍàɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄʜổɪ ᴍưᴜ sɪɴʜ. Vừᴀ ᴄắᴛ ᴅâʏ ᴛʜéᴘ để ʙᴜộᴄ ᴄʜổɪ, ôɴɢ Tʜụ ᴍỉᴍ ᴄườɪ ᴋể ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴɢʜᴇ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ đờɪ ᴍìɴʜ. Íᴛ ᴀɪ ʙɪếᴛ đượᴄ, để ᴄó ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴʜư ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ôɴɢ đã ᴘʜảɪ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴋʜôɴɢ íᴛ sóɴɢ ɢɪó. Từ ɴʜỏ, ᴋʜɪ sɪɴʜ ʀᴀ ôɴɢ Tʜụ đã ʙị ᴍù ʙẩᴍ sɪɴʜ. Cᴜộᴄ sốɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛʜɪếᴜ ᴛʜốɴ ᴄộɴɢ ᴠớɪ sự ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴋʜɪ đôɪ ᴍắᴛ ᴋʜôɴɢ ɴʜìɴ ʀõ ᴋʜɪếɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜơ ᴄủᴀ ôɴɢ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴɢàʏ ᴛăᴍ ᴛốɪ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙà Mᴀɪ ᴘʜụ ɢɪúᴘ ᴄʜồɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴠặᴛ ᴛʜì ôɴɢ Tʜụ ᴛᴀʏ ᴋʜỏᴇ ʜơɴ đᴀɴɢ ʙᴜộᴄ ʟạɪ ᴄáɴ ᴄʜổɪ ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ sợɪ ᴛʜéᴘ. Lúᴄ ɴʜỏ ᴛôɪ ᴍặᴄ ᴄảᴍ, ᴛự ᴛɪ ᴍấᴛ ʜếᴛ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, sốɴɢ ᴋʜéᴘ ᴋíɴ, ᴛʜᴜ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠỏ ʙọᴄ. Đếɴ ᴋʜɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴅáᴍ ɴɢʜĩ sẽ ʏêᴜ ᴀɪ ᴠà ᴄó ᴍộᴛ ᴀɪ đó ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟấʏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍù ɴʜư ᴛôɪ, ôɴɢ Tʜụ ᴄʜɪᴀ sẻ. Tʜế ɴʜưɴɢ, đượᴄ sự độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ɴăᴍ 1980 ôɴɢ Tʜụ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ʜộɪ ɴɢườɪ ᴍù ᴄủᴀ TP.Hà Nộɪ. Tʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴɢàʏ ʜòᴀ ɴʜậᴘ đó, đɪềᴜ ᴋỳ ᴅɪệᴜ ᴍà ôɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ɴɢʜĩ ᴛớɪ đã đếɴ ᴠớɪ ôɴɢ đầʏ ʙấᴛ ɴɢờ. Nɢàʏ đó, ôɴɢ Tʜụ đã ɢặᴘ đượᴄ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đíᴄʜ ᴛʜựᴄ ᴄủᴀ đờɪ ᴍìɴʜ, ʟà ʙà Tʀịɴʜ Tʜị Mᴀɪ ở Hà Đôɴɢ, ᴠợ ôɴɢ ʙâʏ ɢɪờ. Qᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ʙà Mᴀɪ, ôɴɢ Tʜụ đã ᴅầɴ ᴄó ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴋéᴍ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ɴʜư ᴍìɴʜ. Bà Mᴀɪ ᴄũɴɢ ʙị ᴍ.ù ʙẩᴍ sɪɴʜ, đượᴄ sự ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ᴄảɴʜ ɴɢ.ộ, ʙà Mᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ʜộɪ ɴɢườɪ ᴍù. Tạɪ đâʏ, ʙà Mᴀɪ ᴠà ôɴɢ Tʜụ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ, ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴍặᴛ ɴʜưɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ, ʙằɴɢ sự ᴄảᴍ ᴛʜôɴɢ, ᴛʜươɴɢ ᴍếɴ ʜọ đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ᴄùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜịᴘ đậᴘ. Nʜớ ʟạɪ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đầᴜ ᴍớɪ ʏêᴜ ɴʜᴀᴜ, ôɴɢ Tʜụ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʟúᴄ đó ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴀɪ ʙêɴ đã ᴘʜ.ảɴ đốɪ ʀấᴛ ᴋịᴄʜ ʟɪệᴛ. Mọɪ ɴɢườɪ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ʟᴏ sợ ᴋẻ ᴍù, ɴɢườɪ ᴋʜɪ,ếᴍ ᴛʜị ʟấʏ ɴʜᴀᴜ ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ sẽ ᴄàɴɢ ᴠấᴛ ᴠả ʜơɴ. Rồɪ đếɴ ᴋʜɪ ᴄó ᴄᴏɴ ᴄáɪ, sẽ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɢáɴʜ ɴặɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ. Hᴀɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴍặᴛ ɴʜưɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ, ʙằɴɢ sự ᴄảᴍ ᴛʜôɴɢ, ᴛʜươɴɢ ᴍếɴ ʜọ đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ᴄùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜịᴘ đậᴘ.…

10;40 28/4

Cᴜộᴄ đờɪ đạɪ ɢɪᴀ Pʜươɴɢ Hằɴɢ: Bươɴ ᴄʜảɪ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴛừ ɴăᴍ 16 ᴛᴜổɪ, ᴄầᴍ 18 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ ᴠề ǫᴜê ʟậᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴍốɪ ᴅᴜʏêɴ ᴠớɪ ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ” Tʀảɪ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ đờɪ ᴄʜồɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɢặᴘ ôɴɢ Dũɴɢ, sɪɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴠà ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ʙốɴ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴄả ᴛʀᴀɪ ʟẫɴ ɢáɪ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠẫɴ ʟᴜôɴ ʟà ᴄáɪ ᴛɪếɴɢ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Vậʏ ʀốᴛ ᴄᴜộᴄ đạɪ ɢɪᴀ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟà ᴀɪ? ᴄó ǫᴜʏềɴ ʟựᴄ ᴠà ɢɪàᴜ ᴄó ᴛớɪ ᴍứᴄ ɴàᴏ? Bɪệᴛ ᴅᴀɴʜ ᴄᴏᴏʟ ɴɢầᴜ íᴛ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ ᴛớɪ: Hằɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ! Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ Hằɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ, ᴛêɴ ᴛʜậᴛ ʟà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tᴜʏềɴ, sɪɴʜ ɴɢàʏ 26/1/1971. Hɪệɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đᴀɴɢ ʟà ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ, Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠà Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ, ᴠợ ᴄủᴀ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ (ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ”). Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ Bươɴ ᴄʜảɪ ɴơɪ đấᴛ ᴋʜáᴄʜ ᴛừ ᴛᴜổɪ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ Năᴍ 16 ᴛᴜổɪ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ sᴀɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ địɴʜ ᴄư. Nʜɪềᴜ ɴăᴍ sᴀᴜ, ʙà ᴋếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴄó ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ. Tʀướᴄ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ đờɪ, ᴄʜồɴɢ ᴄũ để ʟạɪ ᴄʜᴏ ʙà ᴋʜốɪ ᴛàɪ sảɴ ᴋʜổɴɢ ʟồ ᴛʀị ɢɪá ᴋʜᴏảɴɢ 18 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ (414 ᴛỷ đồɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛỷ ɢɪá ʜɪệɴ ᴛạɪ). Sᴀᴜ đó, ʙà ᴛʜᴀɴʜ ʟý ʜếᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴠà ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ᴠề Vɪệᴛ Nᴀᴍ, ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴄôɴɢ ᴛʏ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ, ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ, ᴄᴀᴏ sᴜ,… Tʀướᴄ ᴋʜɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴘʜᴜ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ôɴɢ Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ”, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đượᴄ ɢɪớɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙɪếᴛ đếɴ ᴠớɪ ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ Hằɴɢ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ – ᴛᴀʏ ʙᴜôɴ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴄó ᴛɪếɴɢ. Nữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙà ʙɪếᴛ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴛừ ɴăᴍ 25 ᴛᴜổɪ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛʜấᴛ ʙạɪ ᴛʀêɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ. Vợ ᴄʜồɴɢ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ – Dũɴɢ “Lò ᴠôɪ” Vàᴏ ᴛʜáɴɢ 5/2020, ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ – ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄủᴀ ʙà – ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sẽ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ để ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Bà Hằɴɢ ᴛɪếᴘ ǫᴜảɴ ᴄʜứᴄ Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Đɪềᴜ ʜàɴʜ Côɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ. Là ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴍạɴʜ ᴍẽ, Pʜươɴɢ…

9;00 28/4

Mẹ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ʙêɴ ᴛ.ʜ.ɪ ᴛ.ʜ.ể ᴄᴏɴ ɢáɪ ʙị xᴇ ʙᴇɴ ᴄ.á.ɴ т.ử νσ.ɴɢ Nɢườɪ đɪ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɢ.à.ᴏ ᴋʜóᴄ ʙêɴ…

17;40 27/4

Lᴜậᴛ sư: Nɢườɪ ᴠợ ᴄ.ắ.ᴛ ‘ᴄủᴀ ǫᴜý’ ᴄʜồɴɢ ở Sơɴ Lᴀ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ đượᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ, ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ Tʀᴏɴɢ ᴠụ ᴄ.ắ.ᴛ ᴄủᴀ ǫᴜý ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ x.â.ᴍ ʜ.ạ.ɪ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ở Sơɴ Lᴀ:, ɴɢườɪ ᴠợ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪ.ᴀᴍ ᴠà ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ đượᴄ ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ, ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ. Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠợ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄ.ắ.ᴛ đ.ứ.ᴛ ᴄủᴀ ǫᴜý ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ x.â.ᴍ ʜ.ạ.ɪ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴛạɪ xã Cʜɪềɴɢ Hặᴄ (ʜᴜʏệɴ Yêɴ Cʜâᴜ, ᴛỉɴʜ Sơɴ Lᴀ), ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ʟà sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴄʜị N. ᴠề ᴛộɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛí.ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋí.ᴄʜ độ.ɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 135 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. Lᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ – ɴɢườɪ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜị ᴠợ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ. Tʜᴇᴏ đó, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sáɴɢ ɴᴀʏ (27/4/2022), ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴄʜâᴜ. Căɴ ɴʜà ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị N. sɪɴʜ sốɴɢ – ɴơɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀɪêɴɢ ʙị x.â.ᴍ ʜ.ạ.ɪ ᴛì.ɴʜ ᴅ.ụ.ᴄ sᴜốᴛ 2 ɴăᴍ ǫᴜᴀ. Tʀêɴ ᴄơ sở ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛʜươɴɢ ᴛí.ᴄʜ 72%, ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜị N., Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hᴏᴀɴ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụɴɢ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴄʜâᴜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ʟà ɴɢườɪ ʙàᴏ ᴄʜữᴀ sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴄʜị N. ᴠề ᴛộɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋí.ᴄʜ độ.ɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 135 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. Nʜư ᴠậʏ, ᴠớɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ íᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴàʏ ᴛʜì ᴄʜị N. ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪ.ᴀᴍ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴋʜả ɴăɴɢ sᴀᴜ ɴàʏ ᴋʜɪ xéᴛ xử ᴄʜị N. sẽ đượᴄ sự ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ đượᴄ ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 60 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự để đượᴄ ᴄảɪ ᴛạᴏ ɴɢᴏàɪ xã ʜộɪ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴᴜôɪ ᴅạʏ 03 ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴠà ʟᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ. Cáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ sẽ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ. Tʀướᴄ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ᴄʜâᴜ, ᴛỉɴʜ Sơɴ…

16;45 27/4

Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴠề ᴠụ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ Cơ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴóɴɢ ᴠề ᴠụ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ Sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ᴛɪɴ ᴛứᴄ ᴠề ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đếɴ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ đôɴɢ đảᴏ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ. Sᴀᴜ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ʟùᴍ xùᴍ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ, ᴅâɴ ᴛìɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄầɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠà ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ xử ʟý ᴛʀ.ɪệᴛ để ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ đâʏ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ, ɢɪ.ả ᴅᴀɴʜ, để ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛʀáɪ đạᴏ đứᴄ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ôɴɢ Lê Tùɴɢ Vâɴ – ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ. Nɢàʏ 4/1/2022, Cơ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴋʜáᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ đâʏ. Từ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó, ᴛɪɴ ᴛứᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠẫɴ đượᴄ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ʟɪêɴ ᴛụᴄ đếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả. Mớɪ đâʏ, ɴɢàʏ 26/04, ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴠề ᴠụ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ xôɴ xᴀᴏ. Tʜᴇᴏ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɢửɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã, UBND xã Hòᴀ Kʜáɴʜ Tâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ Hòᴀ, ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ʙà Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ (sɴ 1960, ấᴘ Lậᴘ Tʜàɴʜ, xã Hòᴀ Kʜáɴʜ Tâʏ) ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪ.ᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ 3 ʙị ᴄᴀɴ đếɴ ᴛʜáɴɢ 06/2022. Cụ ᴛʜể, ᴘʜíᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛạᴍ ɢɪ.ᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ʟà Lê Tʜᴀɴʜ Nʜấᴛ Nɢᴜʏêɴ, Lê Tʜᴀɴʜ Tùɴɢ Dươɴɢ ᴠà Lê Tʜᴀɴʜ Hᴏàɴ Nɢᴜʏêɴ đếɴ ɴɢàʏ 3/6/2022. Tʀướᴄ đó, ᴠụ áɴ đượᴄ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụɴɢ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ Hòᴀ (ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ) ᴛʜụ ʟý ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜụ ʟý ᴠụ áɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ Aɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ…