• Thu. Jun 30th, 2022

Newsstove

Just another WordPress site

Uncategorized

  • Home
  • 19:00 30/06/2022

19:00 30/06/2022

Bộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Y ᴛế Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ ᴛự ᴛ.ử? Pʜó Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ C03 Bộ Côɴɢ ᴀɴ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ, ᴄựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Y ᴛế, ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ, ᴄựᴜ Gɪáᴍ…

15;30 30/6

Nóɴɢ: Tạᴍ ʜᴏãɴ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử ɴʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ Nʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ ᴛạɪ ‘Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ’ ʙị đưᴀ ʀᴀ xéᴛ xử ᴠề ᴛộɪ ‘Lợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ’. Lúᴄ 8 ɢɪờ 30 ɴɢàʏ 30.6, HĐXX TAND H.Đứᴄ Hòᴀ (Lᴏɴɢ Aɴ) ᴅᴏ Tʜẩᴍ ᴘʜáɴ Nɢᴜʏễɴ Kʜắᴄ Lɪɴʜ Dᴜʏ, ᴄʜủ ᴛọᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜᴀɪ ᴍạᴄ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử ɴʜóᴍ 6 ʙị ᴄáᴏ ᴛạɪ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ . Bị ᴄáᴏ Lê Tùɴɢ Vâɴ đượᴄ ᴅẫɴ ɢɪảɪ đếɴ ᴛòᴀ 6 ʙị ᴄáᴏ, ɢồᴍ: Lê Tùɴɢ Vâɴ (90 ᴛᴜổɪ, ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜáɴ Aɴ Gɪᴀɴɢ, ᴄʜỗ ở ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛạɪ ɴʜà Cᴀᴏ Tʜị Cúᴄ, ấᴘ Lậᴘ Tʜàɴʜ xã Hòᴀ Kʜáɴʜ Tâʏ, H.Đứᴄ…

15;00 30/6

Cảɴʜ ᴄáᴏ ɴɢᴜʏêɴ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự Đắᴋ Lắᴋ UBKT Tỉɴʜ ủʏ Đắᴋ Lắᴋ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ôɴɢ Bùɪ Đăɴɢ Tʜủʏ, ɴɢᴜʏêɴ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ Tʜɪ ʜàɴʜ áɴ Dâɴ sự Đắᴋ Lắᴋ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ. Nɢàʏ 29-6, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ UBKT Tỉɴʜ ủʏ Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ᴄó ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ địɴʜ ᴋỳ ʟầɴ ᴛʜứ 18, ǫᴜᴀ đó xᴇᴍ xéᴛ, ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ. Đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ Bùɪ Đăɴɢ Tʜủʏ, ɴɢᴜʏêɴ Cụᴄ ᴛʀưởɴɢ Cụᴄ…

16:30 30/06/2022

Nóɴɢ: Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙị ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ‘ʀéᴏ ᴛêɴ’: Tôɪ ᴍấᴛ ʜợᴘ đồɴɢ 40 ᴛỉ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴠừᴀ ᴄó ᴅịᴘ ᴛʀảɪ ʟòɴɢ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠề ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ồɴ àᴏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄʜɪᴀ sẻ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề đượᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ. Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴàᴏ đăɴɢ đàɴ, ᴄʜ.ửɪ ʀ.ủ.ᴀ ᴠì ᴠậʏ ᴀɴʜ ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ᴄʜờ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ * Cʜàᴏ ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ! ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ʙɪếɴ độɴɢ ᴄủᴀ ɴăᴍ 2021, độɴɢ ʟựᴄ ɴàᴏ ɢɪúᴘ ᴀɴʜ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴄʜạʏ sʜᴏᴡ, ʀᴀ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʜᴀʏ ᴠì ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜỉ ɴɢơɪ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ồɴ àᴏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ? – Cᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ: Tôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴍìɴʜ ɴɢʜỉ ɴɢơɪ. Sʜᴏᴡʙɪᴢ ɴʜư ᴍộᴛ ᴅòɴɢ ᴄʜảʏ, ɴếᴜ ᴅừɴɢ ʟạɪ sẽ ᴄó ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ. ᴛôɪ ǫᴜᴀɴ ɴɪệᴍ ɴếᴜ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴍìɴʜ ʜᴏᴛ ᴛʜì ɴồɪ ᴄơᴍ ᴍìɴʜ ᴠẫɴ sẽ ʟớɴ. Nếᴜ ᴍìɴʜ “ɴɢᴜộɪ” ᴛʜì ɴồɪ ᴄơᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ sẽ ɴʜỏ ᴅầɴ đɪ. Tôɪ ᴘʜảɪ ʟàᴍ đúɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Mọɪ ɴɢườɪ đã đᴇᴍ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ɢʜế ᴛʜì ᴛôɪ ᴘʜảɪ ɴɢồɪ ᴠừᴀ ᴠặɴ ᴠà đúɴɢ ᴠị ᴛʀí ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴛự ɴóɪ ᴍìɴʜ ʟà ôɴɢ ɴàʏ, ʙà ᴋɪᴀ, ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ số 1 ʀồɪ ᴄứ đứɴɢ ʏêɴ đó, ʜáᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪểᴜ ᴄũ ᴠà ʙắᴛ ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴɢʜᴇ. Họ ɴɢʜᴇ đó, ɴʜưɴɢ ʟà ʟớᴘ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴄũ. Nɢườɪ đᴀɴɢ ɴắᴍ ɢɪữ ᴄʜìᴀ ᴋʜóᴀ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đạɪ ɴàʏ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀẻ. Còɴ ɴʜữɴɢ ᴋʜáɴ ɢɪả xưᴀ sẽ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ sự ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡ ᴅɪễɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ. Họ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪềɴ, sẵɴ sàɴɢ ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜý ɢɪá để đếɴ xᴇᴍ. Nɢàʏ xưᴀ ᴄʜỉ ᴄó CD ᴛʜôɪ ᴄòɴ ʙâʏ ɢɪờ ᴛʜì đờɪ sốɴɢ ᴋʜáᴄ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ. Vɪệᴄ đầᴜ ᴛư đúɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠớɪ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴄộɴɢ ᴛʜêᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀʏ ᴍáᴜ ᴄôɴɢ ᴛʏ, ɴêɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ʟơ ᴍơ. Nᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ ʟàᴍ ᴍớɪ ᴍìɴʜ để ᴄʜɪɴʜ ᴘʜụᴄ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴛʀẻ * Nʜɪềᴜ ᴄᴀ sĩ ᴄʜọɴ ʀᴀ ᴍắᴛ MV để ɴâɴɢ ɢɪá ᴄáᴛ-sê. ᴄòɴ ᴀɴʜ ᴛʜì sᴀᴏ? – Gɪớɪ ᴛʀẻ ʙâʏ ɢɪờ ᴅễ sợ ǫᴜá. Côɴɢ ᴛʏ ᴛôɪ ᴄó ʟàᴍ sự ᴋɪệɴ, ᴋʜɪ ɢọɪ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴɢườɪ, ʜọ ʙáᴏ ɢɪá ʀấᴛ ǫᴜốᴄ ᴛế ʟᴜôɴ, ᴅã ᴍᴀɴ. Nʜưɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ᴠẫɴ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜɪ ᴛʀả. Mỗɪ ɴɢườɪ đềᴜ ᴄó ᴍộᴛ ᴄᴏɴ số ʜếᴛ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʜề ʟêɴ áɴ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ. Qᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ʜọ ᴄó đượᴄ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ɢɪá đó ᴋʜôɴɢ. Họ ʙáᴏ ɢɪá ʜáᴛ 3 ʙàɪ 1 ᴛỉ đồɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ ɴữᴀ, ᴄʜẳɴɢ sᴀᴏ ʜếᴛ ᴛʀơɴ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʟêɴ áɴ ᴠì đó ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴍỗɪ ɴɢườɪ. Ví ᴅụ, ᴛôɪ ʙáᴏ ɢɪá ᴠà ɴʜậɴ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴛươɴɢ ứɴɢ ᴛʜì ʜàɪ ʟòɴɢ. Còɴ ᴄó ᴄᴀ sĩ ᴛʀẻ, ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴛôɪ ᴛʜì ᴛôɪ ᴍặᴄ ᴋệ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ đượᴄ ɴʜư ᴛʜế ᴛʜì ᴛôɪ ɴɢᴜ, ʀáɴɢ ᴄʜịᴜ. Còɴ ᴀɪ ɢɪỏɪ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴛʀả ᴛʜôɪ. Nʜưɴɢ ᴅù ᴛʜế ɴàᴏ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴄó ɴʜậɴ đượᴄ sʜᴏᴡ đó ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ɴỡ ʙáᴏ ᴍộᴛ ᴄáɪ ɢɪá ǫᴜá ᴄᴀᴏ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đượᴄ, ʜᴏặᴄ ɴếᴜ ɴʜậɴ xᴏɴɢ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴅư đồɴɢ ɴàᴏ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ɴỡ ʟàᴍ ɴʜư ᴠậʏ. Tôɪ ɴʜậɴ ᴄáᴛ-sê ở ᴍứᴄ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ, đủ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ʟᴀᴏ ᴄủᴀ ê-ᴋíᴘ, ᴠũ ᴄôɴɢ, âᴍ ᴛʜᴀɴʜ, áɴʜ sáɴɢ… * Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄʜắᴄ ʜẳɴ ᴀɴʜ ɢặᴘ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴛừ ᴠụ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ? – Nʜɪềᴜ ᴄʜứ, sᴛʀᴇss ʟắᴍ. Tự ɴʜɪêɴ ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴘʜáɴ xéᴛ ᴍìɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜứɴɢ ᴄứ. Dâɴ ᴛìɴʜ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜá ɴʜɪềᴜ. Họ ᴄʜạʏ ᴛʜᴇᴏ ʟàᴍ xã ʜộɪ đɪêɴ đảᴏ, ʙấᴘ ʙêɴʜ. Nɢườɪ đó ᴄứ ɴóɪ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ʟàᴍ ɢì đượᴄ ᴄả, ɴóɪ ᴄả ɴăᴍ ᴛʀờɪ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ đó, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢʜĩ ɴɢườɪ đó ɴóɪ đúɴɢ ᴍớɪ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ. Nʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ɴʜư ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴàᴏ đăɴɢ đàɴ, ᴄʜ.ửɪ ʀ.ủ.ᴀ ɴʜư ᴠậʏ đượᴄ. Cʜ.ửɪ ᴋʜôɴɢ ᴋʜó, ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜửɪ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ᴄáɪ ɢì? Tʜỏᴀ ᴍãɴ ᴄơɴ ᴛứᴄ ɢɪậɴ ɴʜấᴛ ᴛʜờɪ ɴʜưɴɢ để ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʜệ ʟụʏ, ʟàᴍ ʙăɴɢ ʜᴏạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴàᴏ ɢỡ đượᴄ. Mạɴ.ɢ xã ʜộɪ ʙâʏ ɢɪờ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ, ᴄʜưᴀ ᴄʜắᴄ ʙỏ ᴛɪềɴ ʀᴀ ʟà ɢỡ đượᴄ đâᴜ. Tôɪ đã ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ᴄʜờ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Tôɪ sốɴɢ sạᴄʜ, ᴄʜẳɴɢ sợ ᴀɪ ᴄả. Vướɴɢ ᴘʜảɪ ồɴ àᴏ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ, ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴋʜôɴɢ đôɪ ᴄᴏ ᴍà ɴʜờ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ Tʜờɪ đɪểᴍ ɴóɴɢ ɴʜấᴛ ᴛôɪ ʙướᴄ ʀᴀ đườɴɢ ᴛʜấʏ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ɢặᴘ ᴠấɴ đề ɢì ʜếᴛ. Tôɪ ɴʜậɴ ʀᴀ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴛʜứ đó ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ʜàɴʜ ᴛɪɴʜ ᴍạ.ɴɢ. Cứ ᴠàᴏ đó ᴍớɪ ᴛʜấʏ đáɴɢ sợ ᴄʜứ ɴɢᴏàɪ đờɪ ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴄʜàᴏ ʜỏɪ đóɴ ɴʜậɴ ᴛôɪ. Ở ᴛʜờɪ đɪểᴍ ồɴ àᴏ đó, ᴋʜɪ ᴛôɪ ʀᴀ ᴄʜợ, ᴄô ʙáɴ ʜàɴɢ ᴠẫɴ ᴠᴜɪ ᴠẻ, ʜỏɪ ᴛʜăᴍ ɴàʏ ᴋɪᴀ. Có ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴄʜúᴄ ᴛôɪ ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ, ᴠữɴɢ ᴛɪɴ ɴữᴀ. Kʜôɴɢ ʟẽ ᴛôɪ ǫᴜᴀʏ ʜìɴʜ ʟạɪ để ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ. Tʜậᴍ ᴄʜí, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴʜư ᴛàɪ xế ᴄôɴɢ ɴɢʜệ, ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴠệ sɪɴʜ… ᴠẫɴ ᴄʜàᴏ ʜỏɪ, ɢọɪ ᴛêɴ ᴛôɪ. Nʜữɴɢ ᴋẻ ᴄʜᴜʏêɴ sốɴɢ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ ᴄʜỉ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜᴜấᴛ ᴍặᴛ ᴋʜᴜấᴛ ᴍàʏ ᴛʜôɪ. Còɴ để đốɪ ᴅɪệɴ ɴɢᴏàɪ đờɪ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴅáᴍ. Họ ᴛʜấʏ ɴɢʜệ sĩ ɪᴍ ɪᴍ ᴄʜắᴄ ᴛưởɴɢ ᴅễ, ʙướᴄ ʟạɪ ɢầɴ sẽ ᴛự ʜɪểᴜ. * Từɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙị ᴍấᴛ ʜợᴘ đồɴɢ 40 ᴛỉ ᴠì ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Rõ ʀàɴɢ, ᴠụ ᴠɪệᴄ đã ᴛáᴄ độɴɢ ʟớɴ đếɴ đờɪ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ? – Có ᴄʜứ! ʙấᴛ ᴋỳ ɴơɪ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴠậʏ, ʜợᴘ đồɴɢ sắᴘ sửᴀ ᴋý, ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴍà ᴠướɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴠà ɴɢʜɪ ᴠấɴ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì sẽ ʙị xᴇᴍ xéᴛ ʟạɪ. ᴄʜᴜʏệɴ đó ǫᴜá ʟớɴ ᴍà. ᴍộᴛ ᴅự áɴ ᴋɪɴʜ ᴋʜ.ủɴɢ ᴋʜ.ɪếᴘ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴛʀả ᴛôɪ ʜơɴ 40 ᴛỉ, ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴛʀᴏɴɢ 5 ɴăᴍ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ʀồɪ. Đó ʟà ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄủᴀ ᴛôɪ. * Aɴʜ ᴄó đòɪ ʙ.ồ.ɪ ᴛʜư.ờɴɢ ᴠề ᴍặᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋʜôɴɢ?…

12;00 30/6/2022

Côɴɢ Vɪɴʜ ʙị CĐM ‘ᴛấɴ ᴄôɴɢ’ ᴅữ ᴅộɪ, ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ ᴄʜỉ ᴠì 1 ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ Tʜủʏ Tɪêɴ Vừᴀ ᴠướɴɢ ᴛɪɴ đồɴ ʙị ʙắᴛ ᴠì đɪềᴜ ʜàɴʜ đườɴɢ ᴅâʏ đáɴʜ ʙạᴄ ɴɢʜìɴ ᴛỷ, Côɴɢ Vɪɴʜ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙị CĐM ᴛ.ấ.ɴ ᴄô.ɴɢ ᴅ.ữ ᴅộɪ sᴜốᴛ ɴʜɪềᴜ ɢɪờ ǫᴜᴀ ᴄʜỉ ᴠì ᴍộᴛ ʜàɴʜ độɴɢ ᴍớɪ đâʏ ᴄủᴀ ʙà xã Tʜủʏ Tɪêɴ. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, MXH xôɴ xᴀᴏ ᴛʀướᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ sᴀᴜ ǫᴜãɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ở ẩɴ. Nữ ᴄᴀ sĩ ᴄòɴ ᴄó ᴛɪếᴛ ʟộ ᴠề ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ: Lạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜêᴍ đượᴄ 1 ᴄăɴ ɴʜà ᴛìɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍừɴɢ ᴠᴜɪ ᴍà ᴍìɴʜ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴛʜᴇᴏ. ɢửɪ ᴛʜêᴍ ᴄʜᴏ ᴄô íᴛ ᴛɪềɴ ᴠốɴ để ᴛạᴏ sɪɴʜ ᴋế ʟàᴍ ăɴ ʜɪ ᴠọɴɢ sᴀᴜ ɴàʏ sẽ ɢặᴘ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴠươɴ ʟêɴ ᴛʜᴏáᴛ ɴɢʜèᴏ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴋʜɪ ᴄó ᴍộᴛ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ʙàʏ ᴛỏ sự ᴄảᴍ ᴋíᴄʜ ᴋʜɪ Tʜủʏ Tɪêɴ ᴠẫɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ồɴ àᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ʙà xẫ Côɴɢ Vɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đᴀɴɢ ᴅᴜɴɢ ᴛɪềɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ để ᴛừ ᴛʜɪệɴ: Eᴍ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴅừɴɢ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ɴɢᴀʏ ᴄả ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴇᴍ đᴀɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴʜấᴛ, ɴʜưɴɢ ᴠì ʟà ᴛɪềɴ ᴄá ɴʜâɴ ɴêɴ ᴄũɴɢ ᴛʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ ᴍớɪ ᴄʜɪᴀ sẻ, ʀấᴛ ᴄảᴍ ơɴ ᴀɴʜ ᴠì đã ᴄʜɪᴀ sẻ ạ, ᴄʜúᴄ ᴀɴʜ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜɪềᴜ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ạ. Sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ Tʜủʏ Tɪêɴ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ɴʜữɴɢ ý ᴋɪếɴ ᴠᴜɪ ᴍừɴɢ ᴠà ᴄảᴍ ᴋíᴄʜ ᴛʀướᴄ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ, ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴄũɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢờ, ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, đɪềᴜ ɴàʏ ᴄòɴ ᴋʜɪếɴ Côɴɢ Vɪɴʜ ʙị ᴠạ ʟâʏ. Cụ ᴛʜể, ɴʜɪềᴜ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ǫᴜá ᴋʜíᴄʜ đã ᴛʀàɴ ᴠàᴏ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴛíᴄʜ xᴀɴʜ ʟê Côɴɢ Vɪɴʜ để ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴠà đáɴʜ ɢɪá ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ. Nʜữɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ʙàʏ ᴛỏ sự ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴋʜɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄựᴜ ᴅᴀɴʜ ᴛʜủ ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴄả ʜᴀɪ đᴀɴɢ đáɴʜ ʙóɴɢ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Kʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜế, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴄôɴɢ ᴋíᴄʜ Côɴɢ Vɪɴʜ, đàᴏ ʟạɪ ᴄʜᴜʏệɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴀᴘᴘ ᴄá độ ʙóɴɢ đá ᴄủᴀ ᴄưᴜ ᴅᴀɴʜ ᴛʜủ. Tệ ʜạɪ ʜơɴ, ʙàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ Tʜủʏ Tɪêɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴛʀêɴ MXH ᴠà ɴʜậɴ ᴠề ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛʀáɪ ᴄʜɪềᴜ. Đếɴ ɴᴀʏ, ᴄả Côɴɢ Vɪɴʜ ᴠà Tʜủʏ Tɪêɴ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋì ᴘʜảɴ ʜồɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ɴàᴏ, ᴅườɴɢ ɴʜư ᴄả ʜᴀɪ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ɪᴍ ʟặɴɢ ᴠà ᴋʜôɴɢ ʙậɴ ᴛâᴍ đếɴ ɴʜữɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ᴛừ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạ.ɴɢ. Tʀướᴄ đó ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ, Côɴɢ Vɪɴʜ ᴛừɴɢ ʙị đồɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đườɴɢ ᴅâʏ đáɴʜ ʙạᴄ ɴɢʜìɴ ᴛỷ ᴍớɪ ʙị ᴛʀ.ɪệᴛ ᴘʜá. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ồɴ àᴏ ɴàʏ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ʜề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ Côɴɢ Vɪɴʜ, ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜâɴ súᴛ đượᴄ ɴʜắᴄ ᴛớɪ ᴛʀᴏɴɢ đườɴɢ ᴅâʏ đáɴʜ ʙạᴄ ɴàʏ ᴄó ᴛêɴ Đặɴɢ Hùɴɢ Dũɴɢ. Đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ᴄòɴ đượᴄ ɢọɪ ʟà Dũɴɢ Vᴇʀʀᴀᴛᴛɪ, ᴛừɴɢ ʟà ᴄʜâɴ súᴛ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟàɴɢ ʙóɴɢ đá ᴘʜủɪ xứ Nɢʜệ ᴠà đượᴄ đàᴏ ᴛạᴏ ᴛạɪ ʟò Sôɴɢ Lᴀᴍ Nɢʜệ Aɴ. Dũɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ x.á.ᴄ địɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đɪèᴜ ʜàɴʜ đườɴɢ ᴅâʏ ɴàʏ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, Côɴɢ Vɪɴʜ ᴛừɴɢ ᴅíɴʜ ʙê ʙốɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄá độ ʙóɴɢ đá ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ, sᴀᴜ đó ɴᴀᴍ ᴄầᴜ ᴛʜủ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴘʜâɴ ᴛʀầɴ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ʙị ʟ.ừ.ᴀ ɴʜưɴɢ CĐM ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ʟà ɴʜư ᴠậʏ.

9;30 30/6

Cầᴜ ᴛʜủ U23 VN xâʏ ɴʜà ɴʜỏ ᴄʜᴏ ʙᴀ ᴍẹ: Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ đɪ ǫᴜᴀ ᴛʀầᴍ ᴛʀồ ʙɪệᴛ ᴘʜủ ʟớɴ ɴʜấᴛ ʜᴜʏệɴ Hìɴʜ ảɴʜ ɴɢôɪ ɴʜà ᴋʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɴɢ xâʏ ᴛặɴɢ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄủᴀ ᴛʜủ ǫᴜâɴ U23 Dụɴɢ Qᴜᴀɴɢ Nʜᴏ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴠô ᴄùɴɢ ấᴍ ʟòɴɢ. Đâʏ ᴄòɴ đượᴄ ᴍệɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟà ʙɪệᴛ ᴘʜủ ʟớɴ ɴʜấᴛ ʜᴜʏệɴ Bắᴄ Bìɴʜ. Sᴀᴜ VCK U23 ᴄʜâᴜ Á, ᴛɪềɴ ᴠệ Dụɴɢ Qᴜᴀɴɢ Nʜᴏ ᴄó ʟẽ ʟà ᴄáɪ ᴛêɴ đượᴄ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʙóɴɢ đá ᴄʜú ý ɴʜấᴛ. Vớɪ ʟốɪ ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ, để ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ấɴ ᴛượɴɢ ᴛʀêɴ sâɴ ᴄỏ, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ đờɪ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜàɴɢ ᴛɪềɴ ᴠệ ǫᴜê Bìɴʜ Tʜᴜậɴ íᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʙóɴɢ đá ᴛò ᴍò. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄăɴ ɴʜà ᴍớɪ ᴋʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʀầᴍ ʀộ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. Tʜᴇᴏ ɴʜư ᴛôɪ ᴄó ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, Dụɴɢ Qᴜᴀɴɢ Nʜᴏ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠà ʟớɴ ʟêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴛớɪ 9 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴍấʏ ᴋʜá ɢɪả. Căɴ ɴʜà ᴄũ ᴛʀướᴄ đâʏ ᴄủᴀ ᴀɴʜ đã ʙị xᴜốɴɢ ᴄấᴘ ᴅữ ᴅộɪ, ᴛʜườɴɢ ʜᴀʏ ʙị ᴅộᴛ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴍưᴀ ɢâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ. Cʜíɴʜ ᴠì đɪềᴜ ɴàʏ ᴍà ᴛừ ʟâᴜ, ᴄầᴜ ᴛʜủ đᴀɴɢ ᴄʜơɪ ᴄʜᴏ CLB Hảɪ Pʜòɴɢ đã ʀấᴛ ᴍᴜốɴ ᴄó đượᴄ ᴍộᴛ ɴɢôɪ ɴʜà ᴍớɪ để ɢɪᴀ đìɴʜ đỡ ᴠấᴛ ᴠả. Tʀướᴄ đó, ʙố ᴄầᴜ ᴛʜủ sɪɴʜ ɴăᴍ 2000 ᴛừɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ʀằɴɢ: Tʀướᴄ đâʏ, ɴʜà ᴄũ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ ɴʜỏ ᴠà ᴛʜấᴘ, ʟᴜôɴ ʙị ɴɢậᴘ ᴋʜɪ ᴛʀờɪ ᴍưᴀ ʟớɴ. Kʜɪ ấʏ, ɴʜà ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ ʀɪêɴɢ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴠì đó ʟà ᴛậᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ. Năᴍ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đềᴜ ᴘʜảɪ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄùɴɢ ʙố ᴍẹ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ʟớɴ. Nʜɪềᴜ ɴɢàʏ ᴍưᴀ, ɴướᴄ ᴅộᴛ ᴛừ ᴍáɪ ɴʜà xᴜốɴɢ ᴛʜẳɴɢ đầᴜ ɢɪườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴɢủ ɴổɪ. Kʜôɴɢ íᴛ ʟầɴ, ᴛôɪ ᴍắᴄ ᴄỡ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ʀể ᴠì ɴʜà ᴄửᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛươᴍ ᴛấᴛ. Tʜế ɴêɴ Dụɴɢ Qᴜᴀɴɢ Nʜᴏ đã ᴛíᴄʜ ᴄóᴘ, ᴅàɴʜ ᴅụᴍ ᴛừ ᴋʜᴏảɴ ʟươɴɢ, ᴛʜưởɴɢ ᴄủᴀ CLB ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛừ độɪ ᴛᴜʏểɴ để ɢửɪ ᴠề ɴʜà. Aɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ʀấᴛ ᴠᴜɪ ᴠà ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴠì ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɢóᴘ đượᴄ ᴄʜúᴛ ᴄôɴɢ sứᴄ ᴠàᴏ ɴɢôɪ ɴʜà ᴍớɪ ɴàʏ. Hìɴʜ ảɴʜ ɴɢôɪ ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ xâʏ ᴅựɴɢ Đượᴄ ʙɪếᴛ ᴛʜì ᴠàᴏ ɴɢàʏ 25.6, ᴛɪềɴ ᴠệ Dụɴɢ Qᴜᴀɴɢ Nʜᴏ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴍơ ướᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜɪ ᴋʜáɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄăɴ ɴʜà xâʏ ᴅựɴɢ ở ǫᴜê ʜươɴɢ Bìɴʜ Tʜᴜậɴ. Số ᴛɪềɴ để ᴄʜàɴɢ ᴛɪềɴ ᴠệ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄăɴ ʙɪệᴛ ᴘʜủ ɴàʏ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ ɢầɴ 2 ᴛỷ đồɴɢ (đâʏ ʟà ᴛɪềɴ ᴠốɴ ᴛừ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ᴠàᴏ ʙóɴɢ đá ᴄùɴɢ ᴍộᴛ íᴛ ᴅᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠᴀʏ ᴍượɴ, ᴛíᴄʜ ᴄóᴘ). ɴó đượᴄ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ 8 ᴛʜáɴɢ. Mộᴛ đɪềᴜ ᴛôɪ ᴋʜá ấɴ ᴛượɴɢ ᴠề ᴄʜàɴɢ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴàʏ ʟà ᴅù đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜᴜʏệɴ Bắᴄ…

06:30 29/06/2022

Mộᴛ sᴀᴏ ɴᴀᴍ ᴄʜịᴜ ‘ʜậᴜ ǫᴜả ɴặɴɢ ɴề’ ᴠì ủɴɢ ʜộ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ “ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ” Тừɴɡ ʟà ᴍộт ɴɡườɪ ᴄôɴɡ ᴋһɑɪ ủɴɡ һộ ᴠà тự…

20:30 29/06/2022

Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ʀᴀ ᴛʀướᴄ ᴠàɴʜ ᴍóɴɢ ɴɢựᴀ: Nʜữɴɢ ʙị ʜạɪ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴋʜủɴɢ, số ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ɢâʏ ᴄʜᴏáɴɢ Tʜượɴɢ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Sơɴ, ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ Hòᴀ, ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, đượᴄ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ đếɴ ᴘʜɪêɴ xử ᴠụ áɴ Tịɴʜ Tʜấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà đạɪ ᴅɪệɴ ʙị ʜạɪ. TAND ʜᴜʏệɴ Đứᴄ Hòᴀ, ᴛỉɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, ᴅự ᴋɪếɴ ɴɢàʏ 30/6 xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ Tịɴʜ…

16;50 29/6

Cʜâɴ ᴅᴜɴɢ ɴữ sɪɴʜ xᴜấᴛ sắᴄ ɢɪàɴʜ 4 đɪểᴍ 10 ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10: Từɴɢ ʟà đạɪ ʙɪểᴜ ᴛʀẻ ɴʜấᴛ ᴛỉɴʜ đɪ ᴅự đạɪ ʜộɪ Tʀᴏɴɢ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ở Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ ᴄó ᴛʜí sɪɴʜ đạᴛ đɪểᴍ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ 4 ᴍôɴ. Đó ʟà ᴄáᴄ ᴍôɴ Tᴏáɴ, Văɴ, ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴠà Hóᴀ ᴄʜᴜʏêɴ. Từɴɢ ʟà đạɪ ʙɪểᴜ ᴛʀẻ ɴʜấᴛ ᴛỉɴʜ Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ ᴅự Đạɪ ʜộɪ ᴛʜɪ đᴜᴀ ʏêᴜ ɴướᴄ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ɴăᴍ 2020, ᴇᴍ Võ Nɢọᴄ Gɪᴀ Bảᴏ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 9/1 Tʀườɴɢ THCS Xᴜâɴ Dɪệᴜ (TP Mỹ Tʜᴏ) ᴠừᴀ đạᴛ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴋéᴘ (ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴠà ᴛʜủ ᴋʜᴏᴀ ᴄʜᴜʏêɴ Hóᴀ- Tʀườɴɢ THPT Cʜᴜʏêɴ Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ) ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ ʟớᴘ 10 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. Vớɪ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴠớɪ 4 đɪểᴍ 10 ᴛʀᴏɴɢ ᴄả 4 ᴍôɴ ᴛʜɪ Tᴏáɴ, Văɴ, ᴛɪếɴɢ Aɴʜ ᴠà Hóᴀ ᴄʜᴜʏêɴ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, Gɪᴀ Bảᴏ ᴄòɴ đỗ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ᴄʜᴜʏêɴ Hóᴀ, Tʀườɴɢ Pʜổ ᴛʜôɴɢ ɴăɴɢ ᴋʜɪếᴜ (ĐHQG TP HCM) ᴠớɪ số đɪểᴍ 37.6 (đɪểᴍ ᴄʜᴜẩɴ ʟà 31.2). Võ Nɢọᴄ Gɪᴀ Bảᴏ, ᴛʜí sɪɴʜ đạᴛ 4 đɪểᴍ 10 ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ 10. Cô Nɢᴜʏễɴ Tʜị Kɪᴍ Tʜᴏᴀ, Pʜó Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ Tʀườɴɢ THPT Cʜᴜʏêɴ Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, Gɪᴀ Bảᴏ ʟà ᴛʜí sɪɴʜ đầᴜ ᴛɪêɴ đạᴛ đɪểᴍ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ở ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴍôɴ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ. Gɪᴀ Bảᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋỳ ᴛʜɪ ʟớᴘ 10 ᴛạɪ Tɪềɴ Gɪᴀɴɢ, ᴇᴍ ʙấᴛ ɴɢờ ɴʜấᴛ ᴄó ʟẽ ʟà đɪểᴍ 10 ᴍôɴ Hóᴀ ᴄʜᴜʏêɴ. Cʜɪᴀ sẻ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʜọᴄ ᴍôɴ Hóᴀ, Gɪᴀ Bảᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠàᴏ ʟớᴘ ᴇᴍ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜầʏ ᴄô ɢɪảɴɢ ʙàɪ, ᴄố ɢắɴɢ ʟàᴍ ʜếᴛ ɴʜữɴɢ ʙàɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴏɴɢ sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ. Nʜữɴɢ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴍớɪ ᴇᴍ sẽ ɢʜɪ ᴠàᴏ sổ ᴛᴀʏ đếɴ ᴋʜɪ ᴄầɴ xᴇᴍ ʟạɪ sẽ ᴍở ʀᴀ ɴɢᴀʏ.  Vớɪ ʙàɪ ᴛậᴘ ᴋʜó ᴛʜì ᴇᴍ ʟàᴍ đɪ ʟàᴍ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ để ʀúᴛ ʀᴀ ɴʜữɴɢ đɪểᴍ ʜᴀʏ, ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴄầɴ ᴋʜắᴄ sâᴜ. Nʜữɴɢ ɢì ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ, ᴇᴍ ᴍạɴʜ ᴅạɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜầʏ ᴄô, ʙạɴ ʙè. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, Gɪᴀ Bảᴏ ᴄòɴ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜᴀᴍ ᴋʜảᴏ ɴʜɪềᴜ sáᴄʜ ʜᴀʏ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴅɪễɴ đàɴ để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴛʜêᴍ. Nʜờ ᴠậʏ ᴍà ᴇᴍ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ, ɴʜữɴɢ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ᴄʜᴜʏêɴ sâᴜ. Mỗɪ ɴɢàʏ ᴇᴍ ᴅàɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ 2 ᴛɪếɴɢ để ʜọᴄ ᴍôɴ ʜọᴄ ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ ɴàʏ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟᴜʏệɴ ᴛʜɪ, ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴇᴍ đềᴜ ᴄʜɪᴀ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʜợᴘ ʟý ôɴ ᴛậᴘ ᴛừɴɢ ᴍôɴ. Gɪᴀ Bảᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ xᴇᴍ ɴʜẹ ᴍôɴ ɴàᴏ ᴠà ôɴ ʟᴜʏệɴ ᴛʜậᴛ ᴋỹ, ɢɪảɪ đề ᴇᴍ đềᴜ ʟàᴍ ɴʜư ᴛʜɪ ᴛʜậᴛ. ᴠớɪ Gɪᴀ…

16;30 29/6

Đắᴋ Lắᴋ: Kʜốɴ ᴋʜó ᴍᴜᴀ ᴘʜảɪ ɴʜà ᴛʀêɴ đấᴛ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ Gɪớɪ đầᴜ ᴄơ đấᴛ đã ᴘʜù ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀêɴ đấᴛ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ở ᴘʜườɴɢ Tʜàɴʜ Nʜấᴛ (TP Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ, Đắᴋ Lắᴋ), ʀồɪ ʙáɴ ʟạɪ. Qᴜᴀ ʀà sᴏáᴛ, ɴɢàɴʜ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴠà Tɪếɴ ʜàɴʜ ᴄưỡ.ɴɢ ᴄʜế. Gɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ Pʜᴀɴ Đìɴʜ Tèᴏ ở ʟềᴜ ᴛạᴍ ᴠì ᴄăɴ ɴʜà đã ʙị ᴄưỡ.ɴɢ ᴄʜế, ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴅᴏ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ đấᴛ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ Bỗɴɢ ᴄʜốᴄ ᴍấᴛ ɴʜà Gầɴ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ ɴᴀʏ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ Pʜᴀɴ Đìɴʜ Tèᴏ (Bᴜôɴ Kʏ, ᴘʜườɴɢ Tʜàɴʜ Nʜấᴛ) ᴘʜảɪ ᴛá ᴛúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛúᴘ ʟềᴜ ɴʜỏ đượᴄ ᴄʜᴇ ᴛạᴍ ʙợ ʙằɴɢ ʙạᴛ ʀáᴄʜ ᴠà ᴠàɪ ᴛấᴍ ᴛôɴ ᴄũ ɢᴏᴍ ɴʜặᴛ ʟạɪ ᴛừ ɴɢôɪ ɴʜà ᴍớɪ ʙị ᴄưỡ.ɴɢ ᴄʜế ᴛʜáᴏ ᴅỡ. ᴠừᴀ sửᴀ ʟạɪ ᴍáɪ ʟềᴜ, ᴀɴʜ ᴛèᴏ ʙᴜồɴ ʀầᴜ ɴóɪ: ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛàɪ sảɴ ᴍấᴛ ᴛʀắɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴄʜỗ ở ɴữᴀ ɴêɴ ᴄʜᴇ ᴛạᴍ ᴄʜᴏ ᴠợ ᴠà 3 đứᴀ ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴄó ᴄʜỗ ᴛʀáɴʜ ɴắɴɢ, ᴍưᴀ. Nóɪ ᴠề ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴄăɴ ɴʜà, ᴀɴʜ ᴛèᴏ ᴋể, ɴăᴍ 2020, ᴅᴏ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ᴍộᴛ ᴄʜủ ᴛʜầᴜ xâʏ ᴅựɴɢ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ đã ɢᴏᴍ ɢóᴘ, ᴠᴀʏ ᴍượɴ ʜơɴ 600 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ để ᴍᴜᴀ ᴄăɴ ɴʜà ᴛạɪ ʜẻᴍ 293 Nɢᴜʏễɴ Tʜị Địɴʜ, ᴘʜườɴɢ Tʜàɴʜ Nʜấᴛ, TP Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ. Có ɴơɪ ᴀɴ ᴄư, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ ᴛèᴏ đặᴛ ʙᴀᴏ ᴅự địɴʜ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ɴɪềᴍ ᴠᴜɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ᴍớɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ ʙᴀᴏ ʟâᴜ ᴛʜì ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, UBND ᴘʜườɴɢ Tʜàɴʜ Nʜấᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜà xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ɴêɴ ʙᴜộᴄ ᴛʜáᴏ ᴅỡ. Kʜôɴɢ ʀɪêɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ Tèᴏ, 23 ᴄăɴ ɴʜà ᴄòɴ ʟạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ 293 Nɢᴜʏễɴ Tʜị Địɴʜ đềᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ʙị ᴄưỡ.ɴɢ ᴄʜế, ᴛʜáᴏ ᴅỡ ᴠì xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ đấᴛ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ. Hầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ʜộ ᴅâɴ đềᴜ ʟà ᴅâɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ, ᴘʜảɪ ᴠᴀʏ ᴍượɴ để ᴍᴜᴀ ɴʜà ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜìᴀ ᴋʜóᴀ ᴛʀᴀᴏ ᴛᴀʏ ᴅᴏ ɢɪớɪ đầᴜ ᴄơ đấᴛ ᴘʜù ᴘʜéᴘ xâʏ ᴅựɴɢ.…